Jump to content
POLITISTI.ro

NewsBot

Recommended Posts

Atenţie la folosirea materialelor pirotehnice !

Astăzi, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române a avut loc o conferinţă de presă susţinută de specialiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe periculoase pe tema prevederilor legale referitoare la desfăşurarea operaţiunilor cu articole pirotehnice. Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, Poliţia Română atrage atenţia asupra periculozităţii folosirii materialelor pirotehnice intzerzise.

Din datele statistice deţinute de Poliţia Română a rezutat că, în anul 2005, când articolele pirotenice din clasa a-II-a se comercializau „la liber” către publicul larg, în perioada sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 350 de răniri şi un deces cauzate de folosirea necorespunzătoare a acestor articole pirotehnice.

După apariţia, în anul 2006, a restricţionării vânzării către publicul larg a acestei categorii de articole pirotehnice, în perioadele similare ale anilor 2006-2011 au fost înregistrate, în medie, circa 25 de răniri anual, fără să fie înregistrate decese.

Cadrul legislativ aplicabil activităţilor cu articole pirotehnice este definit de următoarele acte normative :

1. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;

2. Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 612/30.06.2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;

ARTICOLE PIROTEHNICE

Conform normelor legislative sus-menţionate articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la rândul lor, se subclasifică în următoarele categorii:

a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

b) categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse, şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

c) categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc mediu, destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

d) categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria T1 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

b) categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria P1 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

b) categoria P2 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

RESTRICŢII

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 ŞI T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 şi P1 pot fi puse la dispoziţia publicului cu vârsta peste 16 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

În cagoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi).

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 2 years later...

ATENŢIE LA ARTICOLE PIROTEHNICE!

 

Pentru a petrece Revelionul în linişte, fără evenimente neplăcute, POLIŢIA ROMÂNĂ recomandă să folosiţi cu multă atenţie articolele pirotehnice, pentru a evita producerea unor incendii nedorite ori vătămări corporale.

 

Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor general de poliţie Petre Tobă, la nivel naţional se desfăşoară acţiunea „FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice desfăşurate de persoanele fizice şi juridice. Sunt efectuate controale la societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice dar şi activităţi specifice structurilor de ordine publică în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale.

 

Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile şi periculoase. Folosirea lor necesită control şi supraveghere, dar şi responsabilitate sporită în ceea ce ţine de respectarea condiţiilor esenţiale de securitate.

 

Produsele obţinute în rezultatul arderii acestora pot influenţa dăunător mediul ambiant. Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiaţi atent instrucţiunile şi măsurile de securitate indicate pe ambalajul produsului.

 

Recomandăm părinţilor să supravegheze copiii cu atenţie, deoarece aceştia pot fi expuşi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

 

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice trebuie să deţină autorizaţie pentru aceste operaţiuni, din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

 

Cantităţile de articole pirotehnice pot fi depozitate în ambalajul original sau în unitatea cea mai mică a furnizorului, în spaţii de depozitare amenajate pe baza documentaţiei tehnice avizate de I.T.M., pe autorizaţie fiind trecută cantitatea care poate fi depozitată în vederea comercializării.

 

Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs.

 

Articolele pirotehnice trebuie să conţină marcaje de conformitate potrivit normelor Comunităţii Europene şi să fie etichetate individual sau pe ambalaje (atunci când sunt mici), în mod vizibil, lizibil şi în limba română.

 

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

 

  •     între orele 24.00 şi 06.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
  •     la o distanţă mai mică de 50 metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;
  •     la o distanţă mai mică de 500 metri de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
  •     în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
  •     pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţiile deschise cu aglomerări de persoane;
  •     la o distanţă mai mică de 500 metri de păduri.

 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE ARTICOLELE PIROTEHNICE:

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:

 

a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut, cu un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse;

 

b) categoria 2, 3 şi 4 - articole pirotehnice de divertisment destinate utilizării în exterior şi exclusiv de către pirotehnicieni;

 

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

 

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

 

REŢINEŢI:

 

În categoria 1 sunt incluse numai obiectele pirotehnice de distracţie foarte mici de tipul artificiilor (de exemplu: Steluţe; Lumânări scânteietoare; Jerbe cu scântei; Minifacle; Minisori; Inele de foc; Sateliţi etc.).

 

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

 

Mai trebuie menţionat faptul că, articolele pirotehnice din categoriile 1 şi P1 comercializate către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 16 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

 

Din acţiuni poliţiştilor:

 

Ieri, 30 decembrie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov au depistat o femeie, de 50 de ani, care deţinea 1.500 de kg. de articole pirotehnice (petarde), din categoria a I-a, într-o cameră a locuinţei, urmând să le comercializeze la persoane interesate.

 

Femeia este cercetată penal pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de articole pirotehnice, faptă prevăzută de legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

 

Toate articolele pirotehnice, au fost ridicate în vederea confiscării.

 

Ieri, 30 decembrie, poliţiştii ialomiţeni au ridicat aproximativ 10.000 de articole pirotehnice,  în urma a trei percheziţii domiciliare, efectuate la persoane bănuite de infracţiuni la regimul materiilor explozive.

 

În urma acestora, la locuinţele a doi bărbaţi de 27 şi 31 de ani, au fost descoperite 10.222 de articole pirotehnice, deţinute ilegal, pe care aceştia intenţionau să le comercializeze. Bunurile descoperite au fost indisponibilizate de poliţişti, în vederea continuării cercetărilor.

 

De asemenea, poliţiştii au întocmit în cauză dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice, fără drept , faptă prevăzută de Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, urmând ca la definitivarea cercetărilor, să fie înaintat, cu propunere procedurală, Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

 

Poliţiştii din Dâmboviţa au ridicat, la sfârşitul lunii decembrie a.c., aproape 200.000 de articole pirotehnice,  în urma unei percheziţii domiciliare, efectuată la un bărbat bănuit de infracţiuni la regimul materiilor explozive. Astfel, au fost descoperite 100.854 de articole pirotehnice, deţinute ilegal, pe care acesta intenţiona să le comercializeze, bunuri ce au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor.

 

De asemenea, pe numele bărbatului, poliţiştii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice, fără drept   , faptă prevăzută de Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, urmând ca la definitivarea cercetărilor, să fie înaintat, cu propunere procedurală, unităţii de parchet.

 

Şi poliţiştii din Constanţa au ridicat peste o tonă de articole pirotehnice deţinute fără autorizaţie, în urma a 10 percheziţii domiciliare, efectuate în luna decembrie a.c., la locuinţele unor persoane bănuite că ar deţine articole pirotehnice provenite din furt sau fără autorizaţie.

 

Astfel, poliţiştii au ridicat din locuinţa unui bărbat, din Constanţa, 850 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile I, II şi III. Acesta a prezentat o factură de provenienţă doar pentru o parte dintre articolele pirotehnice, însă nu era autorizat să desfăşoare astfel de operaţiuni.

 

De asemenea, din locuinţele altor doi bărbaţi, din Medgidia şi din Techirghiol, au fost ridicate 200 de kilograme de materiale pirotehnice, din categoriile I şi II, pentru care aceştia nu deţineau acte de provenienţă sau autorizaţie pentru efectuarea de astfel de operaţiuni.

 

În cauză, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de efectuarea de operaţiuni cu articole pirotehnice, fără drept, faptă prevăzută de Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.