Jump to content
POLITISTI.ro

Prevenirea şi combaterea pirateriei software


NewsBot

Recommended Posts

Parteneriat pentru prevenirea şi combaterea pirateriei software

Potrivit „Studiului Global privind pirateria software în anul 2011” realizat de BSA, 63% dintre utilizatorii de PC-uri au folosit software piratat, iar valoarea comercială a software-ului fără licenţă instalat s-a ridicat la 207 milioane de dolari. Cu toate acestea, raportul BSA pentru România arată o scădere a ratei pirateriei software în 2011 faţă de anul anterior.

În acest context, Business Software Alliance împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei Române continuă activităţile de prevenire şi combatere a pirateriei software desfăşurate la nivel naţional.

Astfel, pe linie de combatere, structurile specializate ale poliţiei au efectuat până în luna august 2012 peste 350 de acţiuni de verificare în urma cărora au fost înregistrate 212 dosare penale care vizează criminalitatea în domeniul de referinţă. În 66 dintre acestea s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 81 persoane, suspectate de săvârşirea a 112 infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

În ceea ce priveşte activităţile de prevenire, în cadrul campaniei derulate în perioada septembrie 2011 –iunie 2012, 13.000 de companii au primit scrisori din partea celor doi parteneri, prin care au fost informate cu privire la riscurile tehnice, legale şi de imagine asociate pirateriei software. Dintre acestea, 4.700 de companii au primit consultanţă BSA referitoare la modul în care se poate realiza un audit software iar 1.500 dintre acestea au trimis formularele de auto-auditare, marea majoritate fiind consiliate în continuare de BSA sau chiar membrii BSA în legătura cu cele mai avantajoase variante de intrate în legalitate.

Magda Popescu, Business Software Alliance Outside Counsel: „Pirateria software în România cunoaşte un trend descendent, iar o importanţă deosebită pentru aceste rezultate o are colaborarea cu autorităţile române. Prin continuarea parteneriatului cu Poliţia Română, ne propunem să creştem nivelul de informare şi conştientizare în acest domeniu, în special în mediul de afacerişi sperăm să avem rezultate din ce în ce mai bune, care să aibă un impact puternic asupra economiei româneşti.

Chestor principal de poliţie Petre Tobă, inspector general al Poliţiei Române: ”Rezultatele obţinute ca urmare a derulării acestui parteneriat confirmă că eforturile comune de prevenire şi combatere a utilizării şi comercializării de programe pentru calculator fără licenţă, conduc la diminuarea impactului fenomenului infracţional în domeniu.

De altfel, cu atât mai mult în acest domeniu, cooperarea între instituţiile statului şi reprezentanţii titularilor de drepturi, constituie nu numai o necesitate, dar şi cheia unei acţiuni de contracarare eficientă.

În vederea atingerii obiectivului de asigurare a unui mediu de afaceri curat şi stabil, în perioada următoare Poliţia Română va continua să desfăşoare atât activităţi cu caracter preventiv, cât şi activităţi de combatere, prin valorificarea experienţelor anterioare şi prin focalizarea activităţilor asupra situaţiilor în care pirateria software se interferează cu fenomenul evazionist.

Anul acesta, parteneriatul BSA şi IGPR vizează iniţierea unei noi campanii de informare: „Poţi să treci de orice verificare cu bine?”,

De asemenea, o valoare adăugată eforturilor anterioare o reprezintă concentrarea activităţilor Poliţiei Române, prin structurile de investigare a fraudelor, spre depistarea situaţiilor în care pirateria software se interferează cu fenomenul evazionist, având în vedere pe de o parte faptul că estimările organizaţiilor internaţionale evaluează o valoare comercială anuală a pieţei negre software în România de peste 207 milioane USD la nivelul anului 2011, iar pe de altă parte faptul că practica reprezentanţilor unor agenţi economici de a utiliza ilegal software în cadrul activităţilor comerciale creează premisele ca şi veniturile astfel obţinute să nu fie înregistrate în evidenţele contabile.

Planurile pentru 2012-2013

Începând de astăzi, peste 30.000 de companii vor fi informate cu privire la faptul că utilizarea software-ului pe mai multe calculatoare decât numărul permis prin licenţă, completarea contractelor de licenţiere cu date false, folosirea altor versiuni decât a celor contractate sau pur şi simplu utilizarea de software fără licenţă constituie infracţiuni circumscrise pirateriei software şi sunt fapte penale de natură economică. Recomandarea către aceste companii şi, în general, către toţi agenţii economici este realizarea în următoarele două săptămâni a unei examinări interne a utilizării de programe de calculator şi a conformităţii acestora cu licenţele achiziţionate. În acest scop, pot folosi modelul de formular disponibil pe site-urile www.softwareculicenta.ro, www.bsa.org/romania sau www.politiaromana.ro. În plus, pentru a beneficia de consultanţa unor specialişti în domeniu, pot apela BSA la numărul 021529.71.95 sau pot solicita să fie contactaţi de consultanţii BSA, atunci când trimit formularul de audit (prin fax la nr. 021527.00.01 sau prin e-mail la prevenire@softwareculicenta.ro).

Contăm pe cooperarea dumneavoastră pentru a preveni atât consecinţele legale pentru compania dumneavoastră în cazul unei verificări ce vizează pirateria software şi infracţionalitatea care prejudiciază bugetul de stat, cât şi pe cele de natură tehnică.

Riscuri legale şi de imagine

În situaţia comiterii de infracţiuni referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe, legislaţia în vigoare prevede:

- amendă penală sau închisoarea de până la 4 ani pentru persoanele fizice cu rol de conducere sau responsabile din punct de vedere legal în cadrul companiilor;

- cumulativ cu pedepsele aplicate persoanelor fizice din companie, persoanelor juridice li se poate aplica o amendă penală de până la 600.000 RON;

- în funcţie de gravitatea infracţiunii, se pot aplica una sau mai multe pedepse complementare, printre care: dizolvarea persoanei juridice, suspendarea activităţii parţial sau total pe o perioadă de la 3 luni la 1 an, închiderea unor puncte de lucru pe o perioadă de la 3 luni la 3 ani, interzicerea dreptului de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o perioadă de la 1 la 3 ani şi afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare;

- în plus faţă de sancţiunile penale, legea permite titularului drepturilor încălcate să solicite despăgubiri de până la de trei ori preţul licenţei.

Riscuri de securitate

Utilizarea de software fără licenţă poate implica şi riscuri de securitate. Conform studiilor realizate de BSA, IDC (International Data Corporation) şi alte firme terţe, companiile care utilizează software piratat sunt mai vulnerabile la atacurile informatice, iar tranzacţiile prin mijloace electronice, precum online banking, de exemplu, sunt mai puţin sigure. Dintr-un studiu realizat de Harrison Group pentru Microsoft Corporation în 2011, rezultă că aproape 24% dintre sistemele de operare piratate au fost infectate la instalare sau au descărcat şi au instalat malware în momentul conectării la internet.

Pentru mai multe informaţii despre campanie şi despre pericolele utilizării software-ului fără licenţă, vă rugăm să accesaţi site-ul campaniei www.softwareculicenta.ro şi site-urile partenerilor în combaterea pirateriei software: www.bsa.org/romania şi www.politiaromana.ro.

Despre Inspectoratul General al Poliţiei Romane (IGPR)

Inspectoratul General al Poliţiei Romane (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată, întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru:

‐ prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare;

‐ constatarea infracţiunilor prevăzute la regimul dreptului de autor şi al drepturilor conexe şi efectuează cercetări în legătură cu acestea.

Contact:

Inspectoratul General al Poliţiei Române,

prevenire@politiaromana.ro

Despre Business Software Alliance (BSA)

Business Software Alliance (www.bsa.org) este principalul promotor al industriei de software la nivel mondial. Este o asociaţie cu mai mult de 70 de membri, companii de clasă mondială ce investesc anual miliarde de dolari pentru a crea soluţii software ce contribuie la dezvoltarea economică şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii. Prin cooperarea cu autorităţile publice la nivel internaţional, suportul acordat pentru asigurarea respectării proprietăţii intelectuale şi prin activităţile educaţionale, BSA extinde orizonturile lumii digitale şi construieşte încredere în noile tehnologii pe care le promovează.

Contact:

Magda Popescu, BSA Outside Counsel, Romania

magda.popescu@legal2m.com

I.G.P.R. - Centrul de informare și Relații Publice

Link to comment
  • 6 months later...

Parteneriat pentru prevenirea şi combaterea pirateriei software

313 dosare penale întocmite în urma implementării programului de combatere a pirateriei software desfăşurat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Business Software Alliance.

Bucureşti, 9 aprilie 2013 - În 2012, Inspectoratul General al Poliţiei Române a desfăşurat o serie de activităţi de combatere în domeniul pirateriei software în rândul companiilor şi distribuitorilor din România. În cadrul acestor acţiuni, au fost efectuate 691 de verificări, în urma cărora au fost înregistrate 313 dosare penale.

Au fost depistate 351 de persoane care sunt cercetate pentru săvârşirea de infracţiuni de încălcare a drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, iar în 126 dosare penale a fost dispusă începerea urmăririi penale, fiind indisponibilizate peste 3.000 de sisteme informatice, echipamente specifice sau sisteme de stocare a programelor. În ceea ce priveşte programele aparţinând membrilor Business Software Alliance, există 17 condamnări în 2012, dintre care 4 condamnări pronunţate împotriva administratorilor unor companii care au utilizat software piratat, iar 12 pentru cazuri de distribuire de programe pentru calculator pirat.

Vasile Viorel, chestor de poliţie, adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, declară că:

”Parteneriatul dintre Poliţia Română şi Business Software Alliance s-a dovedit a fi unul extrem de benefic pentru instituţia noastră care a primit sprijin atât în ceea ce priveşte prevenirea pirateriei software, cât şi în acţiunile destinate combaterii faptelor circumscrise acestui domeniu.

Demersurile comune sunt importante şi prin prisma faptului că activităţile derulate în colaborare contribuie la îndeplinirea obiectivului strategic al Inspectoratului General al Poliţiei Române care vizează asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri.”

Claudiu Scarlatache, comisar-şef de poliţie, director adjunct al Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., declară că:

„ Eforturile Poliţiei Române de combatere a pirateriei software au continuat şi în anul 2012 pentru diminuarea consecinţelor acestui gen de criminalitate, care se manifestă atât asupra industriei de specialitate, cât şi asupra economiei în ansamblul său.

Un mediu de afaceri legal şi concurenţial presupune în primul rând condiţii egale între operatorii comerciali în pieţele în care îşi desfăşoară activitatea. În domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală Poliţia îşi focalizează atenţia asupra situaţiilor în care pirateria software interferează cu fenomenul evazionist.

Cu această ocazie ne exprimăm încă o dată disponibilitatea ca prin acţiunile derulate de Poliţia Română în domeniul pirateriei software să contribuie la asigurarea concurenţialităţii mediului de afaceri şi protejarea bugetului general consolidat.”

Magda Popescu, Business Software Alliance Outside Counsel, declară că: „Fenomenul pirateriei software trebuie să primească un răspuns ferm din partea autorităţilor competente pentru aplicarea legii și din partea titularilor de drepturi. Astfel de acțiuni, alături de activitățile de informare și conștientizare a utilizatorilor și comercianților de software cu privire la valoarea proprietății intelectuale și riscurile asociate utilizării de software pirat, unde din nou avem ca parteneri poliția, sunt de natură să conducă la scăderea ratei pirateriei, cu beneficii pentru întreg mediul economic, de la rețeaua de furnizori la piața muncii și bugetul de stat.”

Unul dintre cazurile investigate în 2012 a fost la Timişoara, unde a avut loc o verificare a Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Timiş la nouă puncte de lucru a două companii ce aveau ca obiect de activitate servicii de printare şi fotocopiere. Verificarea a condus la identificarea a 11 sisteme de calcul pe care erau instalate programe în mare parte nelicenţiate, aparţinând companiilor membre Business Software Alliance, Autodesk Inc. și Microsoft Corporation. Titularii drepturilor de autor au formulat plângere penală şi cerere de despăgubiri pentru 12.670 EURO, inclusiv daune morale. După verificare, cele două companii au intrat în legalitate prin achiziţionarea licenţelor necesare şi i-au despăgubit pe titularii drepturilor de autor încălcate.

În ce privește activităţile de distribuire de software neautorizat, o companie cu sediul în Oradea şi punct de lucru în Cluj-Napoca, a achiziţionat, în perioada iulie 2011- noiembrie 2012, pachete de Office 2003 Standard Edition incomplete – fără certificat de autenticitate - din Suedia şi le-a comercializat în România, atât prin punctul de lucru din Cluj-Napoca, cât şi online. Prin revânzarea unui software neînsoţit de certificat de autenticitate, Evotrade nu doar că s-a expus riscului de investigaţie penală, dar şi-a pus şi clienţii în situaţia de a utiliza programe nelicenţiate corect, faptă care reprezintă infracţiune. Din momentul în care au fost descoperite aceste activităţi, Evotrade a încetat orice activitate neconformă legii, a demarat procedurile necesare intrării în legalitate şi contactarea clienţilor în vederea recuperării acestor pachete şi restituirii preţului plătit.

Un bărbat din Bucureşti, membru unei reţele organizate formată din patru persoane, a desfăşurat activităţi de realizare de software piratat în vederea distribuirii ulterioare şi de utilizare de software fără licență. Activitatea nelegală a fost descoperită de poliţie, iar titularii drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator au formulat plângere penală şi cerere de despăgubiri pentru suma de 27.281 EURO, inclusiv daune morale. Grupul infracţional a fost trimis în judecată în februarie 2011, iar inculpatul a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti în luna decembrie 2012 şi urmează să execute pedeapsa de patru ani de închisoare cu executare. De asemenea, s-au acordat în întregime despăgubirile solicitate. Dosarul este în acest moment în apel la Curtea de Apel București.

În ceea ce priveşte activităţile de prevenire, în cadrul campaniei comune IGPR-BSA „Poţi să treci de orice verificare cu bine?”, derulată începând din septembrie 2012, 30.000 de companii au primit scrisori din partea celor doi parteneri, prin care au fost informate cu privire la riscurile asociate pirateriei software.

Constantin Stroescu, comisar-şef de poliţie, director al Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IGPR, declară: ” Ca şi în alte domenii ale criminalităţii, şi în cazul pirateriei software şi-a dovedit eficienţa abordarea integrată prevenire-combatere a problematicii, întrucât prin acest mod de lucru se asigură o intervenţie completă asupra segmentului infracţional vizat, printr-o informare specializată a grupului ţintă, coroborată cu acţiuni de impunere a legii. Rolul activităţilor de prevenire desfăşurate în cadrul Campaniei „Poţi să treci de orice verificare cu bine ?” este de a atrage atenţia agenţilor economici cu privire la consecinţele legale, la riscurile de de securitate a informaţiilor confidenţiale, precum şi la cele legate de imaginea companiilor care decurg din utilizare de programe de calculator fără licenţă.”

Până la 31 martie inclusiv, 7.513 din aceste companii au primit consultanţă BSA referitoare la modul în care se poate realiza un audit software, iar 3.183 dintre acestea au trimis formularele de auto-auditare, marea majoritate fiind consiliate în continuare de BSA sau chiar membrii BSA în legătura cu cele mai avantajoase variante de intrare în legalitate.

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

Link to comment
  • 5 months later...

IGPR și BSA reînnoiesc parteneriatul pentru prevenirea și combaterea pirateriei software

 

București, 19 septembrie 2013 – Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și BSA | The Software Alliance (BSA) anunță reînnoirea protocolului de colaborare pentru prevenirea și combaterea pirateriei software. Pentru anul acesta, parteneriatul își propune să evidențieze în primul rând riscurile de securitate pe care și le asumă companiile prin utilizarea de software piratat. Campania „Știi ce informații oferi pe tavă cu un software ilegal?” urmărește să informeze în acest sens administratorii de companii și managerii IT din 50.000 de companii mici și mijlocii care au în dotare peste 10 calculatoare funcționale.

În ultimii ani, rata pirateriei în România a scăzut constant, asigurând beneficii pentru economia României. Parteneriatul dintre IGPR și BSA și-a propus să susțină această evoluție descendentă în utilizarea programelor pentru calculator nelicențiate corect. În decursul celor doi ani de colaborare, IGPR și BSA au desfășurat acțiuni de prevenire a pirateriei software în mediul de business, punând la dispoziția a peste 40.000 de companii informații referitoare la riscurile asociate utilizării programelor de calculator neautorizate, dar și la pașii pe care îi pot urma companiile în cazul în care nu se află în legalitate. În același timp, au continuat și activitățile de combatere a fenomenului pirateriei software; astfel, în primele 8 luni ale anului 2013, IGPR a desfășurat în total 587 de verificări, iar aproximativ jumătate dintre acestea s-au soldat cu dosare penale. Peste 2.000 de unități PC și suporturi digitale au fost ridicate, iar valoarea prejudiciilor solicitate de titularii de drepturi s-a ridicat la peste 400.000 Euro.

Magda Popescu, BSA | The Software Alliance Outside Counsel: „În ultimii ani, pirateria software în România a fost în scădere, iar un rol important îl joacă inițiativele de informare a companiilor cu privire la riscurile pe care și le asumă, dar și cu privire la metodele prin care ele pot verifica în ce măsură sunt expuse acestor riscuri și cum pot corecta eventualele probleme. De multe ori, reprezentanții companiilor cu care s-a discutat nu cunoșteau pe deplin problemele pe care le poate ridica utilizarea de software nelicențiat, dar ne propunem ca acțiunile de anul acesta să răspundă tocmai acestor nevoi.”

În ultimul timp, tot mai multe studii și situații întâlnite în mod concret arată că utilizarea de software piratat este asociată cu riscuri majore de securitate. Astfel, potrivit unui studiu publicat de IDC în martie 2013, „Lumea periculoasă a software-ului contrafăcut și piratat”, unul din trei calculatoare din mediul de afaceri cu software contrafăcut instalat este deja sau va fi infectat cu malware până la sfarșitul anului 2013. Programele pentru calculator nelicențiate nu au de cele mai multe ori activate elementele de securitate ale programului, astfel că sunt însoțite, de obicei, de malware (viruși, troieni, programe spion etc.) sau permit descărcarea de malware ulterior, după instalare. Acest lucru poate afecta buna funcționare a PC-ului și a rețelei din care face parte, mergând până la posibilitatea de generare a unor riscuri de securitate și confidențialitate a datelor personale, de afaceri și financiare ale utilizatorului.

Un risc la care sunt expuse astfel de companii este cel al furtului de informații, prin instalarea malware-ului care:

• Capturează date personale de autentificare, precum nume utilizator și parolă, cu ocazia accesării serviciilor tip online banking, ceea ce duce la situații de furt al banilor din contul bancar; de asemenea, pot fi accesate și date de autentificare la alte conturi de servicii;

• Înregistrează fiecare acțiune desfașurată de utilizator pe calculatorul respectiv, astfel că orice date confidențiale pot fi subtilizate cu ușurință, pentru a fi folosite în interesul celor care le accesează neautorizat; în plus, pot fi folosite și pentru discreditarea companiei respective, care își pierde astfel credibilitatea în fața clienților și a furnizorilor.

Printre situațiile care amplifică amenințările la adresa securității informatice a companiei se numără utilizarea unui sistem de operare cu o vechime mai mare de 10 ani, lipsa unei rețele sau a unui server securizat pentru acces controlat la datele importante ale firmei, dar și alegerea unei soluții de licențiere neadecvate. În acest ultim caz, este posibil ca o companie să se afle în situații în care se continuă încălcarea legii, cum ar fi:
• utilizarea de software parțial nelicențiat, respectiv cazuri în care se dețin mai puține licențe decât numărul de programe instalate;
• licențiere incorectă: versiunea, ediţia și/sau destinația licenţei achiziţionate nu corespund cu programul software instalat.

Ținând cont de aceste realități, începând cu luna septembrie 2013, cei doi parteneri pun la dispoziția companiilor mici și mijlocii aceste informații prin intermediul unei scrisori comune. Administratorii companiilor și managerii IT au posibilitatea de a efectua un audit al programelor informatice prin intermediul unui formular trimis de către BSA și Poliția Română, ca anexă la scrisoarea menționată, și de a beneficia de consilierea consultanților teleBSA, atât înainte, cât și după trimiterea formularului de inventariere, la telefon 021-529.71.95 și e-mail: prevenire@softwareculicenta.ro. Această linie telefonică de asistență și adresa de e-mail vor fi disponibile pe tot parcursul campaniei, adică până în iunie 2014, pentru toți cei care vor avea întrebări și cereri suplimentare de clarificare.

În afara comunicării directe, vor fi puse la dispoziție și soluții pentru managementul variatelor riscuri ce ar putea fi asociate utilizării de software pe site-ul comun al celor doi parteneri – www.softwareculicenta.ro. Astfel, pentru detectarea eventualelor probleme de licențiere a sistemelor informatice din dotare, companiile au la dispoziție și un chestionar online, pe care îl pot descărca de pe site-ul www.softwareculicenta.ro. Mai mult, începând cu luna septembrie a.c. pe site se va găsi și un ghid de management al riscului, care cuprinde informații despre riscurile de securitate asociate utilizării de software nelicențiat și avantajele utilizării de software legal.

Inițiativa beneficiază și de o campanie de media, incluzând un spot TV și un spot radio care vor aduce în atenția utilizatorilor riscurile de securitate și confidențialitate asociate cu utilizarea de software neautorizat.

Chestor-șef de poliţie Petre Tobă, Inspector General al Poliţiei Române: “Poliția Română, în ultimii ani, a obținut rezultate semnificative în combaterea infracțiunilor în domeniul dreptului de autor. Consider, însă, că informarea publicului cu privire la prejudiciile cauzate de pirateria software, atât cele legale, cât și cele privind riscurile de securitate, este extrem de importantă, mai ales într-un domeniu în care prejudiciul imediat pare abstract. Iar pentru o bună informare e nevoie de parteneriat cu sectorul privat, cu societatea civilă. Vă garantez că, în continuare, vor fi tratate cu foarte multă seriozitate și profesionalism toate cazurile instrumentate.”


Despre Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR)

Inspectoratul General al Poliţiei Române (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată, întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru:

‐ prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare;
‐ constatarea infracţiunilor prevăzute la regimul dreptului de autor şi al drepturilor conexe şi efectuează cercetări în legătură cu acestea.

Despre BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) este principalul promotor al industriei de software la nivel mondial. Este o organizație a unor companii de clasă mondială care investesc anual miliarde de dolari pentru a crea soluţii software ce contribuie la dezvoltarea economică şi la îmbunătăţirea vieţii moderne. Prin cooperarea cu autorităţile publice la nivel internaţional, suportul acordat pentru asigurarea respectării proprietăţii intelectuale şi prin activităţile educaţionale, BSA extinde orizonturile lumii digitale şi construieşte încredere în noile tehnologii pe care le promovează.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 2 weeks later...

IGPR și BSA | The Software Alliance sunt parteneri în activitatea de prevenire a delincvenței juvenile

 

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și BSA | The Software Alliance (BSA) anunță un nou proiect în cadrul parteneriatului lansat în 2011. Aflat la prima ediție, festivalul ”Ars Praeventiva” își propune să crească nivelul de siguranță a elevilor în utilizarea calculatorului și a comunicațiilor electronice, provocându-i să se implice creativ în elaborarea unor piese de teatru cu mesaj preventiv şi să le transpună pe scenă în spectacole destinate propriilor colegi. Anul acesta, IGPR și BSA îi invită pe liceeni să creeze scenarii cu tema "utilizarea în siguranţă a calculatorului și a comunicațiilor electronice de către tineri”, urmând ca viitoarele ediții să abordeze alte domenii de interes pentru tineri.

Organizatorii doresc să extindă proiectul la nivel național în următorii ani.
Inițiativa urmărește prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor, domeniu care reprezintă o prioritate pentru Poliția Română.

Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, co-organizator al festivalului care începe azi, are o experiență bogată în derularea de proiecte și campanii centrate pe informarea minorilor pentru evitarea comportamentelor delictuale, dar și pentru adoptarea unor măsuri de autoprotecţie. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate după acțiuni în care mesajele preventive au fost transmise prin metode atractive, interactive și cu puternic impact vizual. Tocmai de aceea, festivalul de teatru ”Ars Preventiva” implică un număr mare de tineri care au libertatea de a alege mesajele și forma în care sunt transmise recomandările specialiștilor în prevenirea criminalității, explorându-și, în același timp, înclinațiile artistice spre domenii ca scenaristica sau actoria.

Magda Popescu, BSA Outside Counsel: „Ne bucurăm să fim alături de Poliția Română și de partenerii noștri în această inițiativă. BSA are printre activitățile sale promovarea unui univers online sigur și legal, educarea publicului în general cu privire la riscurile antrenate de utilizarea de software pirat sau din surse neautorizate. Acest festival dă deopotrivă tinerilor din liceele bucureștene ocazia de a-și manifesta creativitatea și de a afla mai multe despre riscurile pe care utilizarea tehnologiei le poate implica.”

Festivalul este conceput în trei etape. Într-o primă fază, liceenii sunt invitați să înscrie propuneri de scenarii până la data de 10 octombrie 2013, acestea urmând să fie evaluate de către un juriu format din reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai IGPR, BSA și ai partenerilor și prezidat de domnul Mihai Mălaimare. Cele mai bune 10 scenarii vor fi premiate pe data de 15 februarie 2014 și vor fi interpretate în a doua etapă a competiției, desfășurată în perioada 01 februarie-24 mai 2014, când trupele de teatru din liceele bucureștene vor pune în scenă câte unul din cele 10 scenarii câștigătoare ale etapei precedente. Astfel, vor fi selectate 10 trupe liceale, care vor intra în a treia și ultima etapă, derulată în perioada 31 mai – 1 iunie 2014 și finalizată cu premierea celor mai bune trei trupe de teatru.

Mai multe informații despre modul de organizare a concursurilor, tematica și recomandările specialiștilor, formularele de înscriere și calendarul de desfășurare sunt disponibile pe site-ul www.softwareculicenta.ro, în secţiunea dedicată acestei inițiative.

Comisar șef Constantin Stroescu, șeful Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul I.G.P.R.: „În legătură cu existenţa sa, fiecare om sau comunitate poate alege să confrunte ori să o nege o sumă de adevăruri: nu sunt posibile libertatea fără responsabilitate, uzul fără măsură, relaţionarea fără reguli. Nicio nouă frontieră ori etapă de viaţă nu promit eliberarea de sub aceste necesităţi, chiar dacă spaţiul virtual şi adolescenţa par să conţină o asemenea promisiune. Festivalul de teatru Ars Praeventiva ne dorim să fie o asemenea lecţie pe care tinerii ce au descoperit mai devreme adevărurile de care vorbim să o predea colegilor şi prietenilor lor.”

Festivalul ARS PRAEVENTIVA, ediția 2013-2014, este organizat de către Inspectoratul General al Poliției Române, prin Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității și BSA | The Software Alliance. Partenerii proiectului sunt Teatrul ”Masca”, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Microsoft România, Oficiul Român Pentru Drepturile de Autor, Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (APDETIC), Palatul Național al Copiilor, Televiziunea Română (partener media) și platforma de știri online Hotnews (partener media).

Despre Inspectoratul General al Poliţiei Romane (I.G.P.R.)

Inspectoratul General al Poliţiei Romane (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

Contact:
Inspectoratul General al Poliţiei Române,
prevenire@politiaromana.ro

Despre BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) este principalul promotor al industriei de software la nivel mondial. Este o organizație a unor companii de clasă mondială care investesc anual miliarde de dolari pentru a crea soluţii software ce contribuie la dezvoltarea economică şi la îmbunătăţirea vieţii moderne. Prin cooperarea cu autorităţile publice la nivel internaţional, suportul acordat pentru asigurarea respectării proprietăţii intelectuale şi prin activităţile educaţionale, BSA extinde orizonturile lumii digitale şi construieşte încredere în noile tehnologii pe care le promovează.

Contact:
Magda Popescu, BSA Outside Counsel, Romania
magda.popescu@legal2m.com

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 4 months later...

IGPR şi BSA | The Software Alliance, alături de liceeni în activitatea de prevenire a delincvenţei juvenile

 

10 scenarii câştigătoare ale liceenilor din Bucureşti vor fi premiate în cadrul Festivalului ,,ARS PRAEVENTIVA”. Activitatea urmăreşte prevenirea delincvenţei juvenile precum şi încurajarea tinerilor să utilizeze comunicaţiile electronice în siguranţă.

Bucureşti, 25 februarie 2014 - Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) şi BSA | The Software Alliance anunţă finalizarea primei etape a Festivalului Ars Praeventiva pentru liceenii bucureşteni, cea a redactării scenariilor de teatru.

Aflat la prima ediţie, festivalul a avut ca tematică specifică Feţele tehnologiei şi a încurajat tinerii să abordeze subiectul utilizării în siguranţă a calculatorului şi a comunicaţiilor electronice.

Din numărul total de înscrieri, au fost selecţionate 10 scenarii câştigătoare, acestea fiind evaluate de un juriu format din reprezentanţi ai IGPR, ai BSA şi ai partenerilor, sub coordonarea domnului Mihai Mălaimare, preşedintele juriului. Autorii acestora au fost premiaţi cu câte un Windows Phone.

Primii trei câştigători sunt elevi ai Liceului Teoretic Ştefan Odobleja (premiul I), ai Colegiului Naţional de Arte Dinu Lipatti (premiul al II-lea) şi ai Colegiului Naţional Iulia Haşdeu (premiul al III-lea), lista completă a scenariilor câştigătoare putând fi găsită pe site-ul oficial al festivalului, www.softwareculicenta.ro, în secţiunea dedicată.

Mihai Mălaimare, director Teatrul Masca, preşedintele juriului: „Am descoperit cu o uşoară surprindere că tinerii participanţi au talent literar şi, ce e mai important, că au apetit pentru teatru - majoritatea ştie care sunt regulile unui scenariu corect şi apt de a fi montat pe scenă. Având experienţa acestui concurs şi cunoscând forma în care s-a desfăşurat, credinţa că teatrul este un mijloc bun pentru a apropia elevii de anumite concepte, precum este pirateria, mi-a fost confirmată. Teatrul, în general, are menirea de a educa tocmai prin puterea exemplului, tocmai de aceea, apreciez această iniţiativă şi o încurajez să continue prin diseminarea informaţiei în cât mai multe instituţii sau prin abordarea temei din mai multe perspective.”

Comisar-şef Constantin Stroescu, şeful Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IGPR: „Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii a lansat în această primă ediţie a festivalului o tematică familiară şi captivantă pentru tânăra generaţie – utilizarea tehnologiei informaţiei, invitând, în acelaşi timp, tinerii să abordeze subiectul şi din perspectiva siguranţei şi a corectitudinii, în scopul autoprotecţiei. Scenariile câştigătoare ne-au arătat, prin modul de construcţie şi diversitatea ideilor, că adolescenţii sunt capabili să înţeleagă riscurile asociate comunicării electronice, sunt capabili să reziste fascinaţiei tehnologiilor informatice, folosindu-şi discernământul pentru a alege între sigur şi periculos.”

Magda Popescu, BSA Outside Counsel în România: „Pentru BSA este o onoare să fie co-organizator al acestei prime ediţii a Festivalului Ars Praeventiva. Promovarea şi protejarea creativităţii reprezintă obiectivul de bază al BSA. Mai mult, astfel tinerii pot deveni conştienţi că sunt situaţii în care utilizarea calculatorului, a software-ului (mai ales dacă este pirat) şi a comunicaţiilor electronice poate antrena riscuri mai greu de conştientizat.”

Cea de-a doua etapă a competiţiei constă în punerea în scenă a celor 10 scenarii câştigătoare, la libera alegere a trupelor de teatru din liceele din Bucureşti, în perioada februarie-mai.

În urma acestei etape intermediare, trupele vor intra în a treia şi ultima etapă, derulată în luna iunie, care va fi finalizată cu premierea celor mai bune trei trupe de teatru. De asemenea, toate trupele vor avea posibilitatea susţinerii spectacolului în una dintre sălile Teatrului Masca.

În ceea ce priveşte membrii primelor trei trupe, aceştia vor beneficia de intrare liberă la spectacolele Teatrului Masca, în perioada octombrie - decembrie 2014, şi de cărţi de specialitate editate de Teatrul Masca.

Aceast demers reprezintă o iniţiativă a Poliţiei Române de a aborda elevii într-un mod creativ, prin combinarea educaţiei cu arta teatrală, pentru a transmite un mesaj vizavi de siguranţa tinerilor la interacţiunea cu Internetul şi utilizarea corectă a calculatorului şi a comunicaţiilor electronice. Încurajarea elevilor de a aborda problematici specifice generaţiei lor este benefică pentru că astfel devin mai conştienţi şi mai responsabili atât faţă de conduita proprie, cât şi de cea a colegilor sau prietenilor lor, fiind capabili să evite riscurile.

Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, co-organizator al festivalului, desfăşoară în mod curent programe şi campanii care au ca scop informarea minorilor cu privire la evitarea comportamentelor delictuale şi asumarea măsurilor de autoprotecţie.

Mai multe informaţii despre modul de organizare a concursului, tematica şi recomandările specialiştilor, formularele de înscriere şi calendarul de desfăşurare sunt disponibile pe site-ul www.softwareculicenta.ro, în secţiunea dedicată acestei iniţiative.

Festivalul ARS PRAEVENTIVA, ediţia 2013-2014, este organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii şi BSA | The Software Alliance.

Partenerii proiectului sunt: Teatrul Masca, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Microsoft România, Oficiul Român Pentru Drepturile de Autor, Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC), Palatul Naţional al Copiiilor, Televiziunea Română (partener media) şi platforma de ştiri online Hotnews (partener media).

Despre Inspectoratul General al Poliţiei Romane (IGPR)
Inspectoratul General al Poliţiei Romane (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor.
Contact: Inspectoratul General al Poliţiei Române,
prevenire@politiaromana.ro

Despre BSA
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) este principalul promotor al industriei de software la nivel mondial. Este o organizaţie a unor companii de clasă mondială care investesc anual miliarde de dolari pentru a crea soluţii software ce contribuie la dezvoltarea economică şi la îmbunătăţirea vieţii moderne. Prin cooperarea cu autorităţile publice la nivel internaţional, suportul acordat pentru asigurarea respectării proprietăţii intelectuale şi prin activităţile educaţionale, BSA extinde orizonturile lumii digitale şi construieşte încredere în noile tehnologii pe care le promovează.

Contact: Magda Popescu, BSA Outside Counsel, Romania, magda.popescu@legal2m.com

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 9 months later...

Inspectoratul General al Poliției Române și BSA | The Software Alliance au organizat prima conferință de informare directă a mediului business privind managementul eficient și corect al resurselor tehnologice actuale

București, 4 decembrie 2014: 130 de reprezentanți ai mediului de afaceri – antreprenori, administratori de companii, directori de departamente IT și financiar - au participat, astăzi, la prima conferință de informare directă privind managementul corect și eficient al resurselor tehnologice moderne, sub conceptul „Protejează-ți compania și informațiile personale!”, organizată de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și BSA | The Software Alliance (BSA).

Conferința a fost realizată în cadrul campaniei „Dezvoltă-ți afacerea în siguranță! Folosește software cu licență!”, derulată de IGPR și BSA, cu scopul de a dezbate câteva subiecte esențiale pentru mediul business: avantajul folosirii tehnologiei moderne (BYOD și Cloud), riscurile legale, de securitate și de imagine la care sunt expuse companiile care nu folosesc software adecvat, instrumente și resurse pentru dezvoltarea afacerii în siguranță.

Desfășurarea conferinței de informare are în vedere o serie de date care semnalează lipsa de informare a mediului de business cu privire la folosirea corectă a resurselor tehnologice și financiare, dar și date legate de criminalitatea informatică și impactul acesteia:

Peste 75% dintre organizații s-au confruntat în ultimii doi ani cu incidente de securitate informatică;

Angajații pot fi o vulnerabilitate din punctul de vedere al securității și legalității utilizării software-ului;

531 milioane de euro (fonduri europene) sunt disponibile pentru IT, în România, prin programul POC (Programul Operațional Competitivitate), în perioada 2014-2020; în luna noiembrie a acestui an, existau 44.000 de proiecte înscrise pentru fonduri europene, 14.701 fiind semnate;

Una dintre cele mai frecvente linii de cerere de fonduri este cea de achiziție de echipament software – ERP, CRM sau pentru dezvoltarea platformei de e-commerce; de multe ori aceste proiecte eșuează pentru că nu există un consultant avizat;

Pentru a dezbate în profunzime subiectele de interes pentru IMM-uri, la conferință au participat specialiști recunoscuți, avocați, consultanți și reprezentanți ai autorităților, după cum urmează:

Comisar șef Constantin Stroescu, Director al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității - IGPR, comisar șef Cătălin Alexandru Ioniță, Director al Direcției de Investigare a Criminalității Economice - IGPR, Magda Popescu, BSA Outside Counsel România, Sergiu Sechel, Senior Advisor Ernst & Young Romania, Ștefan Tănase, Senior Security Researcher, EMEA, Global Research & Analysis Team Kaspersky, Marius Dănescu, Profuct Manager Microsoft România, Roxana Mircea, Managing Partner, REI Finance & Advisors.

Magda Popescu, Outside Counsel Romania BSA | The Software Alliance, moderatorul evenimentului: ”Ne bucurăm că evenimentul nostru a stârnit interesul atâtor participanți din mediul de business din București și sperăm ca informațiile aflate să le fie utile pentru utilizarea corectă, legală și în siguranță a resurselor software.”

Comisar-șef Constantin Stroescu, director al Institului de Cercetare și Prevenire a Criminalității – IGPR a declarat: ,,Acordăm o atenție deosebită respectării cadrului legal în ceea ce privește utilizarea de software de către companii. Prin campaniile derulate în parteneriat cu BSA ne-am propus să realizăm o cât mai bună informare a agenților economici referitor la consecințele utilizării de software nelicenţiat, dar și să oferim consultanță și soluții pentru intrarea în legalitate. Conferința de astăzi ne confirmă faptul că interesele noastre converg în direcția respectării legii și a evitării riscurilor de securitate și de imagine asociate folosirii de software ilegal.”

Date privind campania de prevenire și combatere a utilizării de sofware contrafăcut și nelicențiat, anul 2014:

Peste 25.000 de firme au primit deja materiale informative în cadrul campaniei derulate de BSA și Poliția Română, iar alte 5000 de firme urmează să le primească în prima parte a anului 2015. Reprezentanții a peste 2600 de companii au discutat la telefon cu consultanții BSA, iar mai mult de 500 de firme și-au realizat deja auditul software intern și au ales să transmită formularele completate către BSA. În plus, Poliția Română și BSA au fost prezente la mai multe evenimente locale (Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Ploiești), iar seria acestora va continua în anul următor.

În primele 10 luni ale acestui an, au fost derulate aproximativ 500 de acțiuni de combatere a criminalității în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe care s-au concretizat în descoperirea a 265 de infracțiuni la regimul produselor software (art. 139 ind. 9 din Legea nr. 8/1996), indisponibilizarea a peste 4.000 de sisteme informatice și suporturi de stocare. Valoarea despăgubirilor solicitate de titularii de drepturi este de peste 1.050.000 EURO.

Despre Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR)

Inspectoratul General al Poliţiei Romane (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată, întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare; constatarea infracţiunilor prevăzute la regimul dreptului de autor şi al drepturilor conexe şi efectuează cercetări în legătură cu acestea.

Contact:

Inspectoratul General al Poliţiei Române, prevenire@politiaromana.ro

Despre BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) este reprezentantul principal al industriei globale de software în fața guvernelor și pe piața internatională. Membrii săi se numără printre cele mai inovatoare companii din lume, creând soluții software care catalizează economia și îmbunătățesc viața modernă. Cu sediul in Washington, DC, și operațiuni în mai mult de 60 de țări din întreaga lume, BSA deschide drumul programelor de conformare care promovează utilizarea software-ului legal și pledează pentru politici publice care încurajează inovația tehnologică și generează creștere în economia digitală.

Contact:

Magda Popescu, BSA Outside Counsel, Romania, magda.popescu@legal2m.com

Sursă: IGPR

Link to comment
  • 3 months later...

Poliția Română și BSA | The Software Alliance continuă parteneriatul pentru prevenirea și combaterea pirateriei software

 

Un studiu recent arată că software-ul nelicențiat și malware-ul sunt strâns legate. Organizațiile pot reduce riscul de incidente de securitate informatică prin eliminarea software-ului nelicențiat din rețelele proprii.

 

București — 10.02.2015 —Un nou studiu inițiat de BSA | The Software Alliance confirmă legătura dintre software-ul nelicențiat și malware-ul aflat pe PC-uri. Analiza, realizată de firma globală de cercetare IDC, indică faptul că, cu cât este mai ridicată rata software-ului nelicențiat pentru PC-uri într-o țară, cu atât mai mult malware este întâlnit, în general, pe PC-urile din acea țară. Implicațiile pentru autoritățile publice, companiile private și utilizatorii privați sunt evidente: eliminarea software-ului nelicențiat din rețelele lor IT ar putea ajuta la reducerea riscului de incidente de securitate informatică.

 

”Infectarea cu malware poate provoca daune semnificative, iar organizațiile se străduiesc să identifice căi pentru a se proteja cât mai bine”, a declarat Jodie Kelley, Vice Președinte Senior și General Counsel al BSA. ”Această analiză arată că legătura dintre utilizarea de software nelicențiat și malware este reală, ceea ce înseamnă că o bună gestionare a software-ului este un prim pas pentru reducerea riscurilor de securitate informatică.”

 

,,Prevenirea și combaterea pirateriei software reprezintă o prioritate pentru Poliția Română, iar activitățile pe care le desfășurăm au ca principal obiectiv asigurarea concurenței loiale și protejarea mediului de afaceri.” a declarat comisarul-șef de poliție Cătălin Ioniță, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Analiza statistică comparativă a ratelor la care software-ul nelicențiat este întâlnit pe PC-uri în 81 de țări[1] şi a ratei la care malware-ul este întâlnit pe PC-uri, realizată de către Microsoft[2], membru BSA., demonstrează că există o puternică rată pozitivă de corelare (r=0.79) între ratele de software nelicențiat și incidența malware. Mai mult, se arată că rata de utilizare de software nelicențiat dintr-o țară este un predictor important al ratei la care malware-ul este întâlnit în aceeași țară.

 

Acest raport pornește de la principalul studiu BSA, care examinează ratele globale de utilizare de software nelicențiat în lume. În 2014, BSA Global Software Survey a arătat că 62% din software-ul instalat în România în anul precedent era nelicențiat, comparativ cu 43% la nivel global. De asemenea, același studiu a relevat că principalul motiv indicat de utilizatorii de pretutindeni pentru a nu utiliza software nelicențiat este evitarea amenințărilor de securitate generate de malware. Printre riscurile asociate cu software-ul nelicențiat, 64% din utilizatorii la nivel global au indicat accesarea neautorizată a sistemului de către hackeri, ca principala îngrijorare, iar 59% au indicat pierderea de date.

 

BSA și Poliția Română încurajează organizațiile să implementeze proceduri interne de control, cum ar fi standard ISO pentru practici SAM (Software Assets Management), pentru a-și reduce expunerea la amenințări de securitate informatică, prin asigurarea că tot software-ul instalat pe sistemele lor este deplin licențiat.

 

Din acest motiv, cei doi parteneri au realizat, începând din 2011, o serie de campanii de informare adresate mediului de afaceri, încercând să atragă atenția asupra amenințărilor de securitate asociate utilizării de software nelicențiat. În primii trei ani s-a acordat consultanță telefonică individualizată către 14.488 de companii și au fost trimise peste 80.000 de scrisori de informare, semnate de ambii parteneri. În campania curentă (septembrie 2014- iunie 2015) s-au trimis deja 30.000 de scrisori și s-a acordat consultanță individualizată către 6.780 de companii, telefonic. Tot în campania curentă s-a discutat și cu reprezentanţii a 527 de companii, în cadrul întâlnirilor locale din Cluj, Iași, Sibiu, Ploiești, București.

 

Magda Popescu, BSA Outside Counsel Romania: ”Studiul realizat de IDC confirmă o percepție deja existentă pe piață – obținerea de software din surse neautorizate și nesigure poate atrage o rată mai mare de riscuri pentru securitatea PC-ului  pe care software-ul este instalat și a rețelei din care face parte. BSA și Poliția Română au intuit această realitate și se află anul acesta în al patrulea an de campanii informative pentru mediul de afaceri cu privire la astfel de riscuri.”

 

Comisar-şef de poliţie Constantin Stroescu, directorul Institutului de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, Poliția Română: ,,Poliţia Română acordă o importanţă deosebită prevenirii şi combaterii infracţiunilor în domeniul drepturilor de autor. Prin campaniile preventive derulate în parteneriat, ne propunem să creştem nivelul de conştientizare privind consecinţele utilizării de software nelicenţiat. Dorim să arătăm companiilor că respectarea legii este în interesul lor, pentru dezvoltarea unor afaceri în siguranţă.”

 

Raportul integral, denumit Unlicensed Software and Cybersecurity Threats, poate fi descărcat de pe website-ul BSA, de la adresa www.bsa.org/malware, precum și de pe  www.politiaromana.ro și www.softwareculicenta.ro.

 

Despre Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR)

 

Inspectoratul General al Poliţiei Romane (www.politiaromana.ro), în baza prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, modificată, întreprinde, prin structurile sale specializate, măsuri specifice pentru: prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare; constatarea infracţiunilor prevăzute la regimul dreptului de autor şi al drepturilor conexe şi efectuează cercetări în legătură cu acestea.

 

Contact:

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, prevenire@politiaromana.ro

 

Despre BSA

 

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) este reprezentantul principal al industriei globale de software în fața guvernelor și pe piața internatională. Membrii săi se numără printre cele mai inovatoare companii din lume, creând soluții software care catalizează economia și îmbunătățesc viața modernă. Cu sediul in Washington, DC, și operațiuni în mai mult de 60 de țări din întreaga lume, BSA deschide drumul programelor de conformare care promovează utilizarea software-ului legal și pledează pentru politici publice care încurajează inovația tehnologică și generează creștere în economia digitală.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.