Jump to content
POLITISTI.ro

Restituirea permisului de conducere de către poliţie


Recommended Posts

  • Moderator

Conform prevederilor art. 113 din OUG 195/2002 rep. permisul de conducere se restituie titularului în următoarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) abrogată;
c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal; - (interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii)
d) abrogată;
e) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;
f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal. (art. 97 alin. (4) - Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (63), (8) şi art. 221:

  • persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce sau când în termenul legal (30 zile) nu a fost emis rezultatul examinării medicale a conducătorul auto trimis să o efectueze
  • persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule
  • titularul permisului de conducere nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentraţiei de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive şi s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanţe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice.

(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
(12) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.
(2) Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutieră în condiţiile stabilite în regulament.

Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002 rep. prevede:

Art. 219 - (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
    b) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;
    c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.
    (2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în baza soluţiei de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanţei de judecată rămase definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenţii pentru care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce.
    (3) Abrogat.
    (4) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie consta în completarea unui test-grila, ce conţine 15 întrebări din legislaţia rutieră. Este declarată "promovată" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 întrebări.
    (5) Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, în perioadă executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliţiei rutiere.
    (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancţiunea contravenţională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârşirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancţiune.

    Art. 220 - (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
    (2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române comunica sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.