Jump to content
POLITISTI.ro

Cazierul judiciar necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari


Recommended Posts

 • Moderator

În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, necesar înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, împuterniciţii persoanelor juridice vor depune la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie/ Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti unde acestea au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru, urmatoarele documentele:

 • Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;
 • Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;
 • Timbre fiscale în valoare de 2 RON;
 • Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;
 • Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original).

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

Informaţiile prezentate şi formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile pe site-ul politiaromana.ro

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.