Reabilitarea este instituţia prin intermediul căreia fostul condamnat este reintegrat în societate prin înlăturarea interdicţiilor, incapacităţilor şi decăderilor, impuse ca urmare a condamnării. Ce se realizeaza prin reabilitare, după condamnarea pentru comiterea unei infracţiuni. Redobândiţi drepturile cetăţeneşti care v-au fost interzise prin hotărârea de condamnare. Faceţi să înceteze decăderile, interdicţiile şi incapacităţile care rezultă din condamnare, vă reintegraţi din punct de vede