Jump to content
POLITISTI.ro

Proiect de ordin privind regulamentul examenului de promovare a pers.contractual


NewsBot

Recommended Posts

Proiect de ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Administrației și Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Ministerul Administrației și Internelor supune dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Proiectul de act normativ reglementează etapele specifice desfăşurării examenului de promovare, probele de examen, aspectele referitoare la constituirea comisiilor de examinare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, termenele şi condiţiile privind corectarea şi punctarea probelor de examen, respectiv termenele pentru depunerea şi soluţionarea contestaţiilor.

Scopul acestui proiect îl constituie stabilirea cadrului unitar pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare a personalului contractual care ocupă funcţii în unităţile Aparatului Central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I.. De asemenea, proiectul conţine şi unele dispoziţii referitoare la promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual încadrat ca debutant la încheierea perioadei de stagiu.

Proiectul a fost elaborat în considerarea dispozițiilor art.42 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Potrivit dispozițiilor legale amintite anterior, „regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual se aprobă prin act administrativ al ordonatorului principal de credite”.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 14.04.2012.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.