Jump to content
POLITISTI.ro

Poliţia Română alături de elevi la începerea noului an şcolar


NewsBot

Recommended Posts

Poliţia Română alături de elevi la începerea noului an şcolar

La data de 12 septembrie are loc deschiderea noului an şcolar. Poliţia Română va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică în zona unităţilor de învăţământ.

Pentru desfăşurarea normală a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar, se vor suplimenta dispozitivele de ordine şi siguranţă publică cu aproape 2.900 de poliţişti, din care 2.037 de ordine publică, 477 rutieră şi 365 alte forţe.

Pentru Poliţia Română, siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora constituie o prioritate. Şeful Poliţiei Române, chestorul Liviu Popa, a cerut, încă de la începutul anului şcolar, fermitate în măsurile luate pentru protecţia copiilor.

Astfel, Poliţia Română, în parteneriat cu unităţile de învăţământ, cu reprezentanţii organizaţiilor de părinţi, cu autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, vor acţiona pentru menţinerea unui climat de siguranţă în şcoli şi pentru derularea unor campanii şi proiecte de informare a elevilor în vederea evitării comportamentelor de risc victimal sau infracţional.

Ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţişti pe parcursul anului de învăţământ anterior s-a redus numărul infracţiunilor sesizate, precum şi numărul infracţiunilor săvârşite de către elevi, astfel:

- numărul infracţiunilor s-a redus cu 2,3 %, faţă de anul şcolar 2009-2010;

- s-a redus cu 20,68 % numărului infracţiunilor comise de elevi;

- au fost înregistrate reduceri importante în cazul infracţiunilor de tâlhărie, cu 51,39% şi vătămare corporală, cu 17,86%.

În conformitate cu Planul de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, în anul şcolar 2011-2012, pentru îmbunătăţirea siguranţei şcolare, s-au luat măsuri ca zona şcolilor să fie supravegheată de patrule de poliţie, care să vegheze la siguranţa copiilor şi să îi sprijine dacă întâmpină dificultăţi. De asemenea, se va asigura intervenţia cu celeritate la evenimentele sesizate în incinta sau în apropierea unităţilor de învăţământ. Zilnic, se va acţiona în zona şcolilor.

Măsurile pe care le vor lua poliţiştii sunt structurate pe trei paliere: prevenirea prin acţiuni educative, verificarea modului de supraveghere şi pază a unităţilor şcolare în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 şi acordarea sprijinului de specialitate, precum şi activităţi pentru menţinerea ordinii publice şi intervenţia în cazul evenimentelor produse în perimetrul unităţilor şcolare, sesizate prin „112”.

Poliţiştii vor interveni şi vor aplica cu fermitate legea faţă de persoanele ori grupurile de persoane care tulbură procesul de învăţământ, agresează cadrele didactice sau elevii, ori produc distrugeri de bunuri.

Atât înainte cât şi pe toată durata anului şcolar, vor fi verificate unităţile comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ, cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994, privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor.

Pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar vor fi desemnaţi poliţişti responsabili de prevenirea şi combaterea fenomenului antisocial, specific acestui domeniu, care vor face parte din Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, constituită conform Strategiei M.E.C.I. nr. 1409/2007.

Poliţiştii de prevenire şi proximitate vor fi prezenţi la orele de dirigenţie, pentru a oferi elevilor sfaturi şi recomandări preventive, care să îi ajute să-şi protejeze bunurile şi integritatea fizică sau să gestioneze eventualele conflicte în care sunt implicaţi. Totodată vor participa la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesionale, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora, precum şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.

Se vor desfăşura acţiuni de informare şi prevenire a abandonului şi absenteismului şcolar, în colaborare cu cadrele didactice, instituţiile guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale care acţionează în acest domeniu, precum şi reprezentanţii mass-media.

Elevii, părinţii acestora şi cadrele didactice vor fi informaţi asupra problematicii delincvenţei juvenile şi a victimizării elevilor, prin realizarea şi distribuirea în şcoli a unor materiale preventive: pliante, broşuri, flyere, afişe, ghiduri.

De asemenea, siguranţa rutieră a copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiei rutiere, context în care, periodic sunt întreprinse activităţi preventiv-educative în rândul acestei categorii de participanţi la traficul rutier.

Agenţii de poliţie rutieră vor fi în stradă, în apropierea şcolilor amplasate pe artere de circulaţie intens tranzitate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor, precum şi în zona unităţilor de învăţământ situate pe drumuri intens circulate, ori unde s-au produs accidente rutiere în care au fost implicaţi elevi.

Fiecare unitate de învăţământ aflată în zona de competenţă, va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei, asigurându-se, totodată, supravegherea în permanenţă a traseelor de deplasare a elevilor.

Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. De asemenea, se vor efectua patrulări în zona şcolilor şi în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii.

Vor fi activate patrulele şcolare de circulaţie împreună cu reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene, pentru deplasarea în siguranţă a elevilor în zona unităţilor de învăţământ, patrule care vor acţiona potrivit Regulamentului specific.

De asemenea, poliţiştii vor efectua verificări, pentru identificarea şi inventarierea tuturor deţinătorilor de autovehicule destinate transportului şcolar şi îi vor instrui cu privire la obligaţiile ce le revin. Aceste acţiuni se vor efectua în scopul asigurării unei stări tehnice corespunzătoare a autovehicolelor şi a utilizării acestora strict conform destinaţiei, precum şi pentru respectarea întocmai a normelor rutiere şi principiilor conduitei preventive.

Reprezentanţii Poliţiei Rutiere vor stabili, împreună cu directorii de şcoli, Calendarul de activităţi pe linie de educaţie rutieră, activităţi ce vor fi desfăşurate la clase, în comun cu personalul didactic, în noul an şcolar.

Pentru continuarea Campaniei naţionale „ALEGE VIAŢA!”, în activităţile preventive ale Poliţiei, vor fi cooptate instituţii, organisme non-guvernamentale şi asociaţii profesionale cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere.

Totodată, în această perioadă se vor intensifica acţiunile la „magazinele de vise”, în care se comercializează substanţe de tipul „etnobotanic”, amplasate în zona unităţilor de învăţământ.

Stimaţi părinţi,

PENTRU A VĂ ŢINE COPILUL CÂT MAI DEPARTE DE UN COMPORTAMENT DEVIANT, POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ:

• Comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată;

• Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică;

• Verificaţi de câţi bani de buzunar dispune copilul dumneavoastră şi cum îi cheltuieşte;

• Dacă fiul sau fiica dumneavoastră vine acasă cu obiecte de valoare, verificaţi provenienţa lor şi nu acceptaţi răspunsuri facile;

• Sfătuiţi-vă copilul să nu accepte invitaţia de a se urca în maşina unei persoane necunoscute;

• Educaţi copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute şi nici să nu dea relaţii despre programul dumneavoastră de lucru;

• Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră;

• Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră şi de familiile lor;

• Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere;

• Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie, care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă;

• Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;

• Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;

• Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor;

• Luaţi toate măsurile de educare, creştere şi supraveghere specifică fiecărei vârste în parte, cu scopul de a nu vă înregistra în categoria celor ce spun „copilul meu este în închisoare“ sau „copilul meu este un infractor”!

POLIŢIA ROMANĂ RECOMANDĂ TINERILOR:

• Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant;

• Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplător;

• Nu intraţi în anturaje dubioase!

• Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se adună persoane dubioase, se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc;

• Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveţi puţine informaţii;

• Dacă aveţi ocazia, combateţi delincvenţa legată de droguri, demascând plasatorii şi eventualii consumatori!

În încheiere, reamintim copiilor câteva reguli care îi vor ajuta să circule corect şi în siguranţă pe drumurile publice:

• Circulaţi numai pe trotuare sau pe potecile laterale ale drumurilor;

• Nu vă angajaţi în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii;

• Traversaţi numai pe “zebră” şi numai la culoarea verde a semaforului electric;

• În intersecţiile fară marcaje traversaţi numai pe la colţul străzii şi numai după ce v-aţi asigurat atent din ambele părţi că nu se apropie nici un vehicul;

• Aşteptaţi sosirea autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului numai pe trotuar sau pe refugiile special amenajate;

• Nu vă jucaţi pe partea carosabilă a drumurilor publice sau în apropierea acestora, ori pe aleile intens circulate dintre blocurile de locuinţe şi folosiţi pentru joacă numai locurile unde nu circulă maşini: parcuri, terenuri de sport, curtea casei sau a şcolii.

POLIŢIA ROMÂNĂ UREAZĂ TUTUROR ELEVILOR UN AN ŞCOLAR PLIN DE SUCCESE ŞI ÎMPLINIRI PERSONALE!

I.G.P.R. - CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Link to comment
....Poliţiştii de prevenire şi proximitate vor fi prezenţi la orele de dirigenţie, pentru a oferi elevilor sfaturi şi recomandări preventive, care să îi ajute să-şi protejeze bunurile şi integritatea fizică sau să gestioneze eventualele conflicte în care sunt implicaţi. Totodată vor participa la şedinţele comitetului de părinţi, la consiliile profesionale, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi în zona adiacentă acestora, precum şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.....

Daca dl.chestor Popa spune si de unde sa ia toti acesti politisti, care dupa sarcinile trasate ar trebui sa stea numai in scoli,ar fi bine.Cred ca habar nu are de incarcatura unui politist de proximitate si nu stie ca pe un schimb mai sunt 3-4 patrule de siguranta publica intr-un municipiu. Din birou se vede altfel....Nu inteleg de ce nu ii responsabilizeaza pe jandarmi macar cu siguranta publica in scoli.Se plimba in "haita" cate 7-8 jandarmi cu o duba si nu fac nimic.Sa mai termine cu restabilirea asta odata si sa se ocupe si de mentinerea ordinii publice, ca pe noi ne-au terminat.

Link to comment
  • Moderator

Gresesti Dragos, jandarii si localii fac de mult timp "mentinere a ordinii publice", pentru ei aceasta munca nu mai are niciun secret. Numai ca atunci cand vine vorba despre responsabilitati, toti se uita si arata cu degetul catre Politia Romana. Ei fac aceasta munca numai cand e vorba despre declaratii si articole prin presa, unde se lauda ca fac si dreg, numai cand e vorba despre poze sau filmari, dar in schimb cand se ajunge la responsabilitati sau cand se intampla ceva, dispar precum magarii-n ceata. Nimeni nu mai aude nimic de ei.

Cu ceva vreme in urma, cu siguranta va mai amintiti, ca in Craiova a avut loc o altercatie intre niste elevi, chiar langa gardul scolii, iar unul dintre ei a murit injunghiat cu un cutit. Toata lumea a analizat Politia Romana, au despicat firu-n patru privind responsabilitatile acestei institutii, desi nu cu multa vreme inainte, jandarii si localii se laudasera prin toata mass-media ca au preluat ordinea si siguranta publica din scoli. Si ca sa vezi, ce surpriza, nimeni, dar absolut nimeni nu si-a mai amintit ca aveau in responsabilitatea aceea scoala, in schimb ministrul si-a intrerupt programul si s-a deplasat impreuna cu toti barosanii momentului la Craiova, poposind, evident, la Inspectoratul de Politie.

  • Upvote 1
Link to comment
  • Moderator

Dragos, o institutie militara nu poate primi competente si atributii privind mentinerea ordinii publice, pentru ca in primul rand nu suntem intr-un stat militarizat (dictatura militara, etc.), iar in plan secund normele UE nu permit asa ceva. Atata timp cat vom face parte din UE, nu prea exista aceasta posibilitate.

Asta trebuie sa realizeze cei din fruntea MAI si sa actioneze in consecinta.

Link to comment

Referitor la politie in scoli,tin sa felicit politia din campulung.Nu stiu in alte licee dar la mine aproape tot timpul este un echipaj care supravegheaza scoala.Chiar si dimineata la ora 7 cand incep eu orele ma intalnesc cu 2-3 politisti care patruleaza pe langa liceu.Si adevarul este ca toti ne simtim in siguranta..

Respect! :emo-yessir:

Link to comment

Exact aceasta era ideea: responsabilizarea lor pe un segment sau pe o zona anume. Stiu ce au in competenta si cum este cu sistemul integrat, insa este apa de ploaie ceea ce se face in prezent.Ei nu sunt altceva decat vanatori de senzational, de imagine. Un exemplu : intr-o zi au surpins si ei doua persoane de etnie rroma care au inselat un cetatean prin metoda ghicitului.Toate ziarele si televiziunile locale au prezentat acest aspect cateva zile, parca descoperisera autorii unei crime cu a.n..Ai nostri au astfel de cazuri aproape zilnic, dar nu mai apar in presa,ca deja a devenit ceva obisnuit .Nu neg, au un + pe linia imaginii, dar asta si pentru faptul ca nu au responsabilitatile noastre si au timp disponibil pentru astfel de aspecte.Dar pot fi responsabilizati macar cu mentinerea ordinii in scoli si desfasurarea unor activitati preventiv-educative, pentru ca au posibilitatea de a sta 8 ore in incinta unui colegiu. Nu poti sa-i ceri acelasi lucru politistului de proximitate care are mapa plina de dosare penale si de petitii ale cetatenilor, care au un termen precis de solutionare.

  • Upvote 2
Link to comment
  • 1 year later...

Poliția română alături de elevi

Peste 8.500 de polițiști sunt alături de elevi, astăzi, cu ocazia reluării anului de învățământ preuniversitar.

8.534 de polițiști, dintre care 7.143 de la ordine publică, 1.127 de la rutieră și 264 de la alte structuri, vor fi prezenți, în stradă, mâine, pentru a asigura ordinea şi liniştea publică, precum şi siguranţa rutieră în zona unităţilor de învăţământ cu ocazia reînceperii anului şcolar.

Reamintim faptul că, înainte de începerea anului de învățământ preuniversitar 2012/2013, Poliţia Română a luat măsuri specifice pentru prevenirea evenimentelor negative şi asigurarea ordinii şi liniştii publice, în zona instituţiilor de învăţământ.

În cadrul unei videoconferinţe, susţinute la data de 5 septembrie a.c., şeful Poliţiei Române a solicitat tuturor inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti să ia măsurile necesare pentru ca noul an şcolar să se desfăşoare în siguranţă. De asemenea, a solicitat ca o atenţie sporită să fie acordată pentru protecţia elevilor din clasa 0.

În acest sens, au fost suplimentate dispozitivele de ordine şi siguranţă publică.

Poliţiştii acţionează în zona adiacentă instituţiilor de învăţământ pentru depistarea şi luarea măsurilor legale faţă de persoanele care, prin comportamentul sau activităţile pe care le desfăşoară, afectează climatul de siguranţă publică.

De asemenea, poliţiştii rutieri asigură fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum şi a ambuteiajelor.

Șeful Poliției Române, a dispus ca patrulele de poliţie să fie prezente în zona şcolilor. De asemenea, a solicitat efectuarea de patrulări în zona şcolilor şi când elevii nu au cursuri, întrucât multe şcoli deţin terenuri de sport frecventate de copii.

De asemenea, a solicitat identificarea şi controlarea tuturor unităţilor economice din zona adiacentă unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor şi a solicitat o atenţie deosebită unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Inspectorul general a solicitat directorului general şi inspectorilor şefi transparenţă totală, informarea opiniei publice cu privire la măsurile pe care le întreprind şi la competenţele poliţiei.

POLIŢIA ROMÂNĂ UREAZĂ TUTUROR ELEVILOR, UN AN ŞCOLAR PLIN DE REALIZĂRI!

Stimaţi părinţi,

PENTRU A VĂ ŢINE COPILUL CÂT MAI DEPARTE DE UN COMPORTAMENT DEVIANT, POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ:

• Comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată;

• Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică;

• Verificaţi de câţi bani de buzunar dispune copilul dumneavoastră şi cum îi cheltuieşte;

• Dacă fiul sau fiica dumneavoastră vine acasă cu obiecte de valoare, verificaţi provenienţa lor şi nu acceptaţi răspunsuri facile;

• Sfătuiţi-vă copilul să nu accepte invitaţia de a se urca în maşina unei persoane necunoscute;

• Educaţi copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute şi nici să nu dea relaţii despre programul dumneavoastră de lucru;

• Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră;

• Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră şi de familiile lor;

• Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere;

• Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie, care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă;

• Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;

• Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;

• Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor;

• Luaţi toate măsurile de educare, creştere şi supraveghere specifică fiecărei vârste în parte, cu scopul de a nu vă înregistra în categoria celor ce spun „copilul meu este în închisoare“ sau „copilul meu este un infractor”!

POLIŢIA ROMANĂ RECOMANDĂ TINERILOR:

• Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant;

• Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplător;

• Nu intraţi în anturaje dubioase!

• Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se adună persoane dubioase, se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc;

• Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveţi puţine informaţii;

• Dacă aveţi ocazia, combateţi delincvenţa legată de droguri, demascând plasatorii şi eventualii consumatori!

În încheiere, reamintim copiilor câteva reguli care îi vor ajuta să circule corect şi în siguranţă pe drumurile publice:

• Circulaţi numai pe trotuare sau pe potecile laterale ale drumurilor;

• Nu vă angajaţi în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii;

• Traversaţi numai pe “zebră” şi numai la culoarea verde a semaforului electric;

• În intersecţiile fară marcaje traversaţi numai pe la colţul străzii şi numai după ce v-aţi asigurat atent din ambele părţi că nu se apropie nici un vehicul;

• Aşteptaţi sosirea autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului numai pe trotuar sau pe refugiile special amenajate;

• Nu vă jucaţi pe partea carosabilă a drumurilor publice sau în apropierea acestora, ori pe aleile intens circulate dintre blocurile de locuinţe şi folosiţi pentru joacă numai locurile unde nu circulă maşini: parcuri, terenuri de sport, curtea casei sau a şcolii.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.