La data de 18.05.2010 cu adresa 127412, MAI prin DGMO a inaintat la sindicate si CNP un PROIECT DE LEGE privind ordinea si linistea publica, care vizează înlocuirea , Legii nr. 61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, pentru un punct de vedere . Intradevăr legea nr. 61/1991 este în mod evident cazută în desuitudine, prevederile sale reflectand într-o masură nesemnificativă realitatea cotidiană. Proiect lege in