Jump to content
POLITISTI.ro

Reabilitarea de drept si reabilitarea judecatoreasca


Recommended Posts

 • Moderator

Reabilitarea este instituţia prin intermediul căreia fostul condamnat este reintegrat în societate prin înlăturarea interdicţiilor, incapacităţilor şi decăderilor, impuse ca urmare a condamnării.

Ce se realizeaza prin reabilitare, după condamnarea pentru comiterea unei infracţiuni.

Redobândiţi drepturile cetăţeneşti care v-au fost interzise prin hotărârea de condamnare. Faceţi să înceteze decăderile, interdicţiile şi incapacităţile care rezultă din condamnare, vă reintegraţi din punct de vedere social şi redobândiţi respectul social deplin. Cu alte cuvinte, ştergeţi consecinţele unei condamnări, efectele ei privative sau restrictive asupra drepturilor dumneavoastră.

Astfel, dacă aţi fost înscris în cazierul judiciar, sunteţi scoşi din evidenţă, condamnarea respectivă nu mai poate atrage reţinerea stării de recidivă şi nici nu mai poate împiedica aplicarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul comiterii unei noi infracţiuni.

Reabilitarea nu vă îndreptăţeşte însă, să fiţi reintegrat chiar în funcţia din care aţi fost scos în urma condamnării, să fiţi reprimit în cadrele permanente ale armatei sau să vă fie redat gradul militar pierdut. De asemenea nu veţi înlătura măsurile de siguranţă ce au fost luate faţă de dumneavoastră prin hotărârea de condamnare, cu excepţia interdicţiei de a vă afla în anumite localităţi, care dispare prin reabilitare.

Cum se obţine reabilitarea.

Faceţi o cerere prin care solicitaţi reabilitarea, pe care o depuneţi fie la instanţa care a soluţionat cauza în primă instanţă, fie la instanţa de acelaşi grad în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul. Deşi puteţi alege între cele două instanţe, recomandabil este ca în cazul când instanţa care a judecat cauza în fond nu este prea îndepărtată, să va adresaţi acesteia, deoarece atât dosarul în care aţi fost condamnat cât şi datele referitoare la executarea pedepsei se află în arhiva acestei instanţe, astfel că procedura reabilitării poate fi efectuată mai repede şi mai uşor.

Condiţiile în care se cere reabilitarea.

Deşi puteţi solicita reabilitarea pentru orice condamnare, indiferent de gravitatea faptei săvârşite, totuşi, cererea de reabilita o veţi putea face numai după trecerea unor termene care diferă după gravitatea pedepselor aplicate.
Mai trebuie să ştiţi, că aceste termene se calculează de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei cu închisoare sau cu amendă, ce v-a fost aplicată prin hotărârea de condamnare, sau de la data când s-a împlinit termenul de prescripţie a executării acestora.

Dacă aţi suferit mai multe condamnări, reabilitarea nu se poate cere pentru fiecare condamnare în parte, ci pentru toate la un loc. În acest caz, stabiliţi termenul în raport de pedeapsa cea mai mare şi calculaţi data la care se împlineşte faţă de data la care a luat sfârşit executarea ultimei pedepse. Dacă pedeapsa la care aţi fost condamnat este o amendă penală, calculaţi împlinirea termenului de la data la care aţi plătit amenda sau la care obligaţia de a o plăti s-a stins în alt mod (ex. s-a prescris executarea pedepsei după 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare cu pedeapsa constând într-o amendă penală).

Cererea de reabilitare poate fi făcută numai de condamnat, iar după moartea lui, de soţ sau de rudele apropiate. Acestea din urmă, au totodată posibilitatea să continue procedura reabilitării începută anterior decesului condamnatului.

Potrivit legii, reabilitarea este de doua feluri. Intr-un caz aceasta intervine automat, fiind de drept iar in celalalt caz este nevoie de interventia instantei de judecata.

În raport de timpul care trebuie să treacă de la executarea pedepsei la care aţi fost condamnat, până la data la data la care puteţi cere să fiţi reabilitat pentru această condamnare, reabilitarea este de drept şi judecătorească.

Sunteţi reabilitat de drept, după trecerea unui timp de 3 ani, în cazul că aţi fost condamnat la o pedeapsă cu amendă penală sau la pedeapsa închisorii de un an sau mai mică, dacă în decursul acestui timp nu aţi mai săvârşit altă infracţiune.

La 3 ani de la data executării pedepsei, dacă nu aţi săvârşit în această perioadă altă infracţiune, sunteţi reabilitat automat, fără altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată. În consecinţă, veţi fi sos din evidenţa cazierului judiciar de drept, direct de organele de poliţie, fără a fi necesară cererea dumneavoastră.
Cu toate acestea, vă puteţi adresa şi instanţei de judecată pentru a da o hotărâre prin care să ateste că sunteţi reabilitat de drept.

În cazul că aţi fost condamnat la pedeapsa închisorii mai mare de un an sau la pedeapsa detenţiunii pe viaţă care a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii, pentru a fi reabilitat, trebuie să vă adresaţi cu cerere la instanţa de judecată, după trecerea unui termen care depinde de gravitatea pedepsei.

Trebuie să mai ştiţi, că în cazuri excepţionale, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poate dispune reducerea termenelor prevăzute de lege.

Ce trebuie să cuprindă cererea de reabilitare.

 • numele şi adresa condamnatului sau a persoanei care o face în numele său (când acesta a decedat);
 • precizarea condamnării pentru care se face reabilitarea, precum şi a faptei pentru care s-a pronunţat condamnarea;
 • localităţile unde a locuit condamnatul, locurile de muncă avute în intervalul scurs de la executarea pedepsei până la formularea cererii;
 • temeiurile cererii;
 • indicaţii utile pentru identificarea dosarului şi orice alte date pentru soluţionarea cererii.

La cererea astfel întocmită se vor anexa actele care dovedesc că sunt îndeplinite anumite condiţii.

Anularea reabilitării

Dacă după ce aţi fost reabilitat, se constată că aţi mai suferit o condamnare, care dacă ar fi fost cunoscută, ducea la respingerea cererii de reabilitare, reabilitarea judecătorească va fi anulată. Anularea nu va avea loc şi veţi rămâne reabilitat, dacă instanţa a cunoscut că aţi mai fost condamnat, însă nu aţinut cont de această condamnare.

 • Upvote 3
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.