Jump to content
POLITISTI.ro

Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale


NewsBot

Recommended Posts

Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale

Pe parcursul a doi ani, Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Ordine Publică, în parteneriat cu Universitatea din Geneva – Institutul Postuniversitar de Relaţii Internaţionale şi Studii pentru Dezvoltare şi Academia de Poliţie din Savatan implementează proiectul ,,Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic.”

Proiectul are ca obiective prevenirea infracţionalităţii şi victimizării, creşterea sentimentului de siguranţă pentru comunităţile rurale, precum şi intervenţia operativă a poliţiei în rezolvarea problemelor de ordin comunitar.

Activităţile derulate de poliţie în mediul rural au ca premise transparenţa, contactul direct cu oamenii, comunicarea activă şi iniţierea de parteneriate pentru identificarea de soluţii viabile la problemele comunităţilor locale.

Partenerii elveţieni sunt cei care, pe baza experienţei pozitive pe care o au în domeniu, asigură expertiza necesară derulării proiectului. Astfel, vor fi realizate studii referitoare la relaţia dintre poliţie şi comunitate în mediul rural, precum şi asupra bunelor practici referitoare la poliţia de proximitate şi grupurile minoritare la nivel european.

De asemenea, vor avea loc sesiuni de formare pentru poliţişti români cu instructori elveţieni în domeniile managementul schimbării, diagnosticarea securităţii locale şi metodologii de planificare a securităţii locale.

Poliţişti români vor parcurge cursuri în domeniul culturii şi limbii romani pentru corecta înţelegere a culturii şi tradiţiilor comunităţilor de romi din mediul rural.

Totodată, se va înfiinţa un Centru de Cultură şi Limba Romani în cadrul Centrului de Formare Profesională a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina.

Pe parcursul proiectului vor avea loc cursuri de formare de formatori pentru instructori de poliţie de proximitate în domeniile: mediere, soluţionare a conflictelor, drepturile omului şi probleme de gen, iar 2500 poliţişti din mediul rural vor beneficia de cursuri de instruire în domeniul poliţiei de proximitate.

Pentru discutarea problemelor privind ordinea publică în mediul rural se vor organiza forumuri locale cu o participare cât mai reprezentativă. De asemenea, pentru sporirea siguranţei publice a locuitorilor din mediul rural, în parteneriat cu autorităţile publice locale, se vor întocmi planuri şi diagnoze de securitate locale.

Proiectul ,,Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic” va contribui la creşterea calităţii serviciului public al poliţiei în zonele rurale, creşterea gradului de cooperare între poliţie şi cetăţeni şi la crearea unui climat de respectare a drepturilor omului, tradiţiilor şi culturii minorităţilor naţionale.

Bugetul proiectului este de 2.317.647 CHF, din care 347.646 CHF contribuţie naţională.

INFORMAŢII DE BACKGROUND

Poliţia de proximitate reprezintă o metodă modernă de lucru a poliţiei în care atitudinea faţă de muncă, stilul de conducere şi strategia de organizare sunt orientate către cunoaşterea preventivă şi proactivă a problemelor comunităţii ce sunt de natură să provoace frică şi nesiguranţă.

De asemenea, se urmăreşte cunoaşterea cauzelor care pot genera criminalitate şi alte pericole, abordarea acestora, precum şi rezolvarea sau îndepărtarea lor în strânsă legătură cu populaţia şi alte instituţii.

Astăzi nu mai este suficient ca poliţia să reacţioneze post-factum la infracţiuni şi evenimente şi trebuie, prin prevenire, să reducă acele condiţii care pot duce la criminalitate sau alte pericole.

Dată fiind complexitatea societăţii moderne, acţiunile preventive în beneficiul siguranţei şi sentimentului de siguranţă nu mai pot fi asumate exclusiv de poliţie, ele trebuie conduse şi derulate în parteneriat cu alte instituţii, precum şi cu membrii comunităţii.

Istoric

În anul 2003, a fost încheiat la Berna un acord între Guvernul României şi cel al Elveţiei, cu scopul de a implementa conceptul de poliţie de proximitate. Proiectul a fost iniţial unul pilot, implementat în anul 2000 în mediul urban din două judeţe şi, datorită succesului înregistrat, a fost introdus progresiv în mediul urban, la nivelul întregii ţări.

În prezent, există poliţişti de proximitate în toate localităţile din mediul urban.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.