Jump to content
POLITISTI.ro

Conduita morala a presedintelui CNP


matrix4411

Recommended Posts

Postez aici ceva care va intereseaza pe toti!

CONDUITĂ MORALĂ ŞI PROFESIONALĂ CU PROGNOSTIC REZERVAT

Dobrescu Iulian Alexandru, preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor (CNP), comportându-se ca şi când această poziţie îi conferă dreptul de stăpân absolut al organizaţiei profesionale a poliţiştilor, conduce în mod abuziv şi discreţionar activitatea Corpului, multe dintre faptele sale având chiar caracter penal.

Problemele se întrevedeau încă de la instalarea în funcţie, candidatura sa fiind validată în baza unei declaraţii false că îndeplineşte condiţia de a avea minim 5 ani vechime în funcţii de conducere, în condiţiile în care singura funcţie de conducere pe care o ocupase era cea de preşedinte al Comisiei de Buget Finanţe, timp de 3 ani. Pentru a-şi asigura accesul la funcţia de preşedinte, Dobrescu Iulian a declarat ca a ocupat şi poziţia de conducător al comisiei metodice a unei catedre din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, poziţie care însă nu se regăseşte în organigrama instituţiei ca şi funcţie de conducere.

La scurt timp după ce a preluat conducerea, preşedintele Dobrescu Iulian a trecut la administrarea discreţionară a „moşiei proprii”, acceptând alegerea soţiei, Dobrescu Antoanela Alina, în cadrul Comisiei de Buget Finanţe. Ulterior, în mod abuziv şi ilegal, încălcând flagrant prevederile OMAI 600/2005 care reglementează atribuţiile Preşedintelui CNP, i-a acordat soţiei sale un spor de 25% pentru studii superioare deşi el putea doar să propună Biroului Executiv Central al CNP acordarea acestui spor şi nu să dispună acordarea lui. Au fost încălcate în acelaşi timp şi prevederile Legii 161/2003 art. 79 – „funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice” şi ale Codului Penal referitoare la conflictul de interese. De altfel, soţia nici nu îndeplinea condiţiile pentru acordarea sporului, singura dovadă a studiilor sale superioare fiind o adeverinţă cu antetul Universităţii Spiru Haret, fără număr de înregistrare.

În bătaie de joc faţă de situaţia poliţiştilor ale căror interese ar trebui să le reprezinte, în vreme ce aceştia sufereau de pe urma tăierilor de salarii şi drepturi, preşedintele Iulian Dobrescu i-a mai acordat în luna februarie 2010 soţiei sale un spor ilegal de 10%, pentru efectuarea controlului financiar preventiv, fiind evident din nou în conflict de interese dar încălcând şi legea privind controlul financiar preventiv, fiind interzisă desemnarea în aceste funcţii a persoanelor care sunt soţi sau rude cu conducătorul instituţiei. Pentru a sublinia faptul că poate face orice în cadrul CNP indiferent de prevederile legale, acordarea sporului s-a făcut retroactiv, de la începutul anului 2010.

Şi autoturismul Corpului, B-37-NPC, a fost considerat de Iulian Dobrescu tot proprietatea sa, imediat după instalarea în funcţie devenind singurul utilizator al acestuia, deşi era destinat întregului aparat central al CNP. Pe cheltuiala instituţiei, adică folosind banii proveniţi din contribuţiile poliţiştilor, preşedintele foloseşte autoturismul pentru a merge acasă la Câmpina, pentru a transporta materiale de construcţii dar şi pentru deplasările în concediu, reuşind să parcurgă peste 50.000 km în mai puţin de doi ani, majoritatea în interes personal. Deconturile sale de combustibil însumează mai mult de 20.000 lei, cam cât toate celelalte trei autoturisme ale CNP împreună, sesizările comisiei de cenzori în privinţa cheltuielilor excesive şi nejustificate fiindu-i total indiferente.

În urma unui eveniment rutier minor produs în împrejurimile localităţii de domiciliu cu autoturismul de serviciu, domnul Dobrescu nu a mai declarat incidentul de sustragere a unor bandouri lateraale, dar a preferat să dispună plata contravalorii reparaţiilor din fondurile Corpului, în situaţia în care există o poliţă de asigurare Casco pentru autoturismul respectiv, însă a dorit, probabil să nu se cunoască despre modul şi locul în care a avut loc furtul.

În acelaşi dezinteres total faţă de problemele poliţiştilor, din contribuţiile plătite de aceştia ca membri ai CNP, fără a avea nicio bază legală, Iulian Dobrescu şi-a acordat în anul 2009 şi sporuri pentru ore suplimentare în valoare de aproximativ 700-800 lei lunar, deşi suma maximă ce poate fi plătită unui membru al corpului pentru orele suplimentare este de 10 lei pentru fiecare zi de misiune, adică 300 de lei pe lună dacă ar fi în misiune în fiecare zi, ceea ce oricum nu e cazul.

De altfel, Preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor şi-a manifestat în mai multe rânduri în mod direct dispreţul faţă de poliţişti, afirmând în cadrul unor dezbateri despre tăierile de salarii că agenţii de poliţie trebuie să fie mulţumiţi cu salariile pe care le au pentru că în altă parte nu primeau nici atât, în condiţiile în care scopul organizaţiei la conducerea căreia a fost ales de către poliţişti este promovarea intereselor profesionale şi sociale ale membrilor.

În încercarea de a-şi asigura şi susţinerea conducerii MAI pentru păstrarea funcţiei şi pentru acoperirea abuzurilor sale, în calitatea sa de preşedinte al CNP, a avizat prin semnătură şi ştampilă, retroactiv, un concurs organizat de DGIPI pentru ocuparea unei funcţii de conducere în luna iunie 2009, deşi acesta s-a desfăşurat fără prezenţa unui reprezentant al Corpului, prezenţă care era obligatorie întrucât fără avizul CNP concursul nu putea fi validat şi după ce mai multe persoane din conducerea Corpului au refuzat avizarea unui concurs la care nu au participat, semnalând ilegalitatea unei asemea acţiuni.

Tot în baza consolidării relaţiilor personale cu conducerea ministerului, in luna iunie 2010, Iulian Dobrescu a solicitat acordarea unui sprijin financiar pentru un demnitar al MAI( Cristian Baci) în suma de 5.000 lei, ajutor refuzat de ceilalţi membri din conducerea Corpului pentru că nu erau întrunite condiţiile legale de acordare. Chiar fără a se aproba sprijinul financiar, a ridicat personal din casierie suma de 5.000 lei, fără justificare, returnând-o doar după ce au fost sesizate organele judiciare şi după ce a solicitat fără succes întregului colectiv central să participe la acoperirea „sprijinului financiar” pentru demnitarul MAI.

Folosirea casieriei ca pe buzunarul propriu este o practica obişnuită pentru familia Dobrescu, în numeroase rânduri fiind ridicate diverse sume pentru achiziţionarea de cadouri pentru aniversări sau alte evenimente unde preşedintele este invitat ori pentru acordarea unor ajutoare financiare dintre cele mai ciudate, documentele justificative purtând doar semnătura celor doi soţi.

Nici soţia preşedintelui CNP nu a avut un comportament diferit de al soţului, aceasta mergând până la falsificarea grosolană a unei adeverinţe de salariu pentru obţinerea unui credit de la Banca Cooperatistă Muscelul Câmpina, credit pentru care nu a mai achitat ratele. Adeverinţa pe care şi-a eliberat-o doamna Dobrescu nu este înregistrată în evidenţele Corpului, are un număr fictiv, menţionează o vechime în cadrul instituţiei mai mare decât cea reală şi un salariu mai mare. Pentru realizarea adeverinţei au fost falsificate semnăturile persoanelor autorizate să o elibereze, inclusiv a soţului, şi pentru a putea păcăli o eventuală verificare din partea băncii, numărul de telefon de contact este al său şi nu al instituţiei. Aceste infracţiuni au fost descoperite şi sunt în prezent cercetate de organele judiciare deşi doamna Dobrescu a făcut numeroase presiuni asupra personalului CNP pentru a nu semnala falsul, mergând până la ameninţarea că se sinucide.

Realizarea acestui fals a fost facilitată şi de abuzul soţului care, pentru a-şi asigura controlul absolut şi discreţionar, păstrează în permanenţă ştampila instituţiei asupra sa şi nu la secretariat, cum ar fi normal.

Întrucât în ultima vreme abuzurile sale au fost descoperite, Consiliul Naţional al CNP solicitându-i demisia, în caz contrar urmând a fi convocat un Congres Naţional pentru demiterea sa, Iulian Dobrescu a trecut la represalii şi ameninţări, solicitând cercetarea disciplinară a tuturor membrilor din conducerea CNP care nu îl susţin, deviza sa fiind „ori noi ori ei”.

Deşi printr-o manevră de culise nu s-a propus convocarea unui congres axtraordinar pentru eliberarea sa şi a soţiei din funcţiile deţinute, Dobrescu a continuat cu emiterea pe bandă rulantă a unor decizii, unele chiar bizare, de anulare a celor precedente, iar altele de interzicere a multiplicării oricăror documente fără aprobarea sa, care nu au caracter secret, tocmai pentru a împiedica informarea corectă a membrilor despre abuzurile şi incompetenţa sa.

Surse din conducerea centrală a Corpului, sub protecţia anonimatului, ne-au confirmat că atitudinea, comportamentul şi abuzurile preşedintelui Dobrescu sunt cauza nemulţumirilor colectivului de la acest nivel, fiind explicabilă poziţia lui Dobrescu care nu spune de ce în decursul unui an a încasat cca. 8.500 lei ore suplimentare, de ce numai pe două luni, împreună cu soţia s-a îndestulat cu cca. 43.000 lei venituri din fondurile Corpului, de ce timp de patru ani a încasat ilegal indemnizaţie de chirie (2.200 lei lunar) facând naveta Bucureşti – Câmpina cu trenul iar la sfîrşit de săptămână cu autoturismul instituţiei, de ce el şi soţia sînt cercetaţi penal de organele judiciare abilitate iar soţia şi disciplinar, iar exemplele pot continua. Să fie oare alţii vinovaţi de abuzurile familiei Dobrescu?

Domnule Dobrescu, cei care v-au reproşat şi au demascat gravitatea faptelor nu sînt talibani, cum încercau unii să-i numească, ci poliţişti care ţin la profesie şi uniformă. Nu sînt vinovaţi alţii pentru faptele şi atitudinea abuzivă manifestată în duet cu doamna cercetată penal şi disciplinar.

Acesta este modul de operare al Preşedintelui Corpului Naţional al Poliţiştilor, organizaţie profesională care urmăreşte dezvoltarea în rândul poliţiştilor a sentimentului de demnitate, onoare şi ataşament faţă de tradiţiile şi valorile morale pe care aceştia trebuie să le împărtăşească şi să le apere, în conducerea acesteia fiind aleşi poliţişti care se bucură de prestigiu şi reputaţie profesională şi morală.

Domnule preşedinte vă readucem aminte deviza Corpului, Unitas per veritatem, în vitutea căreia vă rugăm să nu mai continuaţi cu mistificarea adevărului, să nu vă mai lamentaţi până la extrema penibilului şi nu ne mai dezinformaţi cu explicaţii sărace, pentru că sunteţi victima neputinţei, incompetenţei, orgoliilor personale şi a propriilor abuzuri specifice unui parvenit de cea mai joasă speţă.

Personalul de la nivel central al CNP

  • Upvote 9
Link to comment

:naughty:

super tare asta. de aia am plecat si eu din toate organizatiile in care am fost inscris, CNP, SNPPC, asociatie sportiva, etc, la care doar le dadeam bani din salariu si nimik mai mult.

Link to comment

Sunt acuzatii grave la adresa staff-ului C.N.P. , daca macar un sfert din acestea sunt reale, s-ar incadra in 5-6 infractiuni. Banuiesc ca cel care a facut postarea este din bucataria lor interna , pentru ca a dat multe detalii la care noi plebea nu avem acces( de alfel din postarile anterioare pe forum, ati putut deduce ca acolo se duce un razboi surd , de gherila intre gasti ) . Recomandarea mea este ca aceasta petitie sa fie asumata, altfel va ramane la stadiul de barfa. Ce pasi sunt de facut,in opinia mea:

1. Plangere penala. astfel ca autoritatiile -obiective, prin definitiemacar- vor stabili situatia in acel focar de infectie daca nu sunt prea dur.

2.Convocarea Congresului Extraordinar al CNP.-ului pentru demiterea presedintelui si a intregii echipe si alegerea unui nou staff. Nu stiu prea bine modurile de convocare a Congresului dar cred ca o petitie on-line care sa fie semnata de un nr. important de membri ar declansa acest eveniment. Nu imi fac sperante in liderii judeteni ca sunt in aceeasi barca cu liderul national.

3.Efectuarea unui audit extern privind fondurile CNP-ului , modul de cheltuire atat la nivel central cat si la nivelul fiecarui judet.

Link to comment

Cand s-a adus in discutie aici pe forum ceva vag despre acest subiect, domnul radusandu ne-a spus ca sunt probleme de bucatarie interna, ce nu pot fi facute publice pe site, iar aici ma refer la lamuririle pe care le-a facut presedintele Dobrescu.

Daca aceste acuzatii de mai sus sunt adevarate, chiar si numai partial, situatia e GRAVA.

Oamenii astia isi bat joc pur si simplu de cotizatiile politistilor, care isi rup din salariile ciuntite pe care le au in speranta ca le vor fi aparate interesele legitime.

Astept cu interes sa vad daca acum cei din CNP ne considera destul de importanti incat sa vedem si noi reactia presedintelui Dobrescu. :naughty:

Link to comment

Daca domnul radusandu, cel care spunea ca aceste probleme tin de bucataria interna a CNP (de parca noi eram de la APACA), stia de aceste probleme si incalcari ale legii, il face cel putin complice (si penal si moral) la cele 5-6 infractiuni aratate mai sus de LORD. Asa ne trebuie daca punem oameni vechi, cu mentalitati vechi de mosieri, sa conduca si sa organizeze banii tuturor. E valabila afirmatia si la nivele mai inalte.

Link to comment

faza cu dobrescu e veche. e din toamna lui 2010. la nivelul ministerului se stie de acest lucru dar dobrescu e tinut in functie pt ca e santajabil. cred ca si liderii de sindicat sunt la fel din moment ce nu fac nimic. acum cind se stie sigur ca vor fi disponibilizari un MI ar trebui sa cheme la lupta cea mare.

Link to comment

Cel putin una e adevarata:

sunt membru in comisia de buget- finante si primesc spor de studii superioare 25% pentru ca am terminat facultatea de Contabilitate si informatice de gestiune.

Link to comment

de cate ori citesc un material semnat de "un grup de oameni ai muncii", "un grup de cetateni indignati" ori cum e cazul acum cu "personalul de la nivel central..." parca il si vad pe securistul intreprinderii semnand "anonim". :angry: B)

mai zicea cineva mai sus, puneti mana si faceti plangeri penale, sesizati corpul de control si scanati toate materialele si postati-le aici, cu semnatura acoperita daca poftiti sa fiti anonimi. dati un exemplu de integritate, daca tot o invocati! altfel eu va consider pe toti, la gramada, niste trantori, care s-au certat intre ei de la prea mult bine si au inceput sa si-o traga pe la spate in dulcele stil romanesc!

si mai am un dor... domnilor din personalul central al cnp, si domnilor din sindicate, si domnilor din asociatiile politistilor..., am eu asa o ambitie prosteasca sa vad afisate pe siteurile voastre tabelele cu salariile pe luna x... nenominale, cum apar la judete si igp si minister, pe functii nu pe nume ca's tare confidentiale. ca am eu o presimtire dobitoaca: cum ca salariul mediu la personalul din structurile astea odihnite si platite din cotizatiile noastre ar fi cam duble fata de leafa unui palmas! 4000 lei pe luna pentru cate o sedinta de indignare saptamanala o fi mult?

ce ziceti, puneti pe site lefurile sau macar aici un tabelas, chiar si semnat de grupul de oameni ai muncii? daca faceti asta jur ca dau o cotizatie in avans :lol::emo-yessir:

  • Upvote 2
Link to comment
  • Moderator

rahoul ai mare dreptate in privinta "grupurilor".

Adevarul e undeva la mijloc, pt ca mi-e greu sa cred ca din tot ce e scris in primul post nu sunt si chestii adevarate. Singura diferenta e ca nu au primit toti iar acum exista si un grup de nemultumiti.

Link to comment

De ce nu si-a dat demisia domnul Dobrescu?

Apar nume , 5000 pentru Baci, interesant.

Domnu radusandu ce ne spuneti?

75% sunt agenti si niciun agent nu are functie de conducere.

Interesant si numarul de membrii 29.500, or mai avea curaj cei de la SNPPC sa spuna ca au 50.000 de membrii cotizanti?

Iesi afara finta extraordinara.!!!!!

Link to comment
  • Moderator

E foarte ... „interesant” documentul (cu toate că aș putea spune fără să greșesc că e chiar uluitor ce se întâmplă acolo)! :faint:

Dragi colegi, este un pic cam mărișor documentul, deci durează un pic până îl dați jos, dar merită să vă faceți puțin timp și să-l citiți cu atenție.

Veți fi uimiți de ceea ce citiți acolo! :naughty:

Link to comment

am citit si am ras, de fapt m-am prapadit de ras! rad si acu cand scriu :ner: e chiar tare! nu doar ca am avut dreptate cu oamenii muncii care semneaza anonime, dar uite-i pe oamenii muncii in actiune, mai ceva ca pe vremea lu raposatu :lol:

nu va indignati dragi colegi, ca-s clare treabile:

1.presedintele a facut-o lata si acu trebe sa o traga, asta-i clar! dom'le cu nefasta nu te-ncurci la munca, cum sa-ti sterpeleasca stampela? buna treaba cu sesizarile unde trebuie! sa vedem daca-l leaga.

2. gasca baietilor destepti l-au lasat pe om sa calce pe langa gard ca sa-l aiba la mana, cand ceva n-a mers, pac la in sedinta. ca la intreprindere, mai avea putin si-si facea autocritica :clip: . punctu forte e cand zice unu, vasile ca daca ceilalti au stiut mai demult, de ce nu au zis? nota 10 domn vasile! pai altfel cu ce sa faca si ei, pac la rasboiu?

3. scrisorica de la rasboiu e data acu pe forum sau mai bine zis wikileaksu cenepeului, ma mir ca nu pusera si pozele cu termopanu in masina. sa-l injur pe dobrescu ca-i hot? il injur ca merita! ar fi trebuit sa se suspende pana la clarificarea situatiei si s-a descalificat cu tinutu asta de scaun! da nici pe baietii din gasca opusa nu-i laud si le adresez muuuulte urari de bine: pai bine dragalasilor, de ce ati lasat sa degenereze situatia? ziceati ca face de 3 ani, pai cine l-a lasat sa faca, mama? de ce nu ati sesizat mai din timp? ce interese ati avut? 3 ani ati fost :beer: si acu v-ati certat?.....si mai ales, obsesia mea, ne ziceti si noua ce salarii aveti?

un calduros hai sictir ambelor gasti! :emo-box:

Link to comment

Tot scandalul a pornit de la decizia presedintelui de a ne lua 25% din salariu, decizie ce nu a fost acceptata de anumiti colegi. Ei spun ca ce e aia solidaritate? S-a intrunit Consiliul National si atunci s-a hotarat reducerea salariilor cu 25%. Normal trebuia aplicata Hotararea Consiliului National, dar ei dupa ce au aprobat-o acum o contesta. Presedintele a dat o noua decizie si va voi atasa un material al lui Enache si Marin sa vedeti ce parere au ei despre Decizia presedintelui.De ce nu posteaza pe forum si materialul sedintei din 14 octombrie? Nu au niciun interes?

Link to comment
  • Member

Tot scandalul a pornit de la decizia presedintelui de a ne lua 25% din salariu, decizie ce nu a fost acceptata de anumiti colegi. Ei spun ca ce e aia solidaritate? S-a intrunit Consiliul National si atunci s-a hotarat reducerea salariilor cu 25%. Normal trebuia aplicata Hotararea Consiliului National, dar ei dupa ce au aprobat-o acum o contesta. Presedintele a dat o noua decizie si va voi atasa un material al lui Enache si Marin sa vedeti ce parere au ei despre Decizia presedintelui.De ce nu posteaza pe forum si materialul sedintei din 14 octombrie? Nu au niciun interes?

Antoanela-prenume si Dobrescu-nume? :naughty:

Link to comment

D-na Antonela, sa va fie rusine si dvs. si sotului. Nu stiu ce tupeu aveti sa mai intrati pe acest forum. Nu vreti sa ne povestiti si noua cum ati ajuns politista ? Ar fi interesant. Daca nu o sa sapam noi.

Link to comment

Am citit acel proces verbal, si mi-am data seama ce cloaca este in acel for al C.N.P.-ului. SA DEMISIONEZE TOTI !. D-na Antonela nu am nimic personal cu dvs. dar parerea mea este ca atat dumneata cat si sotul trebuie sa fceti urgent pasul inapoi. O singura intrebare, de ce nu a demisonat sotul dvs. dupa cum s-a angajat atunci, asteapta demiterea, voi nu vedeti ca din cauza voastra CNP-ul si-a pierdut sensul. Ma cuprinde o infinta scarba si greata cand vad mizeria de la voi .

Link to comment

Dar de va surprinde stimati colegi? Sigur este prima doamna dobrescu antoanela, nevasta presedintelui. Cei din Ardeal numesc foarte plastic...dobrescu SRL.

Link to comment

vad ca gastile s-au incaierat, nu este un lucru rau, aflam si noi lucruri interesante!

sa nu facem insa greseala sa ne indignam prea tare! anumiti indivizi considera ca pe acest forum sunt doar tampiti fara creier, tocmai buni de manipulat si de folosit in jocurile lor de 2 lei!

am simtit ca miroase a manipulare de la primul post si azi, descarcand procesul verbal hazliu am avut si dovada. care nu sta in continut - nimic altceva decat inclestarea a doua gasti care au de impartit ceva bani/functii, ci in fisierul propriu zis!

ia descarcati voi fisierul ori cei care nu l-ati descarcat sunteti invitatii mei sa o faceti si vedeti cine este creatorul respectivului. pai creatorul este SNPPC2

bun... acum mergem la siteul indicat de colegu de la snppc, siteul noii asociatii a snppc, dau jos un document cu acelasi continut, dar in format word, autorul este chiar...SNPPC2

atentie, sa nu invinovatim organizatiile, ci oamenii. exista in cnp si snppc o gasca transpartinica ce tocmai si-a dat mana pentru a ne "face" pe noi de dobitoci si a se "face" pe ei oameni.

motivul banuiesc ca este nou creata asociatie a snppc care vrea sa cloneze cnp, dar dupa primele materiale puse pe siteul lor... dobrescu dormind (bine ca nu l-ati fotigrafiat la wc, stimati paparazzi... sau ciao2, ca vad ca va place 2), procesu asta verbal scurs de la cnp... ce ati dat omului de bine, vreo functie in noua asociatie? voi continua critica in topicul snppc

revenind la subiectul acestui topic si fara a critica organizatiile, ci pe dobitocii cu aere de manipulatori, poata distinsa antoanella ne lumineaza cu 2 aspecte si ne demonstreaza interesele gastii2, ca sa mentin numerotarea snppc:

1. ziceati ceva de un proces verbal cu mai multe detalii, nu ati dori sa il postati aici? dupa cum vedeti unul a fost postat fara probleme de amicii vostri de la snppc

2. ce sta in spatele acestei rafuieli, care e obiectul santajului? daca e prea penal poate dati doar o sugestie

3. favorita tuturor: ne spuneti ce salarii au cei din conducerea cnp... asa aproximativ...

raspundeti doamna la cele 3 intrebari si va mai reparati putin imaginea aici. in rest, toate bine :emo-yessir:

PS. Adminsitratorul forumului ar trebui sa faca un nou topic: CNP si SNPPC - fara manipulari pe forum! cu subtitlul: rezolvati-va mizeriile in alta parte!

Edited by rahoul
Link to comment

Zilele trecute am fost pe la sediul CNP cu factura de la Pomul de iarna pt. copii. Nu am cuvinte cum sa va descriu atitudinea de tupeista a acestei fiinte antoanela, nevasta presedintelui CNP, cum trateaza colegii de acolo, asa de sus parca dansa ar fi Maria Antoaneta.... Este lipsita de scrupule....Cat am stat pe acolo a coborat de 6 ori la barbata-su pentru a-i da raportul despre ce se intampla pe sus. Ma uitam la dl.Marin, cel care se zbate cu actiunile in instanta pt. recuperare celor 25% pierduti prin Legea 118/2010, cat de umil era fata de ea, sa n-o deranjeze cumva, ca...de, e nevasta sefului....Daca ati vedea cum se repede la doamna casiera Zestran, vai, mai ceva ca un zbir, un ciocoi de vita veche....E strigator la cer cum se plange ea si sotul ei despre asuprirea celorlalti colegi de langa ei, ca ei sunt cei mai drepti, etc... Dar faptul ca barbata-su a luat bani din casierie in suma de 50 milioane lei spunand ca-i va duce chestorului Baci Cristian spre a-l face chestor... nu mai conteaza pentru ca asta s-a intamplat anul trecut in 2010....Nu mai conteaza ca el a luat masina CNP acasa in fiecare concediu de odihna, ca si-a decontat sute de misiuni care de fapt erau drumuri la Campina si inapoi, ca a carat cu masina CNP materiale de constructii, ca, asa cum vorbesc colegii de acolo, ameninta in stanga si-n dreapta ca el ii da afara pe cei care nu-l agreeaza, ca i-a facut decizie de incetare a activitatii pentru d.na Zestran din functia de casier pentru faptul ca exista incompatibilitate intre aceasta si sotul, Silviu Zestran care este in comisia de cenzori. Ciudat ca timp de 4 ani de cand este la CNP d.na Zestran si pana acum n-a mai existat stare de incompatibilitate si acum, dupa ce a declarat adevarul la DNA despre cele 50 de bulioane luate de Dobrescu din casierie, pac a venit si starea de incompatibilitate.... Cum dracu intre Dobrescu si nevasta nu mai este stare de incompatibiltate cand el si nevasta semneaza pe hartii contabile si dau bani la oameni numai cu doua semnaturi, ignorandu-i pe ceilalti, sfidan orice lege de bun simt dar si de legalitate..... Fratilor, sincer, cat am stat pe acolo, toti ceilalti isi vad de treaba lor, dar madam dobreasca merge cu para si tot timpul sta cu barbat-su bot in bot, punand la cale ce sa mai posteze fam. dobrescu pe site spre a se ...,,apara'' intru aceasta stare de disperare cand latul se invarte in jurul lor.... Dar e bine ca Dobrescu a facut si cursul de formatori din banii vosti stimati colegi, ca si cursul la Colegiul de Afaceri Interne din Acad.Pol. A.I. Cuza dand suma de 60 milioane din banii contribuabililor pentru acest curs......Nu m-ar mira ca zilele astea sa-l vedeti pe dl.Baicu, trezorierul general, noul casier al CNP..... Ce mai conteaza ca nevasta-sa a urmat cursurile la IDD di Univ. Spiru Haret, la o facultate care nu este recunoscuta de Min.Educ si Cercetarii, deci fara valoare.....Da, sigur, de ce oare sa conteze cand painea si cutitul este la fam Dobrescu??? Nimic nu are sensul care ar trebui sa va deranjeze, pentru ca noi, politistii de rand suntem....orbi, nu vedem si mai mult nu trebuie sa mai vedem ce au facut aceste doua fiinte. Pentru simplul motiv ca....astea s-au petrecut acum cateva luni...Atat de mult a trecut... Anul trecut....Si asta nu este totul.....

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.