ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (actualizată) Forma actualizată a actului normativ la data de 27.02.2022 Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1 (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sun