Ordin MAI nr. 257/2007 privind activitatea de psihologie in Ministerul Internelor si Reformei Administrative Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 17/08/2007 Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, ale Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale Hotararii Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobare