Jump to content
POLITISTI.ro

Raport pozitiv pentru România în domeniul luptei antitrafic


NewsBot

Recommended Posts

Raport pozitiv pentru România în domeniul luptei antitrafic

Directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I., subcomisar de poliţie Romulus Nicolae UNGUREANU, a participat luni, 11 iuniea.c., la a VIII a Reuniune a Comitetului Părţilor la Convenţia pentru acţiunea împotriva traficului de persoane a Consiliului Europei care s-a desfășurat la Strasbourg.

Cu acest prilej, au fost adoptate recomandările Consiliului Europei pe marginea Raportului de ţară al României.

Evaluarea României în domeniul luptei împotriva traficului de persoane este realizată de Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane („GRETA”) din cadrul Consiliului Europei, al cărui rol principal este acela de a monitoriza implementarea Convenţiei de către părţi.

Raportul cuprinde o serie de aprecieri pozitive privind eforturile autorităţilor române în direcţia prevenirii şi combaterii fenomenului, reflectate prin adoptarea şi actualizarea periodică a legislaţiei anti-trafic, stabilirea cadrului instituţional adecvat - în special constituirea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi a celor 15 centre regionale - şi introducerea unui mecanism naţional de identificare şi referire în domeniu. De asemenea, sunt evidenţiate eforturile autorităţilor române, în coroborare cu cele ale unor ONG-uri, în materie de prevenire a fenomenului şi în zona de investigare şi cercetare a cazurilor de trafic de persoane.

Recomandările GRETA în vederea îmbunătăţirii demersurilor instituţionale în lupta antitrafic vizează realizarea unor eforturi suplimentare de combatere a stereotipurilor faţă de victimele traficului de persoane, de creştere a accesului la educaţie şi asigurarea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile, de îmbunătăţire a accesului la educaţie şi asigurarea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile şi de îmbunătăţire a procedurilor de repatriere. * * *

Prin Legea nr. 300/2006 România a ratificat Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (în continuare „Convenţia”), adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005.

În conformitate cu calendarul stabilit de GRETA, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a parcurs două etape de evaluare: răspunsurile la chestionarul de evaluare (august 2010) şi vizita de evaluare a delegaţiei GRETA în România (mai 2011).

De asemenea, la solicitarea GRETA, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a răspuns unor seturi de întrebări suplimentare adresate în anul 2011 de către acesta, consultând de fiecare dată partenerii instituţionali reprezentaţi în Grupul interministerial.

La data de 5 aprilie a.c., GRETA a înaintat Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane Raportul privind implementarea, de către România, a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, anexa nr.1 la prezentul memorandum.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către instituţiile publice, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia. În acest sens, Agenţia a desemnat un reprezentant în calitate de persoană de contact pentru asigurarea legăturii cu GRETA.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.