Jump to content
POLITISTI.ro

Intalnire cu reprezentantii parchetelor


radusandu

Recommended Posts

Problematica "intaririi autoritatii politistului" a constituit obiect de analiza pentru structurile M.A.I. in cadrul carora isi desfasoara activitatea aceasta structura profesionala.

Vezi detalii...

parchet.gif

Link to comment

" Ca urmare a discuţiilor avute în data de 14.09.2010 la comisia de dialog social în legătură cu întărirea autorităţii poliţistului, CNP a înaintat următoarele observaţii şi propuneri pentru discuţii:

1. Solicităm ca pe agenda discuţiilor şi între măsurile care se vor stabili să fie trecută şi Protecţia poliţistului. Susţinem aceasta deoarece este legată de autoritatea poliţistului şi în condiţiile în care întărirea celei de-a doua este primită cu mai puţin entuziasm de cetăţeni, trebuie asigurată cea de-a doua prin aplicarea şi îmbunătăţirea prevederilor procedurale existente.

2. La capitolul Legislativ, CNP a înaintat propuneri pentru modificarea:

- Legii nr. 61/1991 şi O.G. 2/2000 care se află acum în discuţii la minister,

- Legii nr. 360/2002, astfel:

ART. 40 "Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea"; se va completa în continuare cu: ..."iar şefii ierarhici au obligaţia de asigurare a formelor de protecţie adecvate, la solicitarea poliţistului sau din proprie iniţiativă, dacă riscurile acţiunilor impun acest lucru";.

ART. 56 "Este absolvit de orice răspundere poliţistul care, prin exercitarea, în limitele legii, a atribuţiilor de serviciu, a cauzat suferinţe sau vătămări unor persoane ori a adus prejudicii patrimoniului acestora"; devine alineatul (1), adăugându-se un nou alineat:

"(2) Pe timpul cercetării unor astfel de cazuri, precum şi a celor în care poliţistul a participat la executarea unor acţiuni poliţieneşti şi acte procedurale care impun protecţia identităţii, poliţistului i se asigură această protecţie pe toată durata procesului";.

- Codul de procedură penală 2010:

Solicităm asigurarea unor măsuri de protecţie a poliţiştilor care execută acţiuni poliţieneşti şi acte procedurale care impun protecţia identităţii, similare celor pentru martorii ameninţaţi - art. 125, investigatorii sub acoperire (numai pentru cazul investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism) r11; art. 148, precum şi cele referitoare la publicitatea sedinţei de judecată - art. 352.

- cercetarea în regim de urgenţă a infracţiunilor de ultraj.

- Conform art. 43 din lg. 295/2004 uzul de armă din Lg. 17/1996 rămas valabil până se reglementeaza în legea specială a fiecărei institutii din domeniul OSP, solicităm ca procedurile de folosire a armamentului şi a altor mijloace de constrângere, în aplicarea Legii 295/2004 şi HG 130/2005 să fie incluse şi in Legea 360/2002, apoi să fie detaliate şi publicate în Monitorul Oficial, prin OMAI, nu prin dispoziţie a IGPR.

- O.U.G. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicată şi Regulamentul de aplicare să prevadă o conduită clară şi sancţionarea în caz de nerespectare, la conducătorii auto opriţi în trafic sau cei urmăriţi, semnalizaţi să oprească, incluzând şi posibilitatea poliţistului de a uza de orice mijloace pentru oprirea şi imobilizarea persoanelor urmărite, mai ales când prezintă pericol public.

2. În domeniul Formare iniţială şi pregătirea continuă considerăm că deficitul de autoritate provine şi din pregătire. Din punctul nostru de vedere procesul de pregătire trebuie radical modificat, ţinând cont de deprinderile si abilitatile necesare executarii misiunilor si cu mai putina teorie (... detalii). Organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor solicită de asemenea să se elimine formalismul actual în organizarea examenului de definitivare în profesie după terminarea perioadei de tutelă. Argumentăm aceasta prin faptul că agenţii(6 luni tutelă) şi ofiţerii(1 an tutelă) trebuie să adapteze cunoştiinţele şi deprinderile dobândite în instituţiile de învăţământ la specificul funcţiei pe care urmează să fie definitivat. Aici ne dorim să avem un rol mult mai bine definit ca organizaţie profeională prin modificările legislative propuse.

Aceleaşi argumente pot fi folosite şi pentru pregătirea continuă ulterioară formării iniţiale şi care trebuie să asigure dezvoltarea compeţentelor profesionale deja dobândite, sau dobândirea de noi competenţe.

3. În domeniul Operaţional - planificarea şi darea misiunilor cu respectarea legii şi asigurarea demnităţii şi independenţei judiciare a poliţistului, respectarea legii de către şefi la asigurarea logistică şi financiară, respectarea programului şi dotarea, asistenţa juridică a poliţiştilor reclamaţi pentru fapte în legătură cu serviciul, asigurarea casco măcar a autoturismelor de intervenţie, despăgubirea pentru pagubele suferite de poliţişti pe timpul misiunilor.

4. Comunicare: mediatizarea cazurilor semnificative, informarea cetăţenilor despre riscurile la care se supun dacă ultragiază poliţiştii, implicarea organizaţiilor şi DOSP, informarea corectă pe linie ierarhică şi a publicului de către instituţie în cazurile de implicare a poliţiştilor (informare şi pentru cetăţeni asupra consecinţelor la care se supun dacă nu respectă somaţiile şi dacă ultragiază poliţiştii).

5. Protecţia poliţistului implicat în activităţi operative, când este victima ultrajului şi reclamaţiilor de la infractori, să se realizeze prin mijloace legale (vezi şi la pct. 1), asigurarea tuturor mijloacelor de apărare şi acţiune, de către şefi, structurile DGIPI, SRI, parchete, procedura penală, în afara sprijinului acordat până acum numai de CNP şi sindicate.

Recunoaşterea faptelor de eroism ale poliţiştilor, cu sau fără decesul acestora în timpul serviciului ar trebui deasemenea mediatizată şi materializată în înmânarea unei distincţii deosebite şi a unui mini-drapel cu inscripţionarea numelui, însemnelor instituţiei şi unei devize de genul "Patria recunoscătoare"; sau "Recunoştinţă şi onoare";, etc. CNP acordă anual celor care se remarcă în mod deosebit distincţia "Pentru merite poliţieneşti". Inspectoratele generale acordă numai diplome pentru "Poliţistul anului" iar în cazul deceselor se transmit mesaje de condoleanţe. Ar trebui să acordăm mai mult respect şi importanţă celor căzuţi la datorie si celor care au de suferit in urma misiunilor.

6. Asigurarea logistică şi financiară: asigurarea tuturor resurselor conform normelor şi a drepturilor conform legii şi actelor normative interne, inclusiv pentru asistenta juridica si despagubiri, asigurari de viata si de sanatate."

Poate mai aveti si alte subiecte care pot contribui la intarirea autoritatii politistului si asigurarea protectiei acestuia. Desigur, fiind necesara si o comportare care sa nu fie contestabila.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.