Ministerul Afacerilor Interne Regula din 30.09.2009 Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 30.10.2009. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Echiparea poliţiştilor1, precum şi asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament şi regulilor de aplicare a acestora. 1 Prin poliţişti se înţelege toţi funcţionarii publici cu statut special,