Jump to content
POLITISTI.ro

NewsBot

Recommended Posts

Deţinători de arme, verificaţi de poliţişti

Poliţiştii buzoieni din cadrul Biroului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase au acţionat pentru de verificarea modului în care sunt respectate prevederile Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor de către deţinătorii de arme.

În cursul zilei de 26 august a.c., au fost efectuate controale pe raza comunei Pietroasele, judeţul Buzău. Au fost verificaţi trei deţinători legali de arme, unul dintre aceştia fiind sancţionat pentru că nu a respectat întocmai prevederile legale.

În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii i-au avut în vedere şi pe cei care deţin ilegal arme, la domiciliul unui bărbat de 42 de ani din Pietroasele fiind găsită o armă cu aer comprimat, pentru care proprietarul nu avea documente prevăzute de lege. În cauză, s-a întocmit dosar penal conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, arma fiind ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Poliţiştii au desfăşurat astfel de verificări şi în cursul acestei săptămâni, în comunele Mihăileşti şi Movila Banului. Astfel, au fost efectuate controale la patru persoane, iar pentru neregulile constatate s-a aplicat o sancţiune contravenţională.

De asemenea, s-a întocmit un dosar penal pe numele unui bărbat de 35 de ani, care avea la domiciliul său o armă cu aer comprimat, pentru care nu deţinea documente prevăzute de lege. Arma a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de la Arme au mai întocmit un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, conform art. 279 din Codul Penal, în urma unei acţiuni desfăşurate pe raza municipiului Râmnicu Sărat şi a comunelor învecinate. Suspectul în cauză, în vârstă de 70 de ani, era deţinător legal de armă de vânătoare. La domiciliul său însă a fost găsită muniţie pentru care nu era autorizat. Muniţia respectivă a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE - I.G.P.R.

Link to comment
 • 6 months later...
 • 11 months later...

Deţinătorii de arme şi muniţii, verificaţi de poliţişti

Sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi Direcţiei de Ordine Publică din cadrul I.G.P.R., poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, în ultimele şase luni, pentru verificarea respectării legii, de către persoanele fizice care deţin, poartă şi folosesc arme neletale supuse autorizării.

Au fost luate 2.362 de măsuri de suspendare, respectiv anulare a dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării.

Poliţiştii formaţiunilor arme, explozivi şi substanţe periculoase şi de ordine publică au verificat, în perioada 10 septembrie 2012 – 5 martie 2013, deţinătorii legali de arme şi muniţii neletale supuse autorizării.

S-a avut în vedere verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la baza acordării autorizării persoanelor fizice să deţină, să poarte şi să folosească arme neletale supuse autorizării (art. 57, alin. 4 lit. a, b şi d din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată).

Astfel, au fost luate 625 de măsuri de suspendare a dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării (conform art. 59 alin. 2 lit. a din Legea nr. 295/2004). Persoanele faţă de care s-a dispus această măsură sunt suspecte în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare.

De asemenea, în 1.737 a fost luată măsura de anulare a dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării.

Dintre acestea, în 1.604 de cazuri măsura anulării a fost luată conform art. 59 alin. 1 lit. a din Legea nr. 295/2004, respectiv persoanele în cauză au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea sau prezentau pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.

În 133 de cazuri măsura anulării a fost dispusă pentru nerespectarea condiţiilor de păstrare a armei, nedeclararea în termenul legal al domiciliului sau în cazuri în care a intervenit decesul deţinătorului.

Poliţiştii au aplicat 804 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 414.766 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.

I.G.P.R. - Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment
 • 5 months later...

Acţiunile pentru verificarea deţinătorilor de arme neletale

 

12 infracţiuni de deţinere ilegală a armelor neletale supuse autorizării şi trafic ilicit de arme şi muniţii au fost depistate de poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Dolj, în timpul unei acţiuni pentru verificarea deţinătorilor de arme neletale. Totodată, 6 arme şi 47 de cartuşe au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor.

La data de 23 iulie a.c., poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu poliţişti ai Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase - I.P.J. Dolj, au declanşat o acţiune pentru prevenirea evenimentelor produse cu arme, descoperirea şi scoaterea din circuitul ilegal a armelor şi muniţiilor ce fac obiectul infracţiunilor de contrabandă şi trafic ilegal.

De asemenea, s-a urmărit depistarea persoanelor suspectate de procurarea de arme din Bulgaria şi introducerea lor, fără respectarea prevederilor legale, pe teritoriul României.

Până în prezent, poliţiştii au indisponibilizat 6 arme, dintre care 5 arme de autoapărare cu gaz iritant-lacrimogene şi o armă de tir sportiv, precum şi 47 de cartuşe, calibru 9 mm..

Poliţiştii cercetează 6 persoane pentru comiterea a 12 infracţiuni de deţinere ilegală a armelor neletale supuse autorizării şi trafic ilicit de arme şi muniţii.

Acţiunile continuă şi în perioada următoare.

Prevederi legislative:

Pentru procurarea acestui tip de arme atât din ţară, cât şi din străinătate, este nevoie de obţinerea unei autorizaţii de procurare (condiţiile sunt aceleaşi ca în cazul armelor letale).

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale (Art. 15, Legea nr. 295/2004 ):

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)- (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a. au împlinit vârsta de 18 ani;
b. dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
c. nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;
d. nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie,
prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I - III, titlurile X şi XI şi la art. 239, 264, 266 - 272, 279 - 281, 312 şi 317 - 322, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă;
e. sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii;
f. nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
g. au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h. nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor;
i. nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.


În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

 • cerere-tip,
 • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
 • un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
 • certificat de cazier judiciar;
 • aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
 • două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
 • dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; aceleaşi ca pentru armele letale

Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale.

Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condiţiile autorizării, respectiv a notificării prealabile a organelor de poliţie.

Notificarea în vederea procurării armelor neletale din categoria F se depune în formă scrisă şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, în original sau în copie, care să ateste vârsta solicitantului, precum şi, după caz, şederea legală pe teritoriul României, şi de certificatul de cazier judiciar numai pentru procurarea armelor neletale prevăzute la poziţia 26 din anexa Legii. - arme cu gaze iritant lacrimogene.

După procurarea armelor neletale prevăzute la categoria F din anexa legii, solicitantul are obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificării în vederea eliberării certificatului de deţinător (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) şi înscrierea armei neletale în acest document.

Pentru aceasta va prezenta următoarele acte:

 1. dovada notificării, ştampilată si semnată pe verso de armurier, în cazul cumpărării;
 2. factura de procurarea armei sau după caz:
 • certificat de moştenitor;
 • act de donaţie;
 • chitanţă vamală;
 • ordin/dispoziţie de recompensă sau dar, a conducătorului instituţiei;
 • arma şi muniţia procurată.

Orice operaţiune de vânzare cumpărare a armelor neletale se va face numai prin intermediul armurierilor.

Dovada dobândirii-procurării unei arme neletale se poate face şi cu actele notariale prevăzute de lege (certificat de moştenitor, donaţie etc.), în original sau copie autentificată.

Armele neletale nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora. Excepţie fac cazurile în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.

Persoanele care au procurat arme neletale din categoria F din anexa legii au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la organele de poliţie componente, în vederea eliberării certificatului de deţinător. Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment
 • 1 year later...

ACŢIUNE PENTRU VERIFICAREA REGIMULUI ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR

 

În urma controalelor efectuate pe parcursul săptămânii trecute de poliţiştii structurilor teritoriale, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.G.P.R., au fost identificate 27 de nereguli privind evidenţele armelor şi starea tehnică a acestora. De asemenea, 25 de arme au fost ridicate în vederea casării.

 

În perioada 15 – 21 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu poliţişti ai structurilor teritoriale de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, au desfăşurat acţiuni pentru depistarea, identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă reglementările legale din domeniu sau care comit infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor.

 

În acest context, controalele poliţiştilor au urmărit verificarea existenţei fizice a armelor deţinute de proprietari, a documentelor de înfiinţare şi funcţionare a societăţilor deţinătoare de arme şi a autorizaţiilor persoanelor fizice şi juridice.

 

Totodată, activităţile au urmărit şi actualizarea bazelor de date ale Registrului Naţional al Armelor Integrat.

 

În urma acţiunii, echipele de control au retras o autorizaţie şi opt certificate de deţinător de arme neletale.

 

De asemenea, în timpul verificărilor au fost constatate 27 de nereguli, două privind evidenţele armelor şi 25 privind starea tehnică a armamentului controlat, în trei dintre cazuri neregulile fiind remediate pe loc.

 

Tot în cadrul activităţilor de control, a fost dispusă măsura ridicării în vederea casării a 25 de arme. 

Sursă: IGPR

Link to comment

NEREGULI LA REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR, DEPISTATE DE POLIŢIŞTI

 

În urma controalelor efectuate în parcursul săptămânii trecute de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.G.P.R., au fost constatate 19 nereguli privind evidenţele armelor şi starea tehnică a acestora. De asemenea, 14 arme au fost ridicate în vederea casării.

 

În perioada 22 – 28 decembrie a.c., poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu poliţişti ai structurilor teritoriale de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, au desfăşurat acţiuni pentru depistarea, identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care comit infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor ori încalcă reglementările legale din domeniu.

 

Controalele poliţiştilor au urmărit verificarea existenţei fizice a armelor deţinute de proprietari, a documentelor de înfiinţare şi funcţionare a societăţilor deţinătoare de arme şi a autorizaţiilor persoanelor fizice şi juridice.

 

Totodată, activităţile au urmărit şi actualizarea bazelor de date ale Registrului Naţional al Armelor Integrat.

 

În urma acţiunii, echipele de control au retras 2 autorizaţii şi 3 certificate de deţinător de arme neletale.

 

De asemenea, în timpul verificărilor au fost constatate 19 nereguli, una privind evidenţele armelor, 2 privind personalul dotat cu arme şi muniţii şi 16 starea tehnică a armamentului controlat, în trei dintre cazuri neregulile fiind remediate pe loc. 

 

Tot în cadrul activităţilor de control, a fost dispusă măsura ridicării în vederea casării a 14 arme.
 

Sursă: IGPR

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.