Jump to content
POLITISTI.ro

Autorizatie detinere armament - regim confidentialitate


alexionescu

Recommended Posts

Buna ziua,

Are dreptul o autoritate contractanta, in cadrul unei proceduri de atribuire pentru servicii de paza, sa solicite ofertantului sa prezinte in copie o autorizatie pentru detinerea de armament si munitie letala si neletala aferenta unui alt contract in vigoare, cu alta autoritate contractanta ?

Nu ar trebui sa fie suficienta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere prin care ofertantul se obliga sa obtina autorizatia in cazul castigarii licitatiei?

Art.80 din L 295/2004: "Autorizatia de procurare, detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii incheiat de acestea potrivit legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizatiei neputand depasi durata contractului"

Edited by alexionescu
Link to comment
  • Moderator

Încearcă să formulezi o întrebare coerentă, pentru că nu se înțelege nimic. Care este nelămurirea/întrebarea de fapt, care să aibă legătură cu activitatea poliției/polițiștilor?

PS: Dacă nu ai știut până acum, te informez că în limba română primul cuvânt din titlu se scrie cu literă mare - majusculă.

Link to comment

Omul are o societate de pază. A contractat servicii de pază cu o anumită societate comercială, pentru care a obținut autorizație pentru procurarea , deținerea și folosirea de arme letale și neletate, iar acum vrea să mai obțină un alt conract, cu o altă societate comercială, care însă-i cere să prezinte un document care să ateste faptul că are dreprul să dețină arme letale și neletale.

 Cam asta am înțeles eu, dar s-ar putea să nu fi înțele bine.

S-ar putea ca deținerea unei asemenea autorizății să fie o cerință stipulată în caietul de sarcini a licitației respective, pentru că cei de la societatea care organizează licitația vor să se asigure că societatea care câștigă licitația, poate să obțină oasemenea autorizație.

Edited by iav
Link to comment
  • Member

@alexionescu, poliția nu se ocupă de contracte sau licitații. Dar, in mod cert pentru eliberarea autorizației de procurare, trebuie sa existe un contract de prestări servicii, din care sa rezulte necesitatea procurării. 

     ”ART. 96 din Normele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin HG 11/2018
    (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (3) şi (4) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organelor de poliţie competente, potrivit Legii, autorizarea deţinerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiilor corespunzătoare.
    (2) În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de deţinere sau, după caz, de folosire a armelor şi muniţiilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, împreună cu următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare fiscală, în original şi în copie;
    b) actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit obiectului de activitate, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii, în original şi în copie;
    c) contractele de muncă şi fişele posturilor persoanelor cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, şi, după caz, ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu, în original şi în copie;
    d) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor care se prezintă în original şi în copie, certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice prevăzute la lit. c);
    e) în cazul unei societăţi specializate de pază, contractul de prestări de servicii, în original şi în copie, încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfăşoare una dintre activităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi planul de pază, în original şi în copie, aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliţie competent, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază şi protecţie, în care este prevăzut în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;
    f) avizul inspectoratului teritorial de muncă eliberat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;
    g) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.
    h) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.”

  

Cu alte cuvinte, cerința care este impusă de cel care cere servicii de paza este ca societatea de paza sa aibă deja experiență în domeniu (cam așa se traduce că îți cere să deții o autorizație de folosire arme).

Tu trebuie sa îi convingi, nu noi și nici nu căuta prevederi in legea armelor că nu găsești. 

Edited by viobra
Link to comment

 

@iav Ati inteles si descris perfect situatia. Va multumesc!

@viobra Va multumesc mult pentru precizari. Intr-adevar, nici noi nu am reusit sa gasim prevederi specifice vis-a-vis de regimul de confidentialitate al unor astfel de documente si de aici si aceasta incercare de lamurire suplimentara cu ajutorul acestui forum. 

Link to comment
  • Marius changed the title to Autorizatie detinere armament - regim confidentialitate

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.