ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (actualizată) privind regimul juridic al contravenţiilor (actualizată până la data de 24.04.2022) EMITENT GUVERNUL În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adopta prezenta ordonanţa. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea