Jump to content
POLITISTI.ro

De ce acte am nevoie pentru o pusca cu aer comprimat?


Constantin
Go to solution Solved by Marius,

Recommended Posts

Vreau sa-mi cumpar o pusca cu aer comprimat si as vrea sa stiu de ce acte am nevoie?

Daca sunt necesare anumite acte, de unde pot obtine aceste documente necesare?

Multumesc anticipat pentru raspunsurile dvs.

Link to comment
  • Moderator
  • Solution

Armele şi muniţiile neletale supuse autorizării sunt:

  • armele de autoapărare cu bilă de cauciuc,
  • armele cu gaze
  • armele cu aer comprimat care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s cât şi cele care aruncă proiectil metalic indiferent de viteza dezvoltată.

În vederea autorizării procurării armelor neletale, arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la poliţie (după caz inspectoratele de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti), în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip,
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, (aceleaşi ca pentru armele letale).

Termenul de eliberare al autorizaţiei de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizaţiei este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeaşi perioadă ;

Link to comment
  • 2 weeks later...

pe site politiaromana.ro este data urmatoarea definitie:

"IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forţa de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;", fara a se preciza viteza.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.