Proiectul de lege si Expunerea Motivelor in format PDF. EXPUNERE_DE_MOTIVE.pdf LEGE_privind_unele_masuri_speciale_necesare_pentru_reducerea_cheltuielilor_bugetare_la_nivelul_Ministerului_Administratiei_si_Internelor.pdf Propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate de proiectul de act normativ supus dezbaterii publice sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 07.01.2011.