Reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere   Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se reduce la 30 de zile conform art. 221 al.1 din R.A.O.U.G. 195/2002 republicat, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a fost declarat admis la testul de verificare a regulilor de circulaţie (până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie