Jump to content
POLITISTI.ro

Comunicat O.R.I./Soluţionarea cererilor de acordare a unei forme de protecţie pe teritoriul statului român


NewsBot

Recommended Posts

Referitor la informaţiile vehiculate în mass-media privind soluţionarea cererilor de acordare a unei forme de protecţie pe teritoriul statului român, Oficiul Român pentru Imigrări face următoarele precizări:

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • Moderator

Cererile de azil depuse de cetăţenii străini se analizează individual, pe baza datelor existente la dosar şi a motivelor invocate de solicitant, care sunt evaluate în raport cu situaţia concretă din ţara de origine şi cu credibilitatea solicitantului.

Legislaţia în vigoare în domeniul azilului prevede obligaţia solicitanţilor de azil de a se prezenta personal pentru depunerea cererii şi pentru susţinerea interviului individual, în cadrul căruia sunt prezentate motivele pentru care solicită protecţia statului român.

Respingerea unei cereri de azil poate fi determinată de factori precum lipsa de fundament a invocării unei temeri de persecuţie sau a expunerii la un risc serios în ţara de origine, lipsa de credibilitate a declaraţiilor, neconcordanţa între relatările solicitantului şi informaţiile privind situaţia din ţara sa de origine ori depunerea cererii sub o identitate falsă sau prezentarea de documente false ori falsificate.

În cazul respingerii unei cereri de azil, hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări este supusă la două căi de atac, aceasta putând fi atacată la judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea şi, respectiv, la tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria a cărei hotărâre este atacată.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.