Reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea unor contravenţii se reduce de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta cu o TREIME, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie; - Art. 104 alin. (