Jump to content
POLITISTI.ro

Ridicare auto de catre politia locala


Stefff

Recommended Posts

Buna seara, in data de 03.08.2021 mi s au retinut placutele de inamtriculare si certificatul masinii pe motiv ca asigurarea nu mai era valabila. Neavand drept de circulatie cu masina respectiva am fost nevoit sa o parchez in parcarea alaturata chiar langa principala. Dupa o zi ma trezesc ca politia locala imi ridica masina pe motiv ca nu aveam placute de inmatriculare. Intrebarea mea este daca aceasta actiune a celor de la locala a fost legala. Multumesc!

Link to comment
  • Moderator

În 15 zile de la data primirii procesului-verbal poţi formula contestaţie împotriva măsurii luate împotriva ta.

O.G. nr. 2/2001.
Art. 31 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Link to comment
  • 8 months later...

În ce conditii si situatii pot ridica autovehiculele cei de la politia locala? Spre exemplu in unele localitati gardienii de la locala ridica masinile pe motiv ca nu au achitate diferite taxe de parcare stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local. E legala aceasta practica?

Link to comment
  • Moderator

Ridicarea vehiculelor este prevăzută în Sectiunea a 2-a din Capitolul VII a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. La data de 21.01.2017, Sectiunea a 2-a din Capitolul VII a fost completata de Punctul 15, Art. I din Hotărârea Guvernului nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 1035 din 22 decembrie 2016 şi prevede:

4. Ridicarea vehiculelor

Art. 2031 - (1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă.
(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.
(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.
(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.
(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Situaţiile în care se poate dispune ridicarea vehiculelor sunt:

Art. 143 - Se interzice staționarea voluntară a vehiculelor:
a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația "Staționarea interzisă" și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;
c) pe drumurile publice cu o lățime mai mica de 6 m;
d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;
e) în pante și în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația "Staționare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificația "Zona de staționare cu durata limitată" peste durata stabilită.

Art. 142 - Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:
a) în zona de acțiune a indicatorului "Oprirea interzisă";
b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mica de 50 m înainte și după acestea;
c) pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;
d) în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;
f) în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mica de 25 m de coltul intersecției;
g) în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea;
h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauza, să treacă peste acest marcaj;
i) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificațiile "Drum îngustat", "Prioritate pentru circulația din sens invers" sau "Prioritate față de circulația din sens invers";
k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, dacă circulația vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;
m) pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);
n) pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) și (3);
o) pe pistele pentru biciclete;
p) în locurile unde este interzisă depășirea.

În plus, mai există încă două situaţii în care se poate dispune ridicarea vehiculelor, una prevăzută de O.G. nr. 21 din 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, mai exact:

Art. 242 - (1) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.

Art. 9 - (1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații: (...)
m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public
.

şi situaţia prevăzută la art. 100 alin. (1) lit. g) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, unde este prevăzut:

Art. 100 - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancționează după cum urmează: (...)
g) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;

Există şi o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la acest aspect:

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 9/2015
Prin Decizia nr. 9/2015, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, a stabilit în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) și art. 135 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 21 lit. b) și art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staționate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64  și art. 97 alin. (1) lit. d) și alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002, nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.

În concluzie, situaţiile şi condiţiile în care se poate dispune măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor sunt prevăzute în actele normative enumerate mai sus şi nu pot fi reglementate prin Hotărâri ale Consiliului Local.

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.