ORDIN  1134/C din 25 mai 2000 pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 19 septembrie 2000 ORDIN pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale Ministru de stat, ministrul justitiei, si ministru de stat, ministrul sãnãtãtii, având în vedere preve