Jump to content
POLITISTI.ro

Concurs de trecere în corpul ofiţerilor - TCO


doruddc

Recommended Posts

 • 12 years later...
 • Moderator

Calendarul orientativ al concursului de trecere in corpul ofițerilor - august / septembrie 2023


10.08.2023 - Constituirea comisiei centrale de concurs la nivelul I.G.P.R. - Transmiterea tematicii si bibliografiei, a tipului probe de concurs de către Comisia centrală de concurs, către comisiile de concurs de la nivelul unităților teritoriale.

10.08.2023 - Constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluționare a contestațiilor la nivelul unităților teritoriale care îşi desfășoară activitatea în coordonarea Comisiei centrale de concurs.

11.08.2023 - Publicarea anunțurilor de concurs conform regulilor stabilite de O.ma.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitățile de politie ale M.A.I., ambele cu modificările si completările ulterioare.

11.08- 25.08.2023, ora 16 - Perioada de înscriere la concurs.

Până la 04.09.2023 - Evaluarea psihologica a candidaţilor.

Până la 06.09.2023 - Transmiterea tuturor rezultatelor la evaluarea psihologica către unitățile care realizează recrutarea.

Pâna la 08.09.2023 - Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.

Pâna la 12.09.2023 - Publicarea anunturilor de validare/invalidare a candidaturilor.

Pâna la 14.09.2023 - Publicarea anunțurilor de planificare a tuturor candidaților la proba scrisă, desemnarea subcomisiilor de corectare, dacă este cazul, a comisiilor de multiplicare a documentelor, desemnarea altor observatori comunicați prealabil de organizațiile profesionale sau sindicale, activități de pregatire a sălilor de concurs etc. 

15.09.2023 - Prezentarea comisiei centrale la locul elaborării subiectelor, efectuarea instructajului comisiilor si începerea activității de elaborare a subiectelor în strictă concordanța cu tematica si bibliografia recomandate, in condiții de securitate.

16.09.2023 - Desfășurarea probei scrise.

16.09.2023 - Publicarea rezultatelor la proba scrisã.

17.09.2023- Depunerea contestațiilor la proba scrisă.

18.09 - 19.09.2023 - Soluționarea contestaților si publicarea rezultatelor finale.

Spor la învățat și mult succes!

 • Upvote 4
Link to comment
 • Marius changed the title to Concurs de trecere în corpul ofiţerilor - TCO

Dacă aveţi mai multe informaţii referitoare la locurile scoase, ce specialitate, etc, vă rog să postaţi aici. Ar fi utile pt cei interesaţi. Mulţumesc.

Link to comment
 • Moderator

A scris colegul @ScanBlu pe un alt topic următoarele:

49 minute în urmă, ScanBlu a scris:

Sunt 100 posturi pt TCO in toata tara, doar pe linie de Ordine publica.

Vă mai putem pune la dispoziţie tematica şI bibliografia pentru specializarea ordine publică.

Spoiler

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofițerilor a agenților de poliție 
- specialitatea ordine publică -

CAPITOLUL I

1.1 TEMATICA

 • Organizarea, funcționarea şi atribuțiile Poliției Române; Drepturi și obligații;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni;
 • Etica şi deontologia polițienească.

1.2 BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II și III, V;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare, cap. III și IV;
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al polițistului și Anexa (Codul de etică și deontologie al polițistului).

CAPITOLUL II

2.1. TEMATICA

 • Infracțiunea – Dispoziții generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul și participanții;
 • Categoriile pedepselor;
 • Regimul măsurilor de siguranță;
 • Minoritatea;
 • Infracţiuni contra persoanei;
 • Infracţiuni contra patrimoniului;
 • Infracţiuni contra autorității;
 • Infracţiuni de corupție și de serviciu;
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială;
 • Acțiunea penală;
 • Participanţii în procesul penal;
 • Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii;
 • Măsurile preventive și alte măsuri procesuale;
 • Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere;
 • Urmărirea penală;
 • Înregistrarea, evidenţa unitară și circuitul sesizărilor penale;
 • Cercetarea la fața locului.

2.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare; (Partea generală: Titlul II – Capitolele I, II, III, IV, VI; Titlul III – Capitolul I; Titlul IV – Capitolul II și Titlul V; Partea specială: Titlul I, art. 188 – 227; Titlul II – Capitolul I - art. 228-232 , Capitolul II – art. 233 și 234, Capitolul III - art. 238 și 239, Capitolul V; Titlul III – Capitolul I, art. 257 - 261; Titlul V – Capitolul I – art. 289 – 294, Capitolul II – art. 296- 305; Titlul VIII – art. 367-375)
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare (Partea generală: Titlul II – Capitolul I; Titlul III – Capitolele I, II - Secțiunea a 5-a, III, IV, V, VI, VII; Titlul IV – Capitolele I, II – Secțiunea 1-4; VI, VII, X și XI; Titlul V – Capitolul I și Titlul VI – Capitolul I; Partea specială: Titlul I);
 • Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 • Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului;

CAPITOLUL III

3.1. TEMATICA

 • Dispoziții generale privind violența domestică;
 • Instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Ordinul de protecție provizoriu;
 • Ordinul de protecție;
 • Modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
 • Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale;
 • Aspecte tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 • Organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române;
 • Dispoziții generale privind protecția animalelor;
 • Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol;
 • Sancțiuni prevăzute de Legea 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor;
 • Obligațiile deținătorilor de câini periculoși sau agresivi și condițiile deținerii acestora;
 • Infracțiuni și contravenții prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi
 • Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 • Regimul juridic al contravențiilor;
 • Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în mod integrat. Intervenția la evenimente;
 • Organizarea cooperării și colaborării în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice;
 • Planul unic de ordine și siguranță publică;
 • Declararea prealabilă a adunărilor publice;
 • Obligațiile privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Sancțiuni.
 • Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 • Concepția privind managementul structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române;
 • Reguli de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera;
 • Redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;

3.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările și completările ulterioare, cap. I, II, III, IV și V;
 • Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti;
 • Legea nr. 146 din 17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale;
 • Hotărâre nr. 1.025 din 10 august 2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 • Metodologia privind organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române aprobată prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 114/2022;
 • Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor, cap I, VI1 și VII;
 • O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, cap. II, cap. III;
 • O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr. 26/2015 și O.M.A.I. 118/2018, cap. II, III și III1;
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cap. II, III și V;
 • Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, modificată și completată;
 • H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate de pază și protecție;
 • Instrucțiuni M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Concepția privind managementul structurilor de ordine publică din cadrul Poliției Române cu anexe, aprobată prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 14/2023;
 • Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 97/2020 privind stabilirea regulilor de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip Body Worn Camera, cumodificările și completările aduse prin Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 60/2022;
 • O.M.A.I. nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

CAPITOLUL IV

4.1. TEMATICA

 • Accesul liber la informaţiile de interes public;
 • Verificarea și soluționarea petițiilor;
 • Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016//679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Contravenții și sancțiuni la normele privind protecția informațiilor clasificate;
 • Uzul de armă.

4.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.A.I. 33/2020 privind activităţile de soluționare a petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor în M.A.I.;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Standardele Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România aprobate prin H.G. nr. 585/2002 (Capitolele 2,3 și 9);
 • Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, Capitolul 3;

CAPITOLUL V

5.1 TEMATICĂ

 • Proveniența și circulația materialelor lemnoase;
 • Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Codul Silvic;
 • Controlul aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase, al depozitelor și instalațiilor de prelucrare a lemnului;
 • Constatarea contravențiilor silvice și aplicarea sancțiunilor;
 • Norme referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale;
 • Acvacultura;
 • Răspunderi și sancțiuni privind pescuitul și acvacultura.

5.2 BIBLIOGRAFIE

 • CODUL SILVIC din 19 martie 2008 (**republicat**) - Legea nr. 46/2008 (Titlul III - Cap. IX, Titlul VI);
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (Cap. VII, VIII);
 • Hotărârea de Guvern nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
 • O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Cap. III – Secțiunea 5 și Cap. IX);

PRECIZĂRI:
Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării anunțului.

Vă doresc spor la învăţat şi mult succes! 

 • Upvote 2
Link to comment
 • 6 months later...
 • Active member

Salutare!

Deschid acest topic in vederea colaborarii pentru obtinerea si distribuirea de subiecte date in anii precedenti la testele de TCO/Sursa externa ofiteri.

Pe forum am gasit doar 2016,2017,2018,2019. Nu gasim si mai recente?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.