LEGEA Nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (actualizată) (actualizată - 04.11.2019) Capitolul I  DISPOZIŢII GENERALE   Articolul 1 - Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabilește categoriile de arme și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme și muniții sunt permise pe teritoriul României.(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) operaţiunilor cu arme, componente esenţiale şi