Jump to content
POLITISTI.ro

Legea 280 din 18.10.2023 - prioritate pentru femei gravide


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

Legea nr. 280 din 18 octombrie 2023
privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani

Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 19 octombrie 2023

Art. 1 - Femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat din cadrul entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunțate.

Art. 2 - Se acordă prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat ale instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care în instituțiile publice există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Art. 3 - Entitățile publice și private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat/casierii/ghișee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afișe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane.

Art. 4 - În spațiile de parcare aparținând entităților publice și private, precum și în spațiile de parcare organizate de către acestea, dacă numărul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate și/sau semnalizate minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de către femeile gravide, precum și de către persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Dacă numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, dispozițiile prezentului articol nu se aplică.

Art. 5 - Orice persoană care este martoră directă a încălcării prevederilor prezentei legi poate sesiza organele abilitate, prevăzute la art. 6 alin. (3).

Art. 6 - (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 1-3, cu amendă de la 200 de lei la 1.000 de lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, prin încălcarea obligațiilor de a amenaja, rezerva și/sau semnaliza locurile de parcare, cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei;
c) fapta persoanei care folosește, fără drept, locurile de parcare destinate a fi folosite de femeile gravide și/sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. c) nu constituie contravenție dacă este săvârșită de către angajații Ministerului Afacerilor Interne, ai unităților medicale publice ori private, precum și de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflați în exercitarea atribuțiilor ori obligațiilor de serviciu.
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) personalul de control cu atribuții în acest sens din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru faptele contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a);
b) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, care au calitatea de polițist rutier, precum și polițiștii locali, pentru faptele contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).
(4) Sumele obținute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

Art. 7 - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, entitățile publice și private pun în aplicare dispozițiile art. 4.

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.