Jump to content
POLITISTI.ro

Procedura privind conducerea persoanelor la sediul politiei


Catalin

Recommended Posts

 • Moderator

Procedura privind conducerea persoanelor la sediul poliţiei

REGULI GENERALE

Conducerea persoanelor la sediul poliţiei este o măsură poliţienească cu caracter coercitiv, ce constă în însoţirea acestora de la locul interceptării până la sediul poliţiei, în vederea luării măsurilor legale.

Poliţiştii au dreptul să conducă la sediul poliţiei, în vederea luării măsurilor legale, următoarele persoane:

 1. care prin acţiunile lor periclitează viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale;
 2. suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale;
 3. date în urmărire;
 4. a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii.

În cazul nerespectării dispoziţiilor date de poliţist, acesta este îndreptăţit să folosească forţa împotriva persoanelor care se opun măsurii.

Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 24 de ore.

În situaţia conducerii la sediul poliţiei în scopul identificării unei persoane suspecte sau pe cele care tulbură ordinea publică sau periclitează viaţa persoanelor, poliţistul va întocmi un proces – verbal în care va consemna cele constatate.

În funcţie de împrejurări, condiţii şi dotare, conducerea persoanelor la sediul poliţiei se poate efectua pe jos sau cu mijloace de transport auto.

CONDUCEREA PE JOS

Conducerea pe jos se execută, în general, când distanţa până la sediul poliţiei este mai mică.

Cu ocazia realizării acestei măsuri poliţieneşti, se execută interceptarea şi legitimarea persoanei, care urmează să fie condusă la sediul poliţiei.

Înaintea începerii deplasării spre sediul poliţiei, se efectuează obliga­toriu controlul asupra persoanei care urmează să fie condusă şi, după caz, controlul bagajelor.

Persoana condusă trebuie atenționată asupra modului de comportare pe timpul deplasării, punându-i în vedere că, în cazul unei atitudini recal­citrante, se va folosi împotriva sa forţa.

Când se acţionează în echipă, persoana condusă este încadrată, pentru a putea preveni un eventual atac sau fuga acesteia.

Dacă poliţistul acţionează singur, solicită sprijinul cetă­ţenilor pe care îi informează despre ceea ce au de făcut.

Dacă acest lucru nu este posibil, poliţistul acţionează singur, cu maximum de prudenţă, deplasându-se puţin în spatele persoanei, stânga sau dreapta (în raport şi de exis­tenţa, pe traseu, a unor obs­tacole naturale), putând ţine chiar persoa­na de mâneca hainei sau de curea.

Când urmează a fi conduse mai multe persoane, acestea vor fi gru­pate în raport de numărul, înălţi­mea şi gradul lor de periculozitate (cei mai înalţi în faţă, cei mai periculoşi în mijloc), punându-le în vedere să nu vor­beas­că pe timpul deplasării.

Persoana este supravegheată permanent şi cu atenţie, atât pe timpul deplasării, cât şi pe timpul opririlor, pentru a observa atitudinea şi com­portamentul acesteia.

De asemenea, vor fi supravegheate şi împrejurimile, chiar dacă totul pare normal.

În cazul în care echipa de poliţişti este dotată cu câine de serviciu, acesta va merge întotdeauna cu conductorul său, în urma persoanei conduse.

Pe timpul conducerii se evită locurile întunecoase, aglomerate, cu vegetaţie înaltă sau cele unde persoana este cunoscută.

Se respectă regulile de circulaţie pentru pietoni, deplasarea făcân­du-se pe trotuare pe partea exterioară a acestora sau pe partea stângă a drumurilor fără trotuare.

CONDUCEREA PERSOANELOR CU MIJLOACE AUTO

Conducerea persoanelor cu mijloace auto este indicată în toate situaţiile, atunci când distanţa până la sediul poliţiei este mare, când urmează a fi conduse mai multe persoane ori acestea sunt agresive, periculoase.

Pentru conducere pot fi folosite mijloacele de transport ale poliţiei, precum şi cele ale unor persoane fizice sau juridice, dacă acestea acceptă (de regulă, vehicule care circulă în direcţia respectivă).

Este interzisă conducerea la sediul poliţiei folosind mijloacele de transport în comun, biciclete, motoscutere sau motociclete, bărci, precum şi vehiculul proprietatea persoanei, ce urmează a fi condusă.

În situaţia în care persoana condusă este conducător auto, măsura poliţienească se va realiza fie pe jos, fie cu autovehiculul poliţiei.

Cu ocazia realizării acestei măsuri, se execută interceptarea şi legitimarea persoanei care urmează să fie condusă la sediul poliţiei.

Înaintea începerii deplasării spre sediul poliţiei se efectuează, obliga­toriu, controlul asupra persoanei care urmează să fie condusă şi, după caz, controlul bagajelor.

Se atrage atenţia persoanei asupra modului de comportare pe timpul deplasării, punându-i-se în vedere că, în cazul unei atitudini recal­citrante, se va folosi împotriva sa forţa.

Înainte de îmbarcare, se verifică interiorul vehiculului, pentru a nu exista bunuri, obiecte sau substanţe ce ar putea fi folosite de către persoanele conduse pentru atac sau pentru sinucidere.

La introducerea în vehicul, poliţistul ia măsuri de protejare a persoanei pentru a nu se lovi în mod intenţionat de portieră sau alte părţi metalice.

Pe timpul deplasării, se menţine legătura radio cu sediul poliţiei.

Conducerea mai multor persoane la sediul poliţiei se face, de regulă, cu autovehicule din dotarea poliţiei, special amenajate, acestea fiind îmbarcate în compartimentul destinat acestui scop.

Cu vehiculul tip autoturism se conduc cel mult două persoane, caz în care acestea vor fi îmbarcate numai pe bancheta din spate, iar unul din membrii patrulei se va aşeza tot pe această banchetă, în spatele conducătorului auto pentru a supraveghea permanent persoanele conduse.

Dacă este posibil, portierele din spate vor fi blocate.

În situaţia în care este condusă o singură persoană, aceasta va fi îmbarcată pe bancheta din spate, însoţită şi supravegheată de unul din poliţişti, care se va aşeza în spatele conducătorului auto.

La sediul poliţiei, după debarcarea persoanei (persoane­lor) din autovehicul se verifică interiorul acestuia, pentru a nu rămâne lucruri abandonate de cel condus şi care pot constitui mijloace de probă.

Se va evita folosirea mijloacelor de transport în comun ori a celor în care se găsesc bunuri materiale ce pot fi folosite pentru atac asupra poliţistului, pentru fugă sau sinucidere, cu excepţia situaţiei în care fapta a fost săvârşită în mijlocul de transport în comun, iar poliţistul, după informarea călătorilor, deviază autovehiculul de la traseu.

Conducerea forţată la sediul poliţiei a persoanelor violente se face după încătuşarea acestora.

Persoanele conduse la sediu vor fi înregistrate într-un registru special constituit, care cuprinde:

 • număr curent;
 • data conducerii, gradul şi numele poliţistului;
 • numele, prenumele şi datele persoanei conduse;
 • fapta comisă;
 • măsura luată;
 • număr de înregistrare şi locul unde se află materialul întocmit cu această ocazie.


Aici sunt reguli pe care cu toții le-am învățat în școală și în mod normal, ar trebui ca toți să le cunoaștem și să le aplicăm, întrucât fac parte din MĂSURILE TACTICE POLIȚIENEȘTI. Nu au caracter de informații clasificate, sunt publice, ba chiar au fost publicate în diverse cărți ori pe internet.

Vă propun să discutăm aici pe marginea acestei proceduri cu privire la ce completări sau adăugiri ar fi necesare, dacă se impun, precum și cu privire la oportunitatea existenței unor astfel de prevederi într-o lege sau act normativ distinct.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.