LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizată*) privind Statutul poliţistului (actualizată 05 martie 2022) ---------- Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Polițistul este funcționar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă și exercită atribuțiile stabilite pentru Poliția Română prin lege, ca instituție specializată a statului. (2) Exercitarea profesiei de polițist implică, prin natura sa, îndatoriri și riscuri deosebite. (3) Statutul