Jump to content
POLITISTI.ro

Evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări


NewsBot

Recommended Posts

Evaluarea activităţii desfăşurate de Oficiul Român pentru Imigrări în anul 2011

Secretarul de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, chestor de poliţie Ioan Dascălu, a participat astăzi, 13 februarie a.c., la şedinţa de evaluare a activităţii Oficiul Român pentru Imigrări în anul 2011.

Cu acest prilej, secretarul de stat Ioan Dascălu a precizat că un aliat important al Oficiului Român pentru Imigrări îl reprezintă cooperarea cu celelalte instituţii care asigură managementul frontierelor, în special pe direcţia optimizării fluxurilor de informaţii de interes operativ, având în vedere faptul că filierele şi rutele migraţiei ilegale cunosc un proces continuu de adaptare şi diversificare.

De asemenea, şeful Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică a subliniat faptul că securizarea spaţiilor de cazare a imigranţilor şi cooperarea cu celelalte forţe de sprijin, trebuie să constituie o preocupare permanentă, pentru preîntâmpinarea oricăror evenimente negative.

„Trebuie să acordăm atenţie respectării deontologiei profesionale, cum trebuie să acordăm atenţie respectării tuturor regulilor care ne reglementează activitatea, iar din acest punct de vedere mesajul meu a fost şi rămâne acelaşi: Toleranţă zero pentru acte de corupţie dar şi pentru abateri disciplinare!” a menţionat chestor de poliţie Ioan Dascălu.

În finalul intervenţiei, secretarul de stat M.A.I. a apreciat activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de poliţişti, asigurându-i de întreaga sa susţinere în demersurile efectuate pentru eficientizarea activităţii Oficiului Român pentru Imigrări.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • 11 months later...

Evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2012

Evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări (I.G.I.) în anul 2012, s-a desfăşurat astăzi, 13 februarie a.c., la sediul central al I.G.I., în prezenţa domnului Anghel Andreescu, secretar de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Analiza activităţii desfășurate și a rezultatelor obținute a fost prezentată de către inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, chestor principal de poliţie, dr. Nelu Pop şi s-a desfăşurat în sistem videoconferinţă.

Urmare a prezentării analizei, secretarul de stat Anghel Andreescu a apreciat activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi profesionalismul poliţiştilor. Totodată, a reiterat importanţa cooperării cu celelalte instituţii din cadrul M.A.I. în gestionarea fenomenului migraţionist.

La şedinţa de evaluare au participat, de asemenea, adjunctul Şefului Departamentului Ordine şi Siguranta Publica, chestor de poliţie Doru Dumitrescu, şefii structurilor centrale şi teritoriale din cadrul I.G.I. şi alţi invitaţi.

În domeniul imigraţiei

Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat managementul şederii legale pe teritoriul ţării pentru un număr de 102759 cetățeni străini, dintre care 55823 din state terţe (cei mai mulţi provin din Moldova - 13254, Turcia - 8935 şi China - 6902) şi 46936 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană ( Italia - 10678, Germania - 7386, Franţa – 5697)

Pe parcursul anului 2012 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 4142 acţiuni şi controale cu forţe proprii sau în cooperare cu instituţiile având atribuţii în domeniu, în baza protocoalelor de cooperare încheiate cu acestea. Deşi a fost intensificată activitatea de control în teren, un număr 3454 străini au fost depistaţi cu şedere ilegală. Cei mai mulţi provin din state precum Moldova - 548, Turcia - 367, Tunisia - 267), cu 6% mai puţini decât în anul 2011. Scăderea este rezultatul acţiunilor cu caracter preventiv derulate de IGI care au făcut ca numărul străinilor cu şedere ilegală să fie scăzut şi limitat, în marea majoritate, la străinii care au trecut fraudulos frontiera de sud-vest a României şi ale căror cereri de azil au fost respinse.

În perioada de referinţă, străinilor depistaţi cu şedere ilegală le-au fost emise 2441 decizii de returnare (cei mai mulţi cetățeni provin din Turcia - 392, Moldova - 337, China - 189), cu 17% mai puţine decât în anul trecut. Diminuarea este dată de creşterea complexităţii cazurilor de imigraţie ilegală care a făcut ca îndepărtarea de pe teritoriu a străinilor depistaţi în situaţii ilegale să se facă forţat, prin escortarea până la frontieră sau până în ţara de origine.

Au fost luaţi în custodie publică şi cazaţi în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică în vederea îndepărtării de pe teritoriu sub escortă un număr de 671 străini (cei mai mulţi din Algeria - 211, Maroc - 99 şi Pakistan – 94), cu 25% mai mulţi decât în anul anterior. Creşterea numărului acestei categorii de persoane este dată de evoluţia fenomenului la nivel european în ansamblul său, dar, şi de eforturile I.G.I. de a ţine sub control fenomenul imigraţiei ilegale pe teritoriul României.

De asemenea, au fost returnaţi sub escortă un număr de 710 cetățeni străini depistaţi în situaţii ilegale (cei mai mulţi din Algeria - 233, Maroc - 111 şi Pakistan - 62), cu 70% mai mulţi decât în anul 2011. Creşterea semnificativă este datorată complexităţii cazurilor de imigraţie ilegală şi numărului de străini a căror îndepărtare de pe teritoriu a necesitat escortarea până la frontieră sau până în ţara de origine.

Pe parcursul anului 2012, Inspectoratul General pentru Imigrări a emis un număr de 2834 autorizaţii de muncă cetăţenilor străinilor. Dintre acestea cele mai multe au fost pentru tipul de autorizaţie : lucrător permanent 1796, detaşat 695, sportiv 199 şi înalt calificat 114. Pe segmentul de combatere al muncii ilegale a fost efectuat un număr de 916 acţiuni şi controale, 282 cu forţe proprii şi 634 în cooperare cu structuri având atribuţii în domeniu. Cu aceste ocazii au fost depistaţi 63 de cetăţeni străini care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a desfăşura astfel de activităţi.

În domeniul azilului

Pe parcursul anului 2012 a fost asigurat accesul la procedura de azil a unui număr de 2982 persoane care au depus, cereri de acordare a unei forme de protecţie, cu 44% mai multe decât în anul 2011. Cei mai mulţi solicitanţi de azil provin din Algeria 700, Pakistan 417 şi Maroc 402.

S-a acordat o formă de protecţie în 216 de cazuri, dintre care 139 au primit statut de refugiat şi 77 protecţie subsidiară, reprezentând un procent al ratei de admisibilitate de 9,27%. Se constată o creştere importantă în raport cu rata de admisibilitate de 4,78% înregistrată în anul 2011, când s-a acordat o formă de protecţie în 75 de cazuri.

Cooperare interinstituţională

În anul 2012, la nivelul IGI, s-a acordat o importanţă deosebită îmbunătăţirii cooperării interinstituţionale cu celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu din sistemul de ordine şi siguranţă publică.

Astfel, IGI a coordonat implementarea la nivel naţional a două operaţiuni în domeniul combaterii imigraţiei ilegale la nivel european (Balder – sub preşedinţia daneză şi Aphrodite – sub preşedinţia cipriotă) care au înregistrat rezultate notabile.

Totodată, au fost prezentate şi principalele priorităţi pentru anul 2013 respectiv:

• Realizarea unui management corespunzător în domeniul implementării politicilor, asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale şi internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului;

• Crearea unui sistem flexibil în ceea ce priveşte admisia în România;

• Creşterea capacităţii de cazare şi procesare a cererilor pentru acordarea unei forme de protecţie prin contruirea cu sprijinul UNHCR a unui nou centru de cazare;

• Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea principiului non refoulement;

• Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;

• Îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu celelalte instituţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale pe teritoriul României şi a muncii nedeclarate a acestora în scopul menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă publică;

• Creşterea impactului activităţilor de integrare a străinilor care au un drept legal de şedere în Romania;

• Continuarea participării active la eforturile comunităţii internaţionale de identificare a unor soluţii durabile la problema refugiaţilor prin operaţiuni de relocare de urgenţă şi prin programul naţional de relocare.

La finalul expunerii, inspectorul general, chestorul principal de poliţie dr. Nelu POP, a evidenţiat eforturile depuse de către toţi poliţiştii pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi a mulţumit tuturor pentru activitatea desfășurată pe tot parcursul anului trecut.

I.G.I. - Biroul Informare și Relații Publice

Link to comment
  • 11 months later...

Evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2013

 

Marți,11 februarie a.c., începând cu ora 8:30, la sediul central al Inspectoratului General pentru Imigrări, în prezenţa domnului chestor principal de poliţie Lucian Guran, subsecretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc evaluarea activităţii Inspectoratului General pentru Imigrări în anul 2013.

Cu această ocazie, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, chestor principal de poliţie dr. Nelu POP a prezentat activităţiile desfășurate și rezultatele obținute în cursul anului 2013, menţionând, totodată, rolul managementului proactiv în implementarea politicilor în domeniul migraţiei şi azilului şi respectarea standardelor impuse de statutul de stat membru al Uniunii Europene.

Urmare a prezentării analizei, subsecretarul de stat domnul chestor principal de poliţie Lucian Guran a apreciat activitatea desfăşurată, rezultatele obţinute şi profesionalismul poliţiştilor, reiterând importanţa cooperării cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în gestionarea fenomenului migraţionist. 

În domeniul imigraţiei

Inspectoratul General pentru Imigrări a asigurat managementul şederii legale pe teritoriul ţării pentru un număr de 98975 cetățeni străini, dintre care 58497 din state terţe (cei mai mulţi provin din Moldova - 11699, Turcia -9400 şi China - 7938) şi 40478 din state membre UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană ( Italia - 10436, Germania - 5551, Franţa – 4288)

Pe parcursul anului 2013 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 4584 acţiuni şi controale cu forţe proprii sau în cooperare cu instituţiile având atribuţii în domeniu, în baza protocoalelor de cooperare încheiate cu acestea. Cu aceste ocazii au fost depistaţi cu şedere ilegală un număr 2318 cetăţeni străini. Cei mai mulţi provin din state precum Moldova - 337, Turcia - 273, Siria - 251. 

În perioada de referinţă, străinilor depistaţi cu şedere ilegală le-au fost emise 2188 decizii de returnare (cei mai mulţi cetățeni provin din Turcia - 353, Moldova - 267, China - 167), cu 17% mai puţine decât în anul trecut. Din totalul deciziilor emise un procent de 84,29% au fost respectate.

Au fost luaţi în custodie publică şi cazaţi în Centrele de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică, în vederea îndepărtării de pe teritoriu sub escortă, un număr de 292 străini, cu 57% mai puţini decât în anul anterior. Scăderea numărului acestei categorii de persoane este dată de evoluţia fenomenului la nivelul statelor din Balcani în ansamblul său, dar şi de eforturile I.G.I. de a ţine sub control fenomenul imigraţiei ilegale pe teritoriul României.

De asemenea, au fost returnaţi sub escortă un număr de 305 cetățeni străini depistaţi în situaţii ilegale (cei mai mulţi din Pakistan – 35, Moldova – 33 şi Albania - 29), cu 57% mai puţini decât în anul 2012. 

Pe parcursul anului 2013, Inspectoratul General pentru Imigrări a emis un număr de 2093 autorizaţii de muncă pentru cetăţenii străini. Dintre acestea cele mai multe au fost pentru tipul de autorizaţie : lucrător permanent 1557, detaşat 163, sportiv 201 şi înalt calificat 144. Pe segmentul de combatere al muncii ilegale a fost efectuat un număr de 624 acţiuni şi controale, 211 cu forţe proprii şi 413 în cooperare cu structuri având atribuţii în domeniu. Cu aceste ocazii au fost depistaţi 58 de cetăţeni străini care nu îndeplineau condiţiile legale pentru a desfăşura astfel de activităţi.

În domeniul azilului

Pe parcursul anului 2013 a fost asigurat accesul la procedura de azil a unui număr de 1499 persoane, care au depus cereri de acordare a unei forme de protecţie. Cei mai mulţi solicitanţi de azil provin din Siria 1018, Irak 46 şi Algeria 42.

S-a acordat o formă de protecţie în 896 de cazuri, dintre care 377 au primit statut de refugiat şi 519 protecţie subsidiară, reprezentând un procent al ratei de admisibilitate de 58,86%. Se constată o creştere importantă în raport cu rata de admisibilitate de 9,27% înregistrată în anul 2012, când s-a acordat o formă de protecţie în 216 cazuri.

Totodată, la solicitarea autorităţilor similare din alte state respectiv, Armenia, Belarus şi Republica Moldova experţii din cadrul Direcţiei Azil şi Integrare au fost angrenaţi în mai multe misiuni de furnizare de expertiză în scopul întăririi şi creşterii capacităţii de procesare a cererilor de azil din aceste ţări.

Cooperare interinstituţională

În anul 2013, la nivelul IGI, s-a acordat o importanţă deosebită dezvoltării cooperării interinstituţionale cu celelalte autorităţi cu competenţe în domeniu din sistemul de ordine şi siguranţă publică.

În acest context, IGI a coordonat implementarea la nivel naţional a unei operaţiuni în domeniul combaterii imigraţiei ilegale la nivel european – Perkunas ( sub preşedenţia lituaniană) care a înregistrat rezultate notabile.

Afaceri europene şi cooperare internaţională

Pe linie de afaceri europene s-a urmărit promovarea poziţiei României în cadrul grupurilor de lucru din domeniul de competenţă, cu ocazia negocierilor de la nivelul Consiliului UE pe marginea unor acte normative noi, dar si cu ocazia participării la diversele Comitete de Contact de la nivelul Comisiei Europene.
Totodată, s-a asigurat o participare activă a specialiştilor IGI în activităţi pe linie de cooperare internaţională organizate în străinătate: seminarii, conferinţe, misiuni operative (în cadrul agenţiilor BESA, FRONTEX), grupuri de lucru externe, etc.

Implementare programe

În anul 2013, la nivelul IGI au fost derulate proiecte cu finanţare din Programul General „Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii”, contractate, atât în perioada de referinţă cât şi în anii anteriori. 
De asemenea, au fost implementate proiecte cu surse de finanţare externă prin Programul de cooperare Elvetiano-Român, vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul UE existente pentru România şi Bulgaria, şi Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Totodată, au fost prezentate şi o serie de priorităţi pe termen mediu şi lung: 

• Realizarea unui management corespunzător în domeniul implementării politicilor, asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale şi internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului; 
• Crearea unui sistem flexibil în ceea ce priveşte admisia în România;
• Creşterea capacităţii de cazare şi procesare a cererilor pentru acordarea unei forme de protecţie ;
• Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea principiului non refoulement; 
• Procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale aplicabile;
• Îmbunătăţirea cooperării şi a schimbului de informaţii cu celelalte instituţii în domeniul combaterii imigraţiei ilegale pe teritoriul României şi a muncii nedeclarate a acestora, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă publică;
• Creşterea impactului activităţilor de integrare a străinilor care au un drept legal de şedere în Romania; 
• Continuarea participării active la eforturile comunităţii internaţionale de identificare a unor soluţii durabile la problema refugiaţilor prin operaţiuni de relocare de urgenţă şi prin programul naţional de relocare.

La finalul expunerii, inspectorul general, chestorul principal de poliţie dr. Nelu POP, a evidenţiat eforturile depuse de către toţi poliţiştii pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi a mulţumit tuturor pentru activitatea desfășurată pe tot parcursul anului trecut.

La şedinţa de evaluare au participat, de asemenea, şefii structurilor centrale din cadrul I.G.I. şi alţi invitaţi.

IGI - Biroul Informare și Relații Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.