Jump to content
POLITISTI.ro

Catalin

Răspuns condescendent în accepţiunea OMAI 190/2004

Postare recomandată

Catalin

Am nevoie de ajutorul vostru. 
Cum trebuie să arate un (citez din OMAI 190/2004) "răspuns condescendent cu indicaţiile şi îndrumările necesare"?

Speţa este următoarea, ca să înţelegeţi unde este nedumerirea mea:

Un individ cunoscut cu afecţiuni medicale psihice, trimite de pe telefonul mobil o petiţie prin email. Aspectele reclamate sunt vădit nereale şi ilogice, îmbrăcând forma stereotipurilor create de manipularea practicată de mass-media românească. Concret, individul chiar în ziua în care a fost internat în Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia” Bucureşti, reclamă faptul că viaţa îi este pusă în pericol datorită unor presupuse ameninţări ce au fost comise în urmă cu peste trei ani, ameninţări ce ar fi fost făcute de către un fost şef de poliţie municipală, ce în prezent este pensionar.
Am făcut verificări şi am stabilit că petiţia a fost trimisă când se afla internat, iar în evidenţele spitalului de psihiatrie din oraşul de domiciliu, precum şi în cele ale spitalului de la Bucureşti, omul figureză cu o listă consistentă de internări şi diagnostice (pe care nu le reţin mot-a-mot) ce implică afecţiuni schizofrenice, bipolare, maniace, etc. Am luat legătura şi cu medicul său de familie, (şi acolo figurează şi e cunoscut cu aceleaşi probleme psihice) iar acesta mi-a explicat mai popular faptul că individul se află sub tratament, iar când periodic renunţă la acesta, inevitabil apar crize în care se crede persecutat, urmărit, etc într-un cuvânt pierde contactul cu realitatea.

Conform prevederilor minunatului Ordin M.A.I. 190/2004, în astfel de situaţii petiţia poate fi clasată conf. prev. art. 8 lit. b:

  Capture.PNG

Problema vine de la prev. aceluiaşi art.8, la alineatul 2, care zice că:

Capture.PNG

Deci şi în cazul celor ce suferă de afecţiuni psihice de natură să-i afecteze discernământul, trebuie formulat şi trimis un "răspuns condescendent cu explicaţiile şi îndrumările necesare"

Cum ar trebui să sune un astfel de răspuns? Aveţi cumva vreun model?
Pe lângă faptul că termenul "condescendent" conf. DEX-ului are înţeles opus atunci când este folosit cu un sens peiorativ, chiar nu văd ce explicaţii şi îndrumări i-aş putea da eu acelui individ în răspunsul la petiţia pe care a trimis-o.

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

viobra

Cred că ar trebui sa ii formulezi un răspuns de genul: Au fost verificate aspectele sesizate de dumneavoastră, luandu-se măsurile prevăzute de... și menționezi articolele pe care le-ai atașat.

 • Apreciez 1

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri
Paul90

Un răspuns condescendent în astfel de cazuri ar suna cam așa "Aspectele sesizate au fost verificate și rămân în atenția Secției .... / Poliției Municipiului ....". Părerea mea.

 • Apreciez 2

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri
DanielBAD

Faptul ca trimiti raspuns condescendent treci la final in raportul cu rezultatul verificarilor. :) Raspunsul catre petent e foarte simplu: Aspectele sesizate raman in atentia organelor de politie. :) In situatia in care ai zis ca ai deja acte medicale si aspectele semnalate sunt false, ai putea clasa direct petitia in baza art 8 lit. c si vii si motivezi tot in raportul cu rezultatul verificarilor. 

Daca a mai depus sesizari similare, poti conexa petitia la cele anterioare ori chiar la vreo plangere penala daca s-a inregistrat si priveste aspecte similare.

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri

Pentru a adăuga comentarii este necesară înregistrarea sau autentificarea

Trebuie să aveţi un cont de membru pentru a adăuga comentarii

Înregistrare membru

Înscrierea unui nou cont de membru. Este foarte uşor!

Înregistrare cont nou

Autentificare

Aveţi deja un cont de membru? Conectaţi-vă aici.

Autentificare în cont

 • Conţinut similar

  • Elvis
   de Elvis
   ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)
   privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor
   (actualizata până la data de 20 august 2002*)

   În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
   Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.
   Articolul 1
   (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petitii formulate în nume propriu, precum şi modul de solutionare a acestora.
   (2) Dreptul de petitionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putand formula petitii în numele colectivelor pe care le reprezinta.
   Articolul 2
   În sensul prezentei ordonante, prin petitie se înţelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin posta electronică, pe care un cetatean sau o organizaţie legal constituita o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societatilor naţionale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi institutii publice.
   Articolul 3
   Petitiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi solutionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.
   Articolul 4
   Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea solutiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
   Articolul 5
   Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
   Articolul 6
   (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care să primeasca, sa inregistreze, să se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor şi sa expedieze raspunsurile către petitionari.
   (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) inainteaza petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
   (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea şi redactarea în termen a raspunsului.
   (4) Expedierea raspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste şi de clasarea şi arhivarea petitiilor.
   Articolul 6^1
   Petitiile greşit indreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul să fie instiintat despre aceasta.
   Articolul 7
   Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare şi se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
   Articolul 8
   (1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia sa comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, răspunsul, indiferent dacă solutia este favorabila sau nefavorabila.
   (2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorităţi sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petitiei la autoritatea sau institutia publică competenţa.
   Articolul 9
   În situaţia în care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autorităţii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
   Articolul 10
   (1) În cazul în care un petitionar adreseaza aceleiasi autorităţi sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur răspuns care trebuie să faca referire la toate petitiile primite.
   (2) Dacă după trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publică greşit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numărul initial facandu-se menţiune despre faptul ca s-a răspuns.
   Articolul 11
   În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana în cauza sau de către un subordonat al acesteia.
   Articolul 12
   (1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionarii lor de către personalul de specialitate se face de către seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
   (2) Funcţionarii publici şi persoanele incadrate cu contract individual de muncă sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau să depună staruinta pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.
   Articolul 13
   Semnarea raspunsului se face de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum şi de seful compartimentului care a solutionat petitia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
   Articolul 14
   Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
   Articolul 15
   Constituie abatere disciplinara şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii urmatoarele fapte:
   a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;
   b) interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii în afara cadrului legal;
   c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, în vederea rezolvarii, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizata de seful compartimentului de specialitate.
   Articolul 15^1
   Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului şi Presedintelui României se face potrivit reglementarilor proprii.
   Articolul 16 
   Abrogat.
   PRIM-MINISTRU
   ADRIAN NASTASE
   Contrasemnează:
   ---------------
   Ministrul administraţiei publice,
   Octav Cozmanca
   Ministrul informaţiilor publice,
   Vasile Dincu
   --------
   Istoric modificări:
   ----------------
   *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată până la data de 20 august 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002.
   -----------
   Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   Art. 13 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002.
   -----------
   Litera c) a art. 15 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
   -----------
   Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
  • snake260889
   de snake260889
   Dacă un cetăţean vine la post cu o plângere scrisă, în care susţine că a avut pe câmp un cal la păscut, iar când s-a dus să îl ia acasă nu mai era, unde trebuie înregistrată plângerea, la petiţii deoarece este considerat pierdut, sau la penal deoarece se considera furt?
 • Activi pe această pagină   0 membri

  Niciun utilizator înregistrat nu vizualizează această pagină acum.

×

Informaţii importante

Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii în Politica de confidenţialitate.