Jump to content
POLITISTI.ro

predescumariandan

Participarea la sedintele lunare trimestriale, semestrial sau anuale

Postare recomandată

predescumariandan

Buna ziua,

Va rog sa ma lamuriti cu privire la organizarea sedintelor lunare. Exista o dispozitie care sa prevada cate sedinte se pot organiza ( lunar, trimestrial, semestrial sau anual) ?

Va intreb acest lucru deorece la structura din care fac parte se obisnueste sa se organizeze in fiecare luna sedinta pentru prelucrari de ordine si dispozitii, mai mult de atat seful de serviciu a dat dispoziitie ca toti lucratorii sa fie prezenti la aceste sedinte. Eu personal am refuzat sa ma prezint la sedinte in timpul meu liber si din acest motiv a modificat planificarea serviciului in asa fel incat toti lucratorii sa fie la serviciu in ziua si intervalul orar cand se tine aceasta celebra sedinta. Personal consider ca este un abuz deoarece unii colegi ai mei ies din serviciu la ora 08,00 si trebuie sa se prezinte la ora 10,00 pentru sedinta.

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

Elvis

Depinde de fiecare ce accepta si ce nu accepta. Daca sedintele sunt organizate in timpul serviciului seful tau nu incalca nicio dispozitie , ordin etc. Daca sunteti chemati din timpul liber si veniti fara o dispozitie scrisa din partea sefului se aplica principiul..... cele trei elemente necesare vietii : apa , aerul si fraierul ! Daca seful tau da o dispozitie in scris prin care sunteti chemati la aceste sedinte din timpul liber si nu vi se acorda timp liber in compensare sau plata orelor suplimentare atunci putem vorbi de un abuz. 

 

Ordin nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal

Art. 15 
(2) Politistii aflati in timpul liber, dupa efectuarea serviciului, nu participa la executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitatile de pregatire fizica, la analize profesionale sau orice alte activitati care nu sunt impuse de o stare exceptionala sau de necesitate. Participarea politistului la astfel de activitati din timpul liber se face prin compensarea in mod corespunzator cu timp liber sau plata orelor suplimentare. 
(3) Munca suplimentara si munca de noapte sunt prestate de catre politisti in limitele si cu drepturile compensatorii prevazute de lege. 

 

Codul Muncii

Art. 111
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

Art. 112
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.
(2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

Art. 113
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

Art. 114
(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.
(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă a salariaţilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă stabilite la alin. (3) , dar pentru perioade de referinţă care în niciun caz să nu depăşească 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2) -(4) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.
(6) Prevederile alin. (1) -(4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 115
(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.
(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.

Art. 116
(1) Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi prevăzut în regulamentul intern.
(2) Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă.

Art. 117
Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.

Art. 118
(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.
(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.
(3) Durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă zilnic.
(4) Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art. 112 şi 114.

Art. 119
Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Art. 120
(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară.
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

Art. 121
(1) La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea prevederilor art. 114 sau 115, după caz.
(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

Art. 122
(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
(2) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
(3) În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

Art. 123
(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1) , se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Art. 124
Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.


 

Modificat de Elvis

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri
iav
Chiar acum, predescumariandan a scris:

unii colegi ai mei ies din serviciu la ora 08,00 si trebuie sa se prezinte la ora 10,00 pentru sedinta

Elvis a enumerat foarte multe articole, atât din Codul nuncii,cât și din Ordinul M.I.R.A, nr.577/2008, dar nu le-a menționat exact pe cele încălcate de către șefulețul tău și anume :

Codul Muncii - Art. 135. [repausul zilnic]
(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. 
(2) Prin excepţie, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Ordinul MIRA nr. 577/2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal- Art. 14. — (1) Caracterul permanent si obligatoriu al serviciului politienesc obliga politistul ca pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sa se prezinte la programul de lucru stabilit, precum si in afara acestuia, in situatii temeinic justificate.
(2) Programul de lucru este stabilit astfel incat sa se asigure continuitatea serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de lege.
(3) Intre doua zile de munca, timpul de repaus acordat politistului nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

Deci prima dată solicitați să vă dea spre studiu dispoziția prin care stabilește acel program de lucru, care trebuie să fie înregistrată. Dacă nu vă arată forma scrisă a acelei dispoziții, înseamnă că este una verbală, deci egală cu 0, iar colegii care ies din schimb la ora 08,00 nu mai sunt obligați să se prezinte la ora 10,00 pentru o banală ședință.

Am avut și eu o situație din aceasta (un bilanț) și fiind după sch.3, nu m-am prezentat și nici nu mi-au făcut nimic.

În timpul programului de muncă șeful poate să țină ședință de câte ori vrea el.

Modificat de iav

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri
predescumariandan

Va multumesc pentru raspunsurile dumneavoastra

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri
Ecou

Există o Dispoziție a inspectorului general al Poliției Române emisă în acest sens, in anul 2015.

Dacă ești în timpul programului de lucru, participi la ședința de pregătire, bagi la cap toate noutățile legislative apărute, cazuistica, modurile de operare noi și alte chestii de interes și o sa fii un polițist mai bun.

Hai noroc și spor la pregătire.

  • Apreciez 1

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri

Pentru a adăuga comentarii este necesară înregistrarea sau autentificarea

Trebuie să aveţi un cont de membru pentru a adăuga comentarii

Înregistrare membru

Înscrierea unui nou cont de membru. Este foarte uşor!

Înregistrare cont nou

Autentificare

Aveţi deja un cont de membru? Conectaţi-vă aici.

Autentificare în cont

  • Activi pe această pagină   0 membri

    Niciun utilizator înregistrat nu vizualizează această pagină acum.

×

Informaţii importante

Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii în Politica de confidenţialitate.