Jump to content
POLITISTI.ro

Deţinerea, transportul şi manipularea valorilor monetare verificate de poliţişti


NewsBot

Recommended Posts

Acţiuni ale poliţiştilor pentru verificarea deţinătorilor de valori

În ultimele trei luni, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică – IG.P.R., poliţiştii specializaţi în sisteme de securitate au verificat aproape 11.000 de societăţi de pază a valorilor. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate aproximativ 1.200 de sancţiuni contravenţionale.

Poliţiştii structurilor de ordine publică, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul I.G.P.R. au organizat acţiuni şi controale pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniu, de către responsabilii firmelor care manipulează, depozitează şi transportă valori.

S-a urmărit, cu preponderenţă, prevenirea şi combaterea sustragerilor din cadrul obiectivelor şi sediilor care manipulează şi depozitează valori, existenţa cerinţelor minimale de securitate, respectiv adoptarea unor măsuri şi punerea în legalitate a celor care nu respectă prevederile legale.

Astfel, în trimestrul al II-lea 2012, poliţiştii specializaţi din cadrul sistemelor de securitate au iniţiat controale, la nivel naţional, pentru evaluarea activităţii a 10.740 de deţinători de valori şi 344 de prestatori de servicii de pază, sisteme de alarmare, monitorizare sau transporturi de valori monetare.

Au fost evaluate măsurile de securitate la 1.392 unităţi bancare, 763 case de schimb valutar, 1.251 case de amanet, 377 magazine de bijuterii, 468 săli de jocuri electronice şi săli de Bingo, 689 case de pariuri, 606 agenţii Loto şi 38 cazinouri.

În urma verificării unităţilor bancare, s-a constatat că la 796 dintre acestea nu era instituită protecţia cu personal uman, măsurile de siguranţă fiind doar de natură tehnică cu monitorizare şi intervenţie a firmelor private.

În ceea ce priveşte casele de schimb valutar, casele de amanet şi magazinele de bijuterii, au fost depistate 65 de spaţii care nu aveau organizat sistem de pază sau instalat sistem de alarmă monitorizat.

De asemenea, au mai fost efectuate controale la 1.575 unităţi poştale, la 739 casierii ale unor furnizori de utilităţi şi servicii şi la 850 staţii şi unităţi de distribuire a carburanţilor.

Totodată, a fost evaluat serviciul de pază la 1014 hypermarketuri şi centre comerciale şi modul de asigurare a securităţi pentru 673 automate destinate tranzacţiilor cu numerar (bancomate).

În urma controalelor efectuate în această perioadă, poliţiştii au constatat 19 infracţiuni şi au aplicat 1.178 de sancţiuni contravenţionale. Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pentru deficienţe în legătură cu paza umană, probleme de protecţie mecanică, nereguli în instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmă, dar şi pentru nerespectarea regimului transporturilor de valori monetare.

Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punându-se accent pe legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.

I.G.P.R.- Centrul de Informare și Relaţii Publice

Link to comment
  • 5 months later...

Deţinătorii şi transportatorii de valori, verificaţi de poliţişti

În perioada premergătoare şi după Sărbătorile de Iarnă, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică – I.G.P.R., poliţiştii specializaţi în sisteme de securitate au verificat unităţile care au ca obiect de activitate manipularea, depozitarea şi transportul de bunuri şi valori. În urma neregulilor constatate, poliţiştii au dispus măsuri de reorganizare a activităţii şi au aplicat 419 de sancţiuni contravenţionale.

Poliţiştii structurilor de ordine publică au desfăşurat controale, în perioada premergătoare şi după Sărbătorile de Iarnă, pentru verificarea respectării prevederilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţile economice care manipulează şi depozitează valori însemnate, ori transportă valori monetare.

A fost verificat în principal modul de respectare a legii, de către unităţile care vehiculează ori transportă valori însemnate: supermarket-uri, centre comerciale, unităţile bancare, punctele de schimb valutar şi amanet, unităţile poştale, centrele de procesare, agenţiile Loto-Prono, casierii colectoare şi ale furnizorilor de utilităţi e.t.c..

Astfel, poliţiştii au verificat peste 7.400 deţinători de valori monetare şi peste 930 de transporturi de bunuri şi valori.

Poliţiştii au urmărit cu preponderenţă prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului societăţilor vizate, modalitatea de organizare şi executare a transportului de valori cu respectarea prevederilor legale incidente, respectiv colectarea şi transportul numerarului cu autoturisme amenajate şi personal însoţitor înarmat, precum şi asigurarea protecţiei locurilor de depozitare a valorilor cu respectarea minimă a cerinţelor de securitate.

Pe linia deţinătorilor de valori, poliţiştii de la ordine publică au controlat 7.455 de unităţi economice, respectiv 1.543 de unităţi de tip hypermarket, supermarket şi centre comerciale, 182 de centre de procesare a valorilor monetare, 1.798 de casierii colectoare şi 3.649 alte unităţi economice ce depozitează valori.

În urma controlului, poliţiştii au constatat deficienţe la 277 de unităţi, privind efectuarea serviciului de pază, respectiv la 130 de obiective nu exista plan de pază, la 15 obiective numărul de posturi de pază nu era în conformitate cu prevederile planului de pază, la 93 de obiective agenţii de securitate nu erau echipaţi şi dotaţi corespunzător şi în 39 de obiective au fost depistaţi agenţi de securitate care nu aveau atestat acordat de poliţie.

De asemenea, 331 de unităţi prezentau deficienţe privind protecţia mecano-fizică a spaţiilor de depozitare, constând, de regulă, în lipsa protecţiei spaţiului de depozitare/procesare – 88 cazuri, inexistenţa seifurilor de depozitare – 56 cazuri şi păstrarea valorilor în seifuri necertificate din punct de vedere al riscului la efracţie – 187 cazuri.

253 de unităţi prezentau deficienţe privind sistemele de alarmare destinate locurilor de depozitare, respectiv sisteme de alarmare nefuncţionale – 88, sisteme de supraveghere video nefuncţionale – 74, nefuncţionarea comunicării cu dispeceratul de monitorizare – 54.

În ceea ce privesc activităţile desfăşurate pe linia transportului de bunuri şi valori, poliţiştii au controlat 932 de transporturi, dintre care 591, aparţinând societăţilor specializate de pază care au fost licenţiate pentru executarea acestor activităţi şi 341 aparţinând unităţilor economice deţinătoare de bunuri şi valori în regim propriu.

Poliţiştii au constatat deficienţe în 96 de situaţii, aspecte negative cu impact potenţial asupra securităţii valorilor transportate şi chiar a vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, constând în principal în nerespectarea consemnelor (24) şi utilizarea autovehiculelor neamenajate (40), dar şi lipsa planului de pază avizat (32).

Poliţiştii au dispus măsuri de reorganizare a activităţii pentru cazurile în care s-a constatat că nu sunt luate toate măsurile de securitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază, transport valori şi asigurare a securităţii obiectivelor de pe raza de competenţă.

De asemenea, în urma deficienţelor constatate, atât în domeniul deţinătorilor de valori monetare, cât şi în cel al transportului de bunuri şi valori, în vederea corectării acestora, au fost aplicate 419 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 365.500 lei.

Pe domenii de activitate, au fost sancţionaţi, pentru deficienţe care au fost constatate în activitatea de profil, 157 de furnizori de servicii de pază, 15 furnizori de servicii pentru sisteme de alarmă antiefracţie şi 17 furnizori de servicii transport valori.

IGPR - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 11 months later...

Transportul și manipularea valorilor monetare, verificate de poliţişti

 

Aproape 130 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate de polițiștii de ordine publică în urma verificărilor efectuate în ultimele 10 zile din anul 2013 la unităţile economice care procesează valori însemnate a normelor privind manipularea, depozitarea şi transportul de valori monetare.

 

În perioada 20 - 30 decembrie 2013, Poliţia Română, prin structurile de specialitate ale Direcţiei de Ordine Publică, a continuat, la nivel naţional, activitățile de verificare a respectării normelor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor.

 

În acest sens, poliţiştii au verificat 1.750 de unităţi economice cu încasări însemnate, din categoria centrelor de procesare a valorilor monetare, centrelor comerciale, casierii colectoare, precum şi a hypermarketurilor și supermarketurilor.

Verificările efectuate la unităţile economice în zonele de depozitare a valorilor au evidenţiat existenţa unor deficienţe legate de efectuarea deficitară a serviciului de pază (52), privind protecţia mecano-fizică a spaţiilor de depozitare (35) sau de nefuncţionalitate a sistemelor electronice de alarmare împotriva efracţiei (72).

De asemenea, au fost verificate peste 360 transporturi de valori monetare, dintre care 236 aparţineau prestatorilor de servicii şi 124 erau organizate în regim propriu de unităţile economice deţinătoare de bunuri şi valori.

 

Pentru neregulile constatate, atât în sectorul de depozitare a valorilor monetare, cât şi în cel al transportului de numerar, au fost aplicate 127 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 106.600 de lei.

 

Reamintim faptul că, o acțiune similară s-a desfășurat și în perioada 9 – 19 decembrie a.c., 7.728 de controale fiind efectuate în această perioadă, iar ca urmare a deficienţelor constatate, au fost aplicate 352 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 386.700 de lei.

 

În urma controalelor efectuate au fost dispuse măsuri de reorganizare a activităţii pentru cazurile în care s-a constatat că nu sunt luate toate măsurile de securitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază, transport de valori şi asigurare a securităţii obiectivelor de pe raza de competenţă.

 

Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punând accent pe legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.

 

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 1 year later...
TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA VALORILOR, VERIFICATE DE POLIŢIŞTI
 
Peste 950 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 1.500.000 de lei, au fost aplicate de polițiștii, în urma unei acțiuni pentru verificarea respectării normelor referitoare la paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
 
În perioada  15 decembrie 2014 – 5 ianuarie a.c., Poliţia Română, prin structurile de specialitate ale Direcţiei de Ordine Publică, a derulat o acțiune, la nivel naţional, pentru verificarea respectării normelor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
 
Poliţiştii au urmărit cu preponderenţă prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului societăţilor vizate, modalitatea de organizare şi executare a transportului de valori cu respectarea prevederilor legale incidente, respectiv colectarea şi transportul numerarului cu autoturisme amenajate şi personal însoţitor înarmat, precum şi asigurarea protecţiei locurilor de depozitare a valorilor cu respectarea minimă a cerinţelor de securitate.
 
Astfel, poliţiştii au verificat 5.419 de unităţi economice, 3.906 locuri de depozitare a valorilor şi 1.462 de autovehicule de transport valori.
 
În urma verificărilor efectuate cu privire la respectarea prevederilor legale privind amenajarea locurilor de depozitare, polițiștii au constatat 297 nereguli privind lipsa protecţiei mecanofizice, 647 privind lipsa sistemelor electronice de securitate şi 1.136 privind neasigurarea cu pază.
 
Pentru neregulile constatate au fost aplicate 211 sancţiuni contravenţionale prestatorilor de servicii de pază și protecție, în valoare de 179.900 de lei şi 481 de sancţiuni contravenţionale conducătorilor de unităţi, în valoare de 709.000 de lei.
 
De asemenea, în urma verificărilor privind organizarea transportului de valori, polițiștii au constatat 137 de nereguli privind lipsa planului de pază al transportului avizat, 65 privind nerespectarea consemnelor, 219 au vizat utilizarea autovehiculelor neamenajate, 247 lipsa personalului de pază înarmat şi 237 lipsa monitorizării mijloacelor de transport anume destinate.
 
Pentru aceste nereguli, au fost aplicate 263 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 528.850 de lei.
 
În urma controalelor efectuate au fost dispuse măsuri de reorganizare a activităţii pentru cazurile în care s-a constatat că nu sunt luate toate măsurile de securitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pază, transport de valori şi asigurare a securităţii obiectivelor de pe raza de competenţă.
 
Poliţiştii vor continua acţiunile de acest fel, punând accent pe legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea, pentru creșterea siguranței transporturilor de valori, a locurilor de depozitare a acestora și prevenirea faptelor ilicite la regimul pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
 
Sursa: IGPR
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.