Jump to content

Legea 233/2002 - O.G. 27/2002 - Soluţionarea petiţiilor


Elvis
 Share

Recommended Posts

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)
privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor

(actualizata până la data de 20 august 2002*)

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.
Articolul 1
(1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petitii formulate în nume propriu, precum şi modul de solutionare a acestora.
(2) Dreptul de petitionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putand formula petitii în numele colectivelor pe care le reprezinta.
Articolul 2
În sensul prezentei ordonante, prin petitie se înţelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin posta electronică, pe care un cetatean sau o organizaţie legal constituita o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societatilor naţionale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi institutii publice.
Articolul 3
Petitiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi solutionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.
Articolul 4
Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea solutiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
Articolul 5
Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
Articolul 6
(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care să primeasca, sa inregistreze, să se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor şi sa expedieze raspunsurile către petitionari.
(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) inainteaza petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea şi redactarea în termen a raspunsului.
(4) Expedierea raspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste şi de clasarea şi arhivarea petitiilor.
Articolul 6^1
Petitiile greşit indreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul să fie instiintat despre aceasta.
Articolul 7
Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare şi se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
Articolul 8
(1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia sa comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, răspunsul, indiferent dacă solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorităţi sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petitiei la autoritatea sau institutia publică competenţa.
Articolul 9
În situaţia în care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autorităţii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
Articolul 10
(1) În cazul în care un petitionar adreseaza aceleiasi autorităţi sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur răspuns care trebuie să faca referire la toate petitiile primite.
(2) Dacă după trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publică greşit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numărul initial facandu-se menţiune despre faptul ca s-a răspuns.
Articolul 11
În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana în cauza sau de către un subordonat al acesteia.
Articolul 12
(1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionarii lor de către personalul de specialitate se face de către seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
(2) Funcţionarii publici şi persoanele incadrate cu contract individual de muncă sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau să depună staruinta pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.
Articolul 13
Semnarea raspunsului se face de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum şi de seful compartimentului care a solutionat petitia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
Articolul 14
Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
Articolul 15
Constituie abatere disciplinara şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;
b) interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii în afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, în vederea rezolvarii, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizata de seful compartimentului de specialitate.
Articolul 15^1
Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului şi Presedintelui României se face potrivit reglementarilor proprii.
Articolul 16 
Abrogat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dincu
--------

Istoric modificări:
----------------
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată până la data de 20 august 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002.
-----------
Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
Art. 13 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002.
-----------
Litera c) a art. 15 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
-----------
Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.