LEGEA Nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (actualizată) (actualizată - ianuarie 2016)   Capitolul I  DISPOZIŢII GENERALE   Articolul 1 Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efe