Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

profesor de legislatie rutiera.

nu vreau sa fiu rautacios dar e relevant?

sau doar faci un sondaj cu profesiile celor de aici?

nu cred ca exista optiune in acest caz. Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala(OG 2/2001 art. 1).

Astfel, daca fapta e sanctionata penal nu cred ca poate ramane la latitudinea politistului daca sa constate o contraventie sau o infractiune. Parerea mea.... astept si alte opinii.

 • Downvote 3
Link to post
Share on other sites
 • Replies 80
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Marius

  14

 • vinetu

  14

 • 25tess

  13

 • romanianbpo

  6

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul ori tramvai neînmatriculat sau neînregistrat Conţinutul legal Conform art. 85, alin. 1, constituie infracţiune punerea în circulaţie sau

Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare Conținutul legal Conform art. 85 alin. 2 constituie infracţiune punerea în c

 • Membru

da pesci eu sunt de acord cu tine in cazul unui autoturism inmatriculat in strainatate fara polita RCA poti merge si pe dosar penal pentru art 85 alin 4 dar si pe sanctiune contraventionala cu amenda de la 1000 la 2000 ron fapta fiind prevazuta de art 56 si sanctionata de art 64 din legea 136/1995.

Pai nu prea putem da doua sanctiuni pentru aceeasi fapta, nu...!?

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul ori tramvai neînmatriculat sau neînregistrat

un articol pe aceasta tema de pe juridice.ro ca sa vedeti cum gindeste "dusmanul" :)

" Recent a fost promovat un Recurs în Interesul Legii al Procurorului General determinat de practica neunitară și interpretarea diferită a art. 85 al. 1 si 2 din Codul Rutier referitor la reținerea (sau nu) a două infracțiuni distincte, în cazul faptei de punere in circulație a unui autovehicul cu numarul provizoriu expirat, existînd în principal două opinii diferite:

- o primă opinie consideră că fapta se încadrează exclusiv în prevederile alin.1 al art. 85 ce se referă la o “conducere a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat”;

- a doua opinie consideră că există un concurs (real sau ideal) între fapta sancționată prin alineatul 1 menționat mai sus cu fapta sancționată prin alineatul 2 al art. 85, ce se referă la “conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare”, cel puțin în sensul de “uz de fals”.

Personal cred că adevărata “to be or not to be” trebuie să plece doar de la ce înseamnă număr “expirat”, daca este “radiat” sau “neradiat” (a se vedea inadvertențele OUG.195/2002 ce induc ideea că atribuirea numărului provizoriu este “diferită” de înmatriculare – art.13 al.3 și art. 16). Iar dacă numărul este considerat radiat, atunci se încadrează (doar) la alin.1 al art.85 (număr neînmatriculat), întrucît numărul expirat nu e propriu-zis fals, fără nici o legătură cu “realitatea”, respectiv cu autovehiculul și cu titularul nominal căruia îi fusese atribuit. Numărul expirat e într-adevăr ne-actual, dar în același timp el devine un număr “istoric”, în sensul că reflectă (chiar ne-actual) o “istorie” reală ce include auotvehiculul, numărul și titularul. A se reține concursul cu “falsul” ar însemna să sancționezi “dublu” un titular care din greșeală a circulat cu autovehiculul cu nr. provizoriu de 1 lună în ziua 32, în timp ce un altul care la un autovehicul ÎNMATRICULAT falsifică (înlocuiește) plăcuța cu nr. de înmatriculare va fi inculpat doar pentru “conducere cu număr fals”. Iar concursul s-ar aplica în situația în care un autovehicul NE-înmatriculat ar circula fie cu un număr “real” dar al altui titular adică un număr-clonă, fie cu un număr unic dar care nu e înregistrat în nici o evidență – și care n-ar putea fi decît “fals” în raport de autovehiculul căruia i s-a aplicat numărul ori chiar/și în raport de titularul pe care l-a “clonat”, pentru că în ambele situații se stabilește o falsă identitate-identificare autovehicul-număr-titular.

Procurorul General opteaza totusi pentru solutia “concursului”, dar ICCJ va decide.

Într-adevar însa, este greu de înțeles ce este în fapt și în drept această ÎNMATRICULARE (VERSUS) RADIERE din felul în care este reglementată ori interpretată și aplicată mai ales într-un alt gen de faptă – în cazul în care se transmite un autoturism unui nou titular, vechea înmatriculare pierzîndu-și prin aceasta valabilitatea (tot din punctul propriu de vedere, din păcate se pare unic).

Astfel, ceea ce doresc să sesizez este faptul că, deși conducerea unui autovehicul cu număr expirat (inclusiv de către titular) are gravitatea ei și trebuie sancționată – ceea ce se și întîmplă (doar practica fiind neunitară), ea-mi apare ca “minoră” totuși față de fapta punerii în circulație a unui autovehicul de către unul sau mai mulți subdobînditori subsecvenți, neînmatriculat pe numele niciunuia și peste termenul de 30 de zile de la data transferului inițial al bunului de la fostul (și ultimul) titular înmatriculat ce trebuia radiat in cele 30 de zile, care nu este sancționată nicidecum penal, existînd o “practică unitară” în a considera că reprezintă cel mult o contravenție, întrucît “ nu există o radiere” propriu-zisa (deși DIN CAUZA dobînditorului). Iar “principiul înmatriculării continue” nu poate opera în pofida pierderii calității de titular a transmițătorului, menținîndu-se o falsă (caducă) înmatriculare chiar prin fapta OMISIUNII dobînditorului (obligat la radiere și la o nouă înmatriculare pe numele propriu).

“Ciudățenia” acestei contravenții constă în faptul că nu s-ar putea aplica amenda decît dobinditorului care se duce totuși să își înmatriculeze autovehiculul peste termenul de 30 de zile (deci pentru simpla întîrziere), dar contravenientul nu va putea fi sancționat niciodată dacă pur și simplu nu se duce să înmatriculeze. Cît despre punerea în circulație propriu-zisă, peste termenul de 30 de zile în care subdobînditorul avea obligația imperativă să înmatriculeze pe numele său și să radieze de pe numele fostului titular autovehiculul, nici o autoritate nu consideră că s-ar încadra în vreo infracțiune, deși fapta echivalează în opinia mea cel puțin cu prevalarea în circulație de o “falsă identitate” (prin neînmatriculare pe numele propriu) și uz de fals avute în vedere de art.85 al codului rutier, mai aplicabil chiar decît în cazul uzului unui număr expirat al titularului, aceasta întrucît, numărul auto va induce în eroare trimițînd automat la un fost titular, oricum o altă persoană decît prezentul titular; totodată sunt de părere ca există si un concurs cu abuzul de încredere și înșelăciune în contracte față de fostul titular.

Abuzul de încredere constă în speță în dispunerea pe nedrept de actele vechiului titular și de plăcuțele cu număr de înmatriculare (ce iși pierd valabilitatea în cazul unui subdobînditor din altă localitate), ce trebuiau predate în termenul obligatoriu de 30 de zile exclusiv autorității competente a înmatricula/radia, nicidecum altor persoane dobînditori subsecvenți.

Inșelăciunea în contracte este de asemenea posibil a se reține întrucît, în principiu și în mod expres, legea obligă la executarea nu doar a obligațiilor explicite cît și a obligațiilor implicite ale unui tip de contract ori care sunt stabilite direct în legi și de la care nici chiar părțile contractului nu pot deroga (1169-1170 NCC fost 969-970 CC); în speță, chiar legea specială obligă în cazul transferului unui autovehicul (iar în caz contrar sancționează) la înmatricularea pe numele noului titular și predarea actelor vechiului titular autorității competente în primele 30 de zile. Și în această “speță” există uneori mai multe persoane interesate în dobîndirea și punerea în circulație a unui autoturism nu pe numele propriu ci pe numele fostului, vînzătorul înșelat și necunoscător al acestor intenții vadit ilegale și premeditate ce îl vor prejudicia, pe care dacă le-ar fi cunoscut nu ar fi vîndut celui in cauză.

Juriștii sau nejuriștii (polițiști, funcționari ai serviciului înmatriculări, procurori) a căror opinie este atît de largă față de fapta pe care o sesizez, pare a pleca parcă de la un fel de “interpretare populară” în sensul în care cartea de identitate, certificatul de înmatriculare sau plăcuțele cu număr auto sunt “actele mașinii” iar nu “actele persoanei-titular nominal”, astfel că mașina poate trece cu actele “ei” cu tot de la o persoană la alta. Evident, mă opun acestei interpretări populare și doresc a sublinia că “actele mașinii” au un regim diferit de cel al bunului propriu-zis în caz de transfer. În același timp, indiferent de faptul că operează transferul dreptului de proprietate de la o persoana la alta necondiționat de vreo formalitate ad validitatem sau ad probationem și nu există vreun fel de restricții, punerea în circulație este o cu totul altă situație și implică dimpotrivă o anumită responsabilitate și restricții. Cu alte cuvinte, cel ce dobîndește un autovehicul e liber să îl aibă dar nu e liber să circule cu el fără a fi înmatriculat pe numele propriu (nemaivorbind și de faptul că e un bun fiscalizabil și trebuie înregistrat fiscal, supus reviziei tehnice, plătită asigurarea civilă obligatorie, eventual a rovinietei etc). Concluzia este că subdobînditorul nu se poate prevala (legal) de actele și numele fostului titular, nici predîndu-le altor persoane (eludînd autoritatea) nici punînd el însuși autovehiculul in circulație (exceptînd primele 30 de zile) cît timp știe că subzistă prin chiar fapta sa omisivă o altă identitate decît a lui proprie ce-l indica în mod fals tot pe vechiul titular, iar fapta este perfect încadrabilă în cele 4 infracțiuni cu aceste argumente.

Astfel, vechea înmatriculare devine – si trebuie considerată – CADUCĂ în momentul transferului autovehiculului către o altă persoană, ceea ce este o pierdere a valabilității înmatriculării (uneori inclusiv a numărului propriu-zis chiar de n-ar fi de tip provizoriu) la fel de serioasă ca și expirarea unei autorizații sau a unui număr provizoriu. Mai mult, în cazul al doilea, cel puțin numărul provizoriu expirat nu indică un fals titular , iar cel ce conduce astfel autovehiculul își asumă un risc propriu, în timp ce în situația pe care am pus-o în discuție, se va prejudicia direct și fostul titular (caducitatea înmatriculării nefiind adusă la cunoștința autorității competente) precum si toți ceilalți terți – in principal Statul prin toate instituțiile co-interesate de transferul unui autovehicul și cunoașterea identității actualului titular.

Cu toate acestea, doresc a sesiza faptul că, cel puțin în cazul în care autovehiculul a fost radiat – în mod oficial și public – de la Administrația Financiară de către fostul titular înmatriculat, nici o autoritate nu s-ar mai putea prevala (legal) de faptul că nu ar cunoaște intervenirea caducității prin pierderea calității de titular a celui radiat fiscal. Ajung astfel la greșita înțelegere și aplicare a faimosului articol 17 (alin. 2) din Codul rutier, înteles de autoritatea competentă în sensul că doar noul titular are posibilitatea de a radia autovehiculul de pe numele vechiului titular, nu însă și vechiul titular însuși, asa încît, se ajunge în practică la situația în care Serviciul de înmatriculări nu radiază nici din oficiu autovehiculul (cel puțin dupa trecerea celor 30 de zile de la data radierii publice de la Administrația Financiară) și nici la solicitarea expresă a transmițătorului autovehiculului (dupa cele 30 de zile), “blindat” cu toate actele doveditoare ale transferului și în plus cu dovada prejudicierii sale prin fapta omisivă a subdobînditorului.

În speță, se poate observa că Obligația subdobînditorului de a înmatricula-radia este corelativă nu doar cu DREPTUL fostului titular de a I se radia identitatea , dar și al autorității înseși care are deopotrivă obligația și dreptul de a fi informată corect și de a ține o corectă evidență și înregistrare, spre a nu furniza date false despre identitatea unui titular altor autorități, cum se întîmplă frecvent cînd spre exemplu, este sancționat de CNADNR cu amendă pentru neplata rovinietei un vînzător-neproprietar în loc de cumpărătorul-proprietar și adevăratul autor al contravenției, iar această eroare si abuz este posibil tocmai pentru că cel din urmă nu s-a înmatriculat. De aceea, chiar și în situația în care articolul 17 nu indică expres dreptul vînzătorului de a solicita radierea (el fiind scutit doar de această Obligație ce revine exclusiv cumpărătorului si în sensul doar de Obligație) – nu se poate susține că Dreptul nu există ori că acest DREPT este lăsat la bunul plac al cumpărătorului (mai ales că de multe ori există interese oculte în a nu se radia numele vînzătorului).

Pentru înțelegere voi da ca exemplu o speță (destul de răspindită) în care un fel de con-frate jurist, titular chiar în calitate de persoană autorizată a unui autoturism, vinde către un cumpărător – despre care nu știa și nu bănuia inițial că era chiar un dealer de mașini vechi cu o clientelă proprie interesată în dobîndirea și folosirea clandestină a unui autoturism - astfel că acest cumpărător inițial, chiar dintru început a premeditat înșelăciunea și bineînțeles nu înmatriculează pe numele său (implicit nu-l radiază nici pe vinzător), în schimb revinde altei persoane dintr-o altă localitate (poate nu întîmplător dintr-o zonă notorie prin colorata sa mafie locală).

Vînzătorul în cauză, spre deosebire de alte situații întîlnite în practică, fusese totuși vigilent și auto-diligent în sensul că a radiat autoturismul de la Administrația Financiară, pe baza actelor doveditoare inclusiv ale transferului, el eliberînd și factură cu ștampilă, înregistrată și în registrele proprii de contabilitate, încheindu-se pe deasupra și un act notarial. Cu toate acestea, CNADNR, dupa multe luni de la vînzare și radiere fiscală, trimite două titluri executorii pentru amendă și taxă de drum (solicitată deci de două ori) pentru că autoturismul (ce îi aparținuse odată vînzătorului) ar fi circulat de două ori în aceeași săptămînă în afara localității unde (încă) figura înmatriculat, fără a avea rovinietă.

Urmează două procese de contestare a contravenției, într-o îndepărtată localitate de sediul vînzătorului, ce au fost admise, constatîndu-se chiar că nu mai era proprietar. De remarcat însă un nou abuz al Statului în cele 2 procese, care, în afară de faptul că nu are o comunicare a bazelor de date între instituțiile cel puțin co-interesate într-un domeniu, depune întîmpinări ale juriștilor CNADNR împotriva vînzătorului, deși CNADNR fusese și notificat și chemat în judecată tocmai pentru a se anula eroarea pe care o facuse (vînzătorul facînd un efort și cheltuială în plus prin aceste procese) și insistă prin întîmpinările depuse în amendarea ne-proprietarului și obligarea sa la taxa de drum, ignorînd nu doar actul oficial de scoatere a bunului din evidența fiscală, dar implicit a întregii situații juridice reale dovedite cu toate actele transferului.

Ulterior, vînzătorul se îndreaptă către Serviciul de înmatriculari/radieri cu o cerere de radiere a autoturismului (motivată pe larg și însoțita și de dovezile ilegalităților comise de subdobînditori și a prejudicierii sale) considerînd că cel puțin în ceasul al 12-lea i s-ar recunoaște acest Drept, cerere ce se soluționează însă în notoriul stil al autorității in-competente (ce nu s-a convins în ruptul capului că vînzătorii au drept la radiere) și susține prin răspunsul oficial că n-ar putea radia autoturismul decît dacă va fi obligată printr-o hotărîre judecătorească (adică o invitație la a fi chemată în judecată). Și deși există precedente de admitere a acestor acțiuni, nici prin aceasta nu înțelege autoritatea competentă că cel puțin judecătorii au știut a aplica legea, astfel încît ar putea să ia în calcul considerentele și dispozitivele emise și să le aplice direct administrativ în alte cazuri, fără a mai fi obligată de instanțe.

Mai adaug o utilă precizare: prin acțiunea în contencios – declanșată de fostul titular ulterior răspunsului oficial (neradierea) – ce a fost admisă, acesta și-a apărat nu doar un interes privat cît și un interes PUBLIC, conform ambelor teze induse de art.1 al L.554/2004. De aceea, poate că și în acest caz, ar trebui să se recunoască dreptul foștilor titulari ai unui autovehicul aflați în situație similară de a acționa direct în contencios fără vreo plîngere prealabilă din mai multe considerente:

- plîngerea prealabilă e chiar inutilă și e o pierdere de vreme, în baza faptului de notorietate că ea nu este niciodată soluționată favorabil (timp în care autovehiculul e pus in circulație abuziv);

- precondiția plîngerii prealabile conduce și la concluzia implicită că acțiunea trebuie declanșată în termenul legal raportat la soluționarea cererii prealabile, iar în speță, întrucît se apără nu doar un interes privat ci și unul PUBLIC, acesta nu s-ar mai putea realiza dacă acțiunea în contencios este respinsă într-o cauză drept tardivă, prescrisă sau prematură pentru nerespectarea termenului raportat la plîngerea prealabilă;

- există oricum precedentul – privitor la un interes totuși mai mult privat – ce are legătură de asemenea cu înmatriculările, Codul Rutier și autoritatea competentă, acționată în contencios pentru refuzul de a înmatricula (conexat cu controversata taxă de poluare), cînd s-a recunoscut petenților posibilitatea de a introduce acțiune în contencios neprecedată de plîngere prealabilă.

Într-un final, îmi amintesc nostalgic de o cinematecă, cazul prezentat trimițînd inevitabil la un Orson Welles ce a regizat pe timpuri un PROCES kafkian (nu doar umorul lui Caragiale “e cu noi” ci și amarul gust al scriitorului ceh, traind noi toți cei “fără nume” într-o lume în care ne zbatem absurd precum universalul K).

Speța rutieră îmi stîrnește astfel vrînd-nevrînd gînduri filozofice in genul OMULui REVOLTAT – Camus, pe care le probez satiric si punctual spre a sublinia absurdul existential al întregii situații numite juridice:

- a se observa în primul rînd cum proasta reglementare, înțelegere și aplicare a codului rutier a determinat inițial în cauză pe juriștii bugetari ai Statului prin CNADNR să insiste în amendarea și taxarea unui jurist ne-bugetar (contribuabil însa la bugetul lor), deși acesta își radiase bunul “auto” de la Atotputernicul Fisc și plătise și impozitul doveditor al venitului/preț încasat, în considerarea tocmai a pierderii calității de titular al bunului fiscalizabil vîndut de el, sau cu alte cuvinte: “tot pățitu-i vinovat” iar “stînga nu știe ce face dreapta” în statul de drept;

- implicit, se mai poate observa în această epică juridică cum Ochiul Ciclopic al CNADNR clar-văzător în trafic, deși avertizat asupra înșelării sale, se închide totuși tacit și complice față de adevărații neplătitori ai rovinietei și făptuitori ai încă altor fapte, pe care ar fi trebuit sa îi indice chiar el organelor în drept, indiferent că ar fi autori cunoscuți sau necunoscuți, asa încît opinez că i s-ar aplica un 263 Cod Penal;

- nici ochiul vigilent și omniprezent al celor de la “rutieră” atît de plini de siguranță și încredere, sesizați oricum de către fostul titular al autoturismului asupra ilegalităților, nu a mai reușit depistarea în trafic a OZN-ului autohton neidentificabil la titular și dat în urmărire, care pare a fi dispărut într-un Triunghi al Bermudelor ce nu poate fi penetrat de organu (vazului) lor;

- ‘cel de sub Prefectură – adică pomposul Serviciu zis Public și Comunitar al înmatriculărilor și radierilor, oscilabil și in-potent, cere să fie chemat în instanță pentru a fi forțat să aplice legea, deoarece ochiul minții sale nu depistează singur negru pe alb un articol de temei ce-l îndrituiește pe vînzător-transmițător să ceară radierea numelui său caduc – folosit abuziv si peste termen, posibil chiar în activități de tip mafiot, oricum clandestine; constat că “cel” de sub-prefectură e și un “fals intelectual”, el muncește nu gîndește

- între timp, dealerul-cumpărător al autoturismului și cheia întregului caz, deși identificabil și identificat, profitorul total și absolut, nu va plăti cel puțin vreo amendă (cu atît mai puțin nu va suporta vreo consecință penală) atîta timp cît va ramîne consecvent necinstei sale și nu se prezintă vreodată să înmatriculeze pe numele lui (chiar tardiv) autoturismul dobîndit și retransmis;

- insomniile vînzătorului pe de altă parte, nevoit a acționa în instanță pe cei ce nu-i văd nici dreptul lui și nici pe al lor propriu, servindu-le chiar el mingea la fileu prin acțiunile antamate, sunt singurele care se opun totuși la somnul rațiunii nascător de monștrii al “somnoroaselor păsărele” pline de autoritate superioară pe craca lor.

În acest timp, pe la ceas de seară și beznă totală, un moderator emite cu frecvența tv un tragi-comic adevăr: ”Trăim în Romania și asta ne ocupă tot timpul!”

Pe surse de (ne)-încredere am fost informată că această vorbă de DUH a fost “furată” de la un alt “om al zilei”, fost executiv și legislativ (emitent chiar al Codului Rutier), METAMORFOZA(T) kafkian într-un faimos condamnat, FAPT pentru care nu bag mina in foc. Dar daca este așa, atunci povestea se sfîrșește apoteotic si corecțional cu un amenda-ment al Justiției Divine.

Daniela ANGELESCU

Avocat, Baroul București"

Link to post
Share on other sites
 • Moderator
Catalin

Avocatul ce a scris aceste rânduri este cam limitat în gândire, asta ca să nu fiu dur în exprimare.

Compară două situaţii complet diferite ce nu au nicio relevanţă. A scris o ditamai polologhie, încercând să spună ceva ce putea rezuma în trei rânduri.

Chiar dacă consideră că fiind o interpretare populară, cartea de identitate, face parte din categoria actelor ce aparţin maşinii. La schimbarea de proprietar, se mai completează o rubrică nu se schimbă CIV-ul, deci interpretarea populară este corectă, chiar dacă nu-i convine. La fel şi în cazul plăcuţelor care se pot păstra la maşină. Nu poţi obţine plăcuţe, certificat sau CIV pentru o persoană, ci pentru o maşină.

Deci după părerea acestui avocat, dacă unul îşi vinde maşina unui samsar, funcţionarul de la înmatriculări ar trebui să-i radieze maşina pe baza unor precedente admise de instanţe, deşi legea nu prevede aşa ceva. Ba mai mult, când i s-a comunicat că pentru a fi radiată maşina este nevoie de o hotărâre judecătoreasă prin care instanţa constată vânzarea bunului şi decide radierea din evidenţe, percepe acest răspuns al seviciului de înmatriculări ca pe "o invitație la a fi chemată în judecată".

Pe lângă limitarile de care dă dovadă, are exact accea mentalitate de tipul "buricul pământului". În viziunea ei, bugetarii sunt cei vinovaţi că samsarul ăla plătitor de taxe şi impozite nu se achită de obligaţiile legale să-şi treacă maşina pe numele lui. Şi ar dori ca funcţionarii să îi radieze maşina deşi legea nu prevede o astfel de posibilitate, adică să se transforme într-un fel de mini-judecători care să corecteze scăpările legii, în funcţie de fiecare situaţie particulară, puse la dispoziţie de juriştii iluştri din parlament.

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • Moderator
Marius

O intrebare:

Cand o persoana conduce pe un drum public un autovehicul cu numere rosii expirate, cate infractiuni se retin?

Una sau doua?

Adica auto neinmatriculat sau auto neinmatriculat si numere false?

Multumesc. :emo-yessir:

Una singură, pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art. 85 alin.1).

Dacă citeai cu atenție, am scris despre situația asta:

Acum avem și confirmarea.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

COMUNICAT

În şedinţa din 10 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în

interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 2 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:

Decizia nr.18 în dosarul nr.13/2012

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 85 alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că:

Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pe care sunt aplicate plăcuțe cu numărul provizoriu de circulaţie expirat, iar autorizaţia de circulaţie provizorie şi-a încetat valabilitatea, întruneşte numai elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute în art. 85 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 10 decembrie 2012.

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curți de Casație și Justiție

Judecător Minodora Condoiu

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
romanianbpo

profesor de legislatie rutiera.

nu vreau sa fiu rautacios dar e relevant?

sau doar faci un sondaj cu profesiile celor de aici?

nu cred ca exista optiune in acest caz. Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala(OG 2/2001 art. 1).

Astfel, daca fapta e sanctionata penal nu cred ca poate ramane la latitudinea politistului daca sa constate o contraventie sau o infractiune. Parerea mea.... astept si alte opinii.

Simplul fapt ca nu are asigurare nu inseamna ca nu are drept de circulatie in Romania. in primul rand, fapta este prevazuta in mod expres ca si contraventie, nu cred ca legiuitorul o mai prevedea in cazul in care o incrimina ca infractiune.

De asemenea, art 82(2) spune ca: Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere( încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr.318/1980), dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.

Din punctul meu de vedere, vehiculul inmatriculat in strainatate care nu are drept de circulatie pe teritoriul Romaniei, este acela al carui inmatriculare nu este recunoscuta de catre statul roman.

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to post
Share on other sites

,,Din punctul meu de vedere, vehiculul inmatriculat in strainatate care nu are drept de circulatie pe teritoriul Romaniei, este acela al carui inmatriculare nu este recunoscuta de catre statul roman.''

te rog sa ne dai un exemplu concret pentru a sustine cele afirmate

Edited by 25tess
Link to post
Share on other sites
romanianbpo

numerele de inmatriculare galbene(cele de garaj) eliberate de catre germania, nu sunt valabile pe teritoriul Romaniei, ele putand fi folosite doar pentru a transporta autovehiculul pe teritoriul Germaniei pentru a fi inmatriculata, in proba s.a.m.d., numerele de inmatriculare de Transnistria nu sunt recunoscute de catre statul roman si cred ca or mai fi si altele

Link to post
Share on other sites

numerele de inmatriculare galbene(cele de garaj) eliberate de catre germania, nu sunt valabile pe teritoriul Romaniei, ele putand fi folosite doar pentru a transporta autovehiculul pe teritoriul Germaniei pentru a fi inmatriculata, in proba s.a.m.d., numerele de inmatriculare de Transnistria nu sunt recunoscute de catre statul roman si cred ca or mai fi si altele

fac cinste numai te rog sa-mi spui unde este mentionat faptul ca numerele de inmatriculare galbene ar fi valabile doar pe teritoriul Germaniei.

Edited by 25tess
 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
 • Membru

Lasa-l Dane, ca e doar parerea lui. El aplica legea dupa propria parere, nu-l mai pune in dificultate.

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to post
Share on other sites

Salutare si un an nou 2013 plini de realizari la tot poporul

Este vreun politist, rutier sau nu, care stie exact cum sta treaba asta cu nr. de inmatriculare cu fractie galbena, eliberate de Germania pe max 5 zile ?

Au drept de circulatie in Ro sau nu si in ce baza legala ?

Am vazut ca politistii unguri opresc toate autovehiculele care circula cu asa nr. pe ele , aplica amenzi si obligatoriu ridica placutele de inmatriculare pe care le distrug. Probabil pe motiv ca asemenea autovehicule nu pot face dovada efectuarii I.T.P. sau asigurarile RCA carte verde nu sunt valabile. Cele mai multe veneau din Gerrmania prin Ungaria - Romania . . . . si circulau catre Bulgaria,Turcia , Azerbaijan. De o vreme observa ca nr. lor a scazut ff mult, oare de ce???

Poate stie vreun politist ceva concret despre spete asta si rog sa explice la tot poporul.

Numai bine

Link to post
Share on other sites

si eu sunt curios ce temei legal au gasit ungurii pentru a aplica sanctiuni in astfel de cazuri. Nemtii permit iesirea din tara cu astfel de numere, austriecii permit tranzitul, iar ungurii au mai gasit un motiv de a sanctiona soferii romani ( desi in majoritatea cazurilor am inteles ca poti sa faci si intelegere amiabila, controalele efectuandu-se in special pe timpul noptii)

In cazul in care vrei sa aduci din Germania un autoturism avand ITP (TUV) expirat esti nevoit sa soliciti eliberarea de numere valabile 5 zile (galbene) deoarece pentru cele cu valabilitate mai mare trebuie sa ai ITP valabil. Polita de asigurare la numerele galbene are aceeasi valabilitate teritoriala ca o asigurare normala, difera doar valoarea asigurarii. Poti solicita eliberarea de numere galbene(garaj) si daca ai ITP valabil. Numerele galbene valabile 5 zile costa aprox 80 euro iar cele valabile 30 de zile (export) costa aprox 170-200 euro.

Edited by 25tess
Link to post
Share on other sites
romanianbpo

fac cinste numai te rog sa-mi spui unde este mentionat faptul ca numerele de inmatriculare galbene ar fi valabile doar pe teritoriul Germaniei.

Adresa catre autoritatile din Germania prin centrele de contact sau prin CCPI.

 • Downvote 3
Link to post
Share on other sites
 • Membru

@romanianbpo

Daca tu ai trimis vreo adresa la CCPI, eu o mananc. Zic asta pt ca se vede din ceea ce postezi. Inainte de a-mi da iarasi un -, sa sti ca eu, spre deosebire de tine, stiu ce vorbesc.

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
romanianbpo

Iata cateva informatii luate de pe site-ul administratiei locale din Munchen:

Kurzzeitkennzeichen - denumirea in germana a numerelor galbene.

Kurzzeitkennzeichen sind nationale Kennzeichen und nur für Fahrten innerhalb Deutschlands zulässig. - numere de inmatriculare provizorii pentru a fi folosite doar in interiorul Germaniei.

Die Gültigkeitsdauer der Kurzzeitkennzeichen ist 5 Tage (ab Antragstellung), eine Zuteilung in die Zukunft ist nicht möglich. - valabile doar 5 zile, nu se pot solicita alt rand de numere provizorii dupa.

Sie können Kurzzeitkennzeichen für folgende Fahrten beantragen: se elibereaza pentru:

 1. Probefahrt: Die Fahrt zur Feststellung und zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit des Fahrzeuges. - test drive
 2. Prüfungsfahrt: Die Fahrt zur Durchführung der Prüfung des Fahzeugs durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation einschließlich der Fahrt des Fahrzeugs zum Prüfungsort und zurück. - pentru deplasarea autoturismului in vederea inspectiei
 3. Überführungsfahrt: Die Fahrt zur Überführung des Fahrzeugs an einen anderen Ort.- transferul autoturismului in alta locatie.

De asemenea:

"Da die Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichens ein nationaler Verwaltungsakt ist, ist es nicht gestattet, dieses für Fahrten ins oder aus dem Ausland zu verwenden (verbotene Fernzulassung). Da Kurzzeitkennzeichen und entsprechender Fahrzeugschein keine offiziellen Zulassungsdokumente darstellen, müssen diese im Ausland auch nicht akzeptiert werden."

Intrucat nu stiu limba germana, am sa redau o traducere a google translate, pentru o traducere mai buna, va rog apelati la un specialist: "Deoarece distribuirea unui indicator pe termen scurt este un act administrativ național, nu este permis să-l utilizați pentru excursii la sau din străinătate (interzis autorizație de la distanță). Deoarece plăci temporare de licență și lucrări de înregistrare nu sunt potrivite documente oficiale de înmatriculare, acestea trebuie să fie, de asemenea, nu a fost acceptată în străinătate."

@romanianbpo

Daca tu ai trimis vreo adresa la CCPI, eu o mananc. Zic asta pt ca se vede din ceea ce postezi. Inainte de a-mi da iarasi un -, sa sti ca eu, spre deosebire de tine, stiu ce vorbesc.

Nu contest ca nu stii ce vorbesti, ci doar sustin ceea ce stiu eu. Si daca te incalzeste cu ceva, este adresa facuta prin CCPI catre autoritatile din Germania prin care s-a comunicat ca numerele galbene sunt valabile doar pe teritoriul Germaniei pentru a transporta mijlocul de transport pentru a-i face ITP-ul, pentru efectuarea formalitatilor pentru inmatriculare, pentru transport dintr-o locatie in alta, pentru probe.

Si inca ceva: din cate stiu, acest forum este tocmai pentru a-si spune fiecare parerea in functie de ceea ce stie si ceea ce cunoaste. Nu cred ca forumul obliga pe careva sa si puna in practica ceea ce citeste aici. Deci, daca nu esti multumit cu raspunsurile unora, nu ai decat sa le ignori si sa nu le dai atentie, nu sa blamezi.

Multumesc pentru timpul acordat.

Link to post
Share on other sites
 • Membru

Poate ai inteles gresit, nu te blamez si nici colegii de pe forum nu au aceasta intentie. Dar una este sa aplici legea cum trebuie si nu dupa parerile personale ale cuiva si alta este sa vrei sa inveti. Drept pt care am sa postez un material, in topicul specific, din sectiunea privata. Dupa ce dovedesti ca esti politist, il vei putea consulta.

Link to post
Share on other sites

Mhmm... nu vreau sa fiu rau dar io unu stiu caaaa.... nr. de garaj emise de Germania sunt rosii intru-totul. Adica seamana cu provizoriile noastre. Si au drept de circulatie internationala. Cele galbene, conform adresei din 2012 remisa de autoritatile din Deutschland catre toate tarile UE odata cu schimbarea sistemului lor de inmatriculare in doua nr. identice diferit doar tzolul (intre 1 si 2), au drept de circulatie DOAR pe teritoriul Germaniei si de TRANZIT DOAR in tarile ce au intelegere.

In alta ordine de idei, din punctul meu de vedere atata timp cat TU din RO nu poti sa iesi cu nr. rosii, n-ar trebui nici sa intrii cu nr. galbene de Germania. Sincer eu inca nu am intalnit in Bucuresti caz cu nr. galbene de D.

Link to post
Share on other sites

Va deranjez si eu cu o intrebare.

Am numere rosii la masina care mai sunt valabile 2 saptamani. RCA valabil tot ce trebuie. Intre timp am inmatriculat masina...deci am primit numere permanente si urmeaza sa imi fie trimis prin posta si talonul.

Comit vreo infractiune/contraventie daca eu inca mai circul cu masina avand numerele rosii? E undeva un text de lege care scrie ca numerele rosii devin ilegale/expira in momentul in care se emit numerele permanente?

Multumesc mult.

Link to post
Share on other sites
 • Moderator

Nu, nu comiți nicio infracțiune, atât timp cât valabilitatea numerelor provizorii nu este expirată.

Link to post
Share on other sites

mishu 237 in momentul in care ti-au fost eliberate numerele de inmatriculare permanente, numerele provizorii nu mai sunt valabile . Daca vei continua sa folosesti numerele provizorii savarsesti infractiunea prev de art 85 alin 2 din OUG 195/02.

(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Link to post
Share on other sites
 • Moderator

25tess

Te contrazic privitor la acestă afirmaţie:

mishu 237 in momentul in care ti-au fost eliberate numerele de inmatriculare permanente, numerele provizorii nu mai sunt valabile.

Nu există o astfel de prevedere în legislaţie, prevedere care să anuleze valabilitatea numerelor provizorii la eliberarea numerelor de înmatriculare permanente.

Atât timp cât numerele provizorii nu au valabilitatea expirată, ele sunt atribuite legal autovehiculului respectiv, iar în cazul verificării în baza de date poate fi identificat vehicului şi proprietarul real.

Niciun procuror nu o să dispună începerea urmăriri penale într-un astfel de caz, pentru că numerele de înmatriculare montate pe autovehicul nu corespund elementelor esenţiale de identificare ale altui autoturism înscris în evidenţele poliţiei ca fiind înmatriculat sub aceste numere.

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

numerele de inmatriculare provizorii sunt eliberate in vederea strangerii documentelor necesare inmatricularii definitive. In momentul in care s-a realizat inmatricularea definitiva numerele de inmatriculare provizorii care au fost eliberate in acest scop nu mai sunt valabile. Nicaieri in lume nu exista posibilitatea sa ai legal si in acelasi timp doua numere de inmatriculare diferite pentru acelasi autoturism.

Link to post
Share on other sites
 • Moderator

După cum ştii, pe lângă numărul de înmatriculare mai există şi alte categorii de numere pe care le pot purta autovehiculele şi anume numărul de înmatriculare temporară şi numărul provizoriu, acesta din urmă (mă refer strict la numărul provizoriu) nu are caracterul de numar de înmatriculare.

Drept urmare, când există atribuite aceluiaşi autovehicul un rând de numere de înmatriculare permanente şi un rând de numere provizorii aflate în termenul de valabilitate, nu putem vorbi că din punct de vedere legal autovehiculul are în acelaşi timp două numere de înmatriculare diferite, pentru că numerele provizorii nu sunt numere de înmatriculare (doar cele care au certificat de înmatriculare se consideră înmatriculate).

Pentru eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie nu este necesar ITP-ul.

Un autovehicul este considerat că are număr fals atunci când numărul afişat pe caroseria acestuia nu a fost atribuit de autoritatea competentă acelui autovehicul. Ori în cazul nostru, numerele provizorii au fost atribuite de autoritatea competentă exact pentru autoturismul în cauză.

 • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • Marius
   By Marius
   ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (actualizată)
   Forma actualizată a actului normativ la data de 12.10.2019
   Capitolul I Dispoziții generale
   Articolul 1
   (1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
   (2) Dispozițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență au ca scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, precum și ocrotirea vieții, integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietății publice și private, cât și a mediului.
   (3) Autoritatea competentă în domeniul circulației pe drumurile publice privind inițierea și avizarea unor reglementari, precum și aplicarea și exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române.
   (4) Reglementările privind circulația pe drumurile publice se emit, după caz, de către autoritățile publice centrale sau locale cu atribuții în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliției Române și cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.
   (5) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor participanților la trafic, precum și autorităților care au atribuții în domeniul circulației și siguranței pe drumurile publice și în domeniul protecției mediului.
   Articolul 2
   Îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație pe drumurile publice se fac de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care are obligația să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.
   Articolul 3
   Circulația pe drumurile publice din zona de frontieră și din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricții se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.
   Articolul 4
   Controlul circulației vehiculelor aparținând instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională se efectuează de către poliția rutieră, precum și de personalul desemnat de către aceste instituții.
   Articolul 5
   (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, și să le mențină în stare corespunzătoare.
   (2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjenește sau pune în pericol siguranța circulației, și să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia.
   (3) Autoritățile publice locale sunt obligate să amenajeze stațiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliției rutiere.
   (4) Se interzic amplasarea construcțiilor de orice fel și practicarea actelor de comerț pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condițiile în care acestea ar afecta siguranța circulației pietonilor și vehiculelor.
   (5) În perimetrul stațiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spații:
   a) de așteptare pentru călători;
   b) pentru comercializarea legitimațiilor de călătorie.
   (6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum și a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravențional, civil sau penal, în condițiile legii.
   (7) Orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliției rutiere.
   (8) Prin excepție de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliția rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricție a circulației pe drumurile publice.
   (9) În scopul asigurării desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desființarea de amenajări rutiere.
   Articolul 6
   În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:
   1. acordare a priorității - obligația oricărui participant la trafic de a nu își continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalți participanți la trafic care au prioritate de trecere să își modifice brusc direcția sau viteza de deplasare ori să oprească;
   2. acostament - fâșia laterală cuprinsă între limita părții carosabile și marginea platformei drumului;
   3. amenajări rutiere - totalitatea construcțiilor, dispozitivelor și oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securității rutiere;
   4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate;
   5. autostrada - drumul național de mare capacitate și viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu servește proprietății riverane, prevăzut cu două căi unidirecționale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepțional, prin alte modalități, cu excepția unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puțin două benzi de circulație pe sens și banda de urgență, intersecții denivelate și accese limitate, intrarea și ieșirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
   6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, precum și tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;
   61. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite
   7. banda de circulație - subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-un sens a unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți;
   8. banda de urgență - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreapta a autostrăzii, în sensul de circulație, destinată exclusiv staționării autovehiculelor în cazuri justificate, precum și circulației autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenții sau în misiuni cu caracter de urgență;
   9. banda reversibilă - banda de circulație, marcată și semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulației autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcție de intensitatea traficului;
   10. bicicleta - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
   11. coloana oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public și sunt însoțite de unul sau mai multe autovehicule ale poliției rutiere, care au în funcțiune semnale speciale de avertizare sonore și luminoase de culoare roșie;
   12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracțiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie;
   13. abrogat.
   131. eliminat.
   14. drum public - orice cale de comunicație terestra, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;
   15. unități de asistență medicală autorizate - unitățile sanitare cu personal calificat și cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sănătate publică județeană sau de cea a municipiului București, după caz;
   16. intersecție - orice încrucișare, joncțiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spațiile formate de acestea;
   161. înmatriculare/înregistrare - operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare și numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
   162. înmatriculare/înregistrare permanentă - operațiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare și număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;
   163. înmatriculare temporară - operațiunea de înmatriculare prin care se acorda certificat de înmatriculare și număr de înmatriculare pentru o perioada determinata;
   17. localitate - cătunul, satul, comuna, orașul și municipiul ale căror intrări și ieșiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
   18. masa totală maximă autorizata - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;
   19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedește consumul de substanțe psihoactive ori prezența în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulație;
   20. mijloc tehnic omologat și verificat metrologic - dispozitivul care stabilește concentrația de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;
   21. moped - autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;
   22. motocicletă - autovehiculul cu două roți, cu sau fără ataș, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc și/sau a cărui viteză maximă, prin construcție, depășește 45 km/h;
   23. parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferența de nivel;
   24. participant la trafic - persoană fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public;
   25. pista pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și mopedelor;
   26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalți participanți la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulația pe drumurile publice;
   27. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;
   28. remorcă ușoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
   29. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;
   291. suspendarea înmatriculării - operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public;
   30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate;
   31. abrogat;
   32. trecere la nivel - încrucișarea la nivel dintre un drum public și o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă;
   321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roți dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcție depășește 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depășește 4 kW;
   33. trotuar - spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;
   34. deținător mandatat - persoană fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
   35. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
   351. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;
   36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depășește masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;
   37. vehicul în circulație internațională sau în trafic internațional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depășește cel puțin o frontieră de stat;
   38. zona drumului public cuprinde suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecție și zona de siguranță. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
   39. zona pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulației pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
   40. zona rezidențială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.
  • AlexVoicu
   By AlexVoicu
   Buna ziua, administrez un parc auto cu mai multe utilaje din care si niste buldoexcavatoare pe roti. Sunt in regula cu absolut toate documetele, inclusiv soferi si tot ce tine administrarea utilajelor. Buldoexcavatoarele sunt inregistrate la Consiliul Judetean din oras si au numere de inregistrare. Mi s-a intamplat sa mi opreasca un buldoexcavator de catre colegii dvs in trafic la 20 de km de oras (DN 2D) si i au spus ca nu are voie sa mearga pe roti pe distanta asta, ca daca il mai prind ii da amenda intre 500 si 1000 de lei si sa trimit rampa dupa el, au fost amabii si l au lasat pana la urma pe mecanic sa revina la sediu cu utilajul. Am cautat in lege si nu gasesc nimic, stau de 2 zile si nu ii dau de capat negasind nimic sa spuna acest lucru in lege. M ati putea ajuta sa gasesc articolul, regulamentul sau OUG/HG unde este stipulat acest lucru, orice numai sa ma pot convinge ca asa este si nu a fost un exces de zel sau o dezinfomare din greseala. Ideea este ca as vrea sa fiu conform legii si sa nu am probleme in trafic . Va multumesc
  • dMihai
   By dMihai
   Intrebarea mea este titlul topicului!
    
   Vreau sa vin acasa de sarbatori cu masina sefului meu. As dorii sa stiu daca  pot circula in romania cu masina care NU este inscrisa, doar asigurata pe numele meu.
   Masina este inscrisa pe persoana fizica iar el nu vine cu mine.
    
   Tinand cont de faptul ca in romania asigurarea se face pe masina si nu pe persoana care o conduce, iar in anglia este INVERS!
    
   Aici pot conduce fara probleme atata timp cat masina este asigurata pe numele meu.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.