Jump to content
POLITISTI.ro

Legea privind regimul străinilor în România


NewsBot

Recommended Posts

Legea privind regimul străinilor în România adoptată în ședință de Guvern

Guvernul României a adoptat în şedinţa de miercuri, 24 octombrie a.c., proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, inițiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru a eficientiza activitatea centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.

Modificările aduse creează un cadru legislativ transparent, care oferă posibilitatea gestionării eficiente a problematicii străinilor luaţi în custodie publică şi instrumentele necesare punerii în aplicare a unor măsuri care să diminueze riscul producerii unor evenimente negative.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

- stabilirea competenţei ministrului administraţiei şi internelor de a aproba, prin ordin, un regulament distinct în cuprinsul căruia să fie instituite regulile de ordine interioară pe care străinii cazaţi în centre sunt obligaţi să le respecte, precum şi modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii şi însoţirii străinilor în şi din centre;

- stabilirea în mod expres a principalelor obligaţii ale străinilor cazaţi în centre, cum ar fi respectarea programului zilnic, a regulilor de igienă individuală şi colectivă sau a dispoziţiilor personalului centrelor, date în exerciţiul atribuţiilor profesionale. Se stabileşte în mod expres şi interdicţia de a desfăşura acţiuni care pot periclita securitatea şi ordinea interioară a centrelor, dar şi interdicţia de a consuma băuturi alcoolice sau substanţe interzise prin lege ori de a desfăşura acte de comerţ în incinta centrelor;

- introducerea unor prevederi referitoare la posibilitatea luării unor măsuri, inclusiv prin utilizarea forţei, graduale şi proporţionale cu starea de pericol ce trebuie înlăturată, pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice a personalului centrelor, a străinilor ori a altor persoane, împiedicarea producerii de pagube materiale, a părăsirii neautorizate a centrului sau pentru restabilirea ordinii interioare, în cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor stabilite în sarcina acestora;

- introducerea unor dispoziţii referitoare la asigurarea posibilităţii de comunicare a străinilor aflaţi în centrele de cazare cu familia şi reprezentantul legal şi asigurarea acestei posibilităţi prin suportarea costurilor din bugetul MAI. În concret, se are în vedere punerea la dispoziţia străinilor cazaţi în centre de cartele telefonice. Introducerea acestor dispoziţii era necesară, având în vedere că acelaşi act normativ prevede obligaţia străinilor ca la introducerea în centre să predea obiectele de valoare, sumele de bani deţinute, precum şi mijloacele de comunicare mobile.

Prevederile Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România sunt în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene din domeniul migraţiei.

Link to comment
  • 1 year later...
  • Moderator

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002

privind regimul străinilor în România,

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 796 din 17.12.2013 (M.Of. nr. 796/2013).

 

În vigoare de la 01.02.2014

 

Dat fiind că actualul context impune adoptarea stringentă a tuturor măsurilor adecvate, menite să asigure premise pentru creşterea economică a României,

 

având în vedere potenţialul turistic, investiţional, al mediului de afaceri, al celui universitar şi ştiinţific din România, care pot fi valorificate în plan economic prin atragerea turiştilor, investitorilor, oamenilor de afaceri, cercetătorilor şi studenţilor străini,

 

ţinând cont de numeroasele solicitări de facilitare a regimului de vize, cu precădere pentru oamenii de afaceri, formulate în ultimul timp la nivel bilateral,

 

întrucât amânarea acordării unor astfel de facilităţi ar atrage prejudicii financiare şi de imagine semnificative pentru România,

 

luând în considerare avantajele majore şi imediate pe care le-ar aduce instituirea egalităţii de tratament din partea ţării noastre, în favoarea posesorilor de vize şi alte permise de şedere eliberate de statele Schengen,

 

anticipând efectele benefice pe termen lung, în multiple domenii, ale înlesnirii regimului călătoriilor străinilor în România,

 

în virtutea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I.

 

După articolul 1281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1282, cu următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 1282

Facilităţi la intrarea pe teritoriul României a străinilor titulari ai unor documente eliberate de state Schengen

(1) Străinii titulari ai unor vize uniforme, valabile pentru două sau multiple intrări, ai unor vize de lungă şedere sau ai unor permise de şedere, altele decât cele prevăzute la art. 128 alin. (1), eliberate de state Schengen, pot intra pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.

(2) Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele uniforme, vizele de lungă şedere sau permisele de şedere prevăzute la alin. (1).”

 

Art. II.

 

Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Bucureşti, 11 decembrie 2013.

Nr. 109.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.