Jump to content
POLITISTI.ro

Confiscarea "averii extinse" - bunurile instrainatate in timpul cercetarilor


Catalin

Recommended Posts

 • Moderator

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare şi completare a Codului penal, prin care introduce instrumentul confiscării extinse a averii.

Proiectul propus de MJ vine după ce Băsescu pleda pentru posibilitatea confiscării "averii extinse", adică a bunurilor înstrăinătate în timpul cercetărilor, cu intenţia de "păcălire" a autorităţilor.

Ministerul Justiţiei propune confiscarea extinsă a averii, motivând prin transpunerea în legea română a articolului 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea.

Preluarea în dreptul intern a confiscării extinse presupune reglementarea acelor cazuri expres şi limitativ prevăzute, în care desfăşurarea de către o persoană în mod constant pe o anumită perioadă de timp de activităţi cu caracter infracţional de o gravitate sporită, cumulată cu lipsa altor venituri licite, este considerată ca fiind un probatoriu suficient pentru a permite instanţei să constate caracterul ilicit al veniturilor obţinute pe perioada derulării activităţilor cu caracter infracţional, instituind astfel o nouă viziune asupra sarcinii probei în materia dobândirii în mod licit a averii.

În condiţiile în care aceasta operează exclusiv în proceduri penale, vizează o listă de infracţiuni deosebit de grave şi se aplică exclusiv unei persoane deja condamnate - introducerea confiscării extinse nu este incompatibilă cu prezumţia caracterului licit al averii, cuprinsă la art. 44 pct. 8 din Constituţia României. Această prezumţie este una relativă, aşa încât ea va fi răsturnată, de la caz la caz, prin administrarea probelor care vor crea convingerea instanţei că bunurile deţinute de persoana condamnată sunt obţinute din săvârşirea de infracţiuni.

În acest context, condiţiile prevăzute prin prezentul proiect, şi care trebuie dovedite în prealabil, sunt suficiente pentru a răsturna prezumţia fără a se încălca totuşi principiul constituţional amintit.

Procurorul ar fi astfel obligat să probeze doar faptul că o persoană anume, într-un interval de timp, a fost implicată în săvârşirea anumitor infracţiuni, de exemplu fapte de crimă organizată. Din acel moment, judecătorul poate prezuma că bunurile dobândite sunt rezultatul unor activităţi infracţionale desfăşurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării care este considerată rezonabilă de către instanţă. În această ipoteză ar reveni persoanei condamnate sarcina probei privind caracterul licit al averii dobândite. Dacă judecătorul ajunge la concluzia că valoarea bunurilor deţinute este disproporţionată în raport cu veniturile legale poate dispune confiscarea acestora de la persoana condamnată.

sursa: mediafax

Link to comment

o chestie simpla la care se puteau gindi inainte sa fara taraboiul cu articolul din Constitutie. Chiar eu am postat aceasta solutie pe forum. Sunt genial :ner:

sa vedem cum iese din Parlament deoarece sunt multi afectati de o asemenea prevedere. Sunt mari interese in joc.

Link to comment
 • Moderator

În baza tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţia de a transpune în integralitate acquis-ul comunitar, obligaţie care subzistă şi în ceea ce priveşte transpunerea Deciziei-cadru 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, iar această decizie-cadru are în cuprinsul său ca termen de transpunere data de 15 martie 2007. :clip:

Deci noi (adică Romania) ne-am asumat să facem acest lucru de multi ani, dar de ... nu am făcut-o pană la capăt. Probabil că intentionat, la nivelul legislaţiei interne Decizia-cadru nu s-a transpus în totalitate, lipsind din legislaţia noastră transpunerea art. 3 al actului comunitar, privind confiscarea extinsă.

Link to comment

oricum, cei "scoliti" si beneficiari de consultanta niciodata nu vor obtine bunuri / venituri in nume propriu ci direct in patrimoniul interpusilor. din aceasta cauza trebuie ca legea sa fie completata cu masuri legislative de natura fiscala astfel incit sa blochezi acumularea de capital in patrimoniul tertelor persoane care pot fi interpusi.

Nu mai discut de firme offshore si alte vehicule fiscale si financiare complexe. Problema este ca statul se afla in intirziere cu mult, inclusiv daca impune aceasta masura. Am clienti care imi cer scheme tot mai sofisticate de vehicule financiare.

Link to comment
 • Moderator

Proiectul de lege de modificare şi completare a Codului penal, prin care se introduce instrumentul confiscării extinse a averii, a fost adoptat astăzi de Guvern.

Link to comment

ca si la Codul Cv, nici nu au intrat in vigoare ca deja sunt modificate :) sa vezi cum arata practica judiciara incepind cu 2012 - daca la un cod penal / proc penala vechi de 50 de ani avem sentinte asa de diferite, daramite la unul nou intrat in vigoare fara nici o perioada buna de pregatire si analiza.

Link to comment
 • Moderator

Confiscarea extinsă a averilor a fost introdusă de occidentali pentru infracțiuni cum ar fi traficul de droguri și de carne vie, când e greu să probezi chiar și o singură faptă, dar ai motive să crezi că au fost mult mai multe. Dacă se dă o decizie definitivă, infractorul trebuie să dovedească faptul că și-a câștigat cinstit averea. În caz contrar se confiscă.

"Intelijentii" ce ne conduc, au introdus și corupția, ca să dea bine la public. ;)

Odata cu aceasta modificare ANI nu va deveni o institutie complet inutila?

Link to comment
 • 9 months later...
 • Moderator

Legea privind confiscarea extinsă a averilor, promulgată

Președintele Băsescu a semnat ieri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal referitor la confiscarea produselor, instrumentelor și altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea.

Camera Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, pe 27 martie, cu 171 de voturi pentru, proiectul de lege care stabileşte că judecătorul poate dispune confiscarea extinsă a averii în cazul infracţiunilor pedepsite cu peste cinci ani de închisoare.

Actul normativ, inițiat de guvern, modifică şi completează Codul penal şi Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, vizând transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor și altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea.

Măsura confiscării extinse permite confiscarea bunurilor provenite din activități infracționale care nu au legătură directă cu infracțiunea pentru care persoana respectivă este condamnată.

Potrivit Tratatului de aderare la UE, România trebuie să transpună în totalitate acquis-ul comunitar în legislația internă.

Link to comment

intrebare: atit timp cit CT prezuma ca o avere este legal dobindita, cum poate o lege sa prezume in sens contrar? chiar daca persoana este condamnata definitiv, existenta prezumtiei ca averea este dobindita ilegal si implicit rasturnarea sarcinii probei este contrara CT.

simpla prezumare a liceitatii averii duce in mod automat la necesitatea probatoriului ilegalitatii averii dobindite si, in plus, legaturii intre ilegalitatea averiinsi infractiunea ptr care a fost condamnat.

senzatia mea este ca se spala pe maini: au dat legea si asteapta sa pice la curtea constitutionala astfel incit sa iasa bine la mcv deoarece nici UE nu se asteapta la modifcarea CT in timp record.

Link to comment
 • Moderator

Legea 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,

publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 112, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) confiscarea extinsă.“

2. După articolul 1181se introduce un nou articol, articolul 1182, cu următorul cuprins:

„Art. 1182.

Confiscarea extinsă

Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 118, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 5 ani sau mai mare:

a) proxenetism;

b. infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;

c) infracţiuni privind traficul de persoane;

d) infracţiuni la regimul frontierei de stat a României;

e) infracţiunea de spălare a banilor;

f) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;

g) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului;

h) asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) infracţiunea de iniţiere sau constituire a unui grup infracţional organizat ori de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui astfel de grup;

j) infracţiuni contra patrimoniului;

k) infracţiuni privitoare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive şi materiilor explozive;

l) falsificarea de monedă sau alte valori;

m) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri;

n) infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;

o) trafic de migranţi;

p) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură cu infracţiunile de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

q) infracţiuni de evaziune fiscală;

r) infracţiuni privind regimul vamal;

s) infracţiunea de bancrută frauduloasă;

ş) infracţiuni săvârşite prin intermediul sistemelor informatice şi al mijloacelor de plată electronice;

t) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b. instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. 1.

Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. 2 se ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de un terţ unui membru de familie, persoanelor cu care persoana condamnată a stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi ori dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc cu acesta, persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul.

Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.

La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, persoanele prevăzute la alin. 3.

Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării.

Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. 2, care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.“

3.Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 124.

Prescripţia specială

Prescripţia înlătură răspunderea penală oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de prescripţie prevăzut la art. 122 este depăşit cu încă o dată.“

Art. II

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 108, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) confiscarea extinsă.“

2. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 1121, cu următorul cuprins:

„Art. 1121.

Confiscarea extinsă

(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a) infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;

b. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

c) infracţiuni privind frontiera de stat a României;

d) infracţiunea de spălare a banilor;

e) infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;

f) infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;

g) constituirea unui grup infracţional organizat;

h) infracţiuni contra patrimoniului;

i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive;

j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

k) divulgarea secretului economic, concurenţa neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi reziduuri;

l) infracţiuni privind jocurile de noroc;

m) infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

n) infracţiuni de evaziune fiscală;

o) infracţiuni privind regimul vamal;

p) infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;

q) traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b. instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.“

Art. III

Ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la art. 118 din Codul penal, trimiterea se va considera făcută la art. 118 şi 1182 şi ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranţă, trimiterea se va considera făcută şi la confiscarea extinsă.

Art. IV

Ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,trimiterea se va considera făcută la art. 112 şi 1121 şi ori de câte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin Codul de procedură penală se face trimitere la confiscare ca măsură de siguranţă, trimiterea se va considera făcută şi la confiscarea extinsă.

Art. V

Dispoziţiile art. II şi IV intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiunea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 68 din 15 martie 2005.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

VASILE BLAGA

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.