Jump to content
POLITISTI.ro

sorinel

OUG privind salarizarea bugetarilor - varianta Guv. Cioloş

Recommended Posts

erasmus

Asa, si? Pana la urma din cele cateva sute de cuvinte care compun postul tau ce trebuie sa intelegem ca se va intampla cu salariile noastre? Postarea mea de mai sus cu privire la coeficient si salariul minim era o ironie in ideea ca va veni cineva sa explice practic.Copy-paste-urile din textul de lege le stim toti. Sunt de acord cu tine in ceea ce priveste felicitarile adresate d-lui Dragulin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

Elvis

Erasmus nu pot sa iti desenez. Salariile vor ramane ca si pana acum.

Edited by Elvis

Share this post


Link to post
Share on other sites
MAXIMUS 82

Da Elvis,  lămâie cu gust de banane 😂 !

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
MDDaniel

Rusine ?? Astia nu mai au simtul asta,la ei s-a atrofiat de mult !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
beje

Cică cu 1 august toti politistii vor beneficia de salariu de merit...potrivit unei ordonante a Guvernului.

Share this post


Link to post
Share on other sites
sorinel

si aia de i-au avut inainte ce beneficii vor avea?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gemeni

Niciun beneficiu presupune. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
sorinel

sa vezi suparare!

Share this post


Link to post
Share on other sites
adydaniel

Sa inteleg ca 20% din salariul de functie,corect? Adica in jur de 300 lei...

Share this post


Link to post
Share on other sites
MAXIMUS 82

20% din salariul funcției / de bază la nivelul anului  2009  sau  prezent  ?

Edited by MAXIMUS 82
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
iav

La cel din 2009, dar nu trebuie să ne entuziasmăm prea devreme. Este an electoral și promisiuni se fac cu nemiluita. Să-i vedem în card și după aceea să dăm chiote de bucurie.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
silviu76m

Multumim tuturor sindicatelor care lupta pentru noi.

......

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 și până în prezent, nu a fost aplicată valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii – cadru,
ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,
în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei (acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016), ceea ce a determinat o serie de inechități în materie de salarizare în raport de nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,
ținând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar pe de altă parte, creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiași nivel de salarizare pentru personal cu atribuții și nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiași instituții,
ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată din întreaga țară având ca obiect eliminarea unor discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentințelor judecătorești asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate și personalul din educație, și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,
având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din învăţământ să elimine unele discrepanțe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010 și să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,
având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgență apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecințelor negative mai sus arătate,
în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduc cinci noi articole, articolul 3^1 – 3^5 cu următorul cuprins:

” Art. 3^1
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeaşi instituţie publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizaţie de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei, autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru magistraţii care beneficiază de un cuantum al indemnizaţiei de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizaţiei de încadrare din cadrul autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.
(4) În aplicarea alin. (1) – (3), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei, autorităţii publice respective nu se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie care cuprind aceste sume compensatorii.
(6) Drepturile salariale stabilite potrivit alin. (5) se vor acorda în două etape: 50% din acestea începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017.

(7) Corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(8) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii...........

 • Upvote 1
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
LORD

Colega, sper ca asta cu multumirile pentru lupta sindicatelor este o gluma nereusita !!!

Poate nu ai citit biine, draftul ordonantei alineatul 6 : primesti 50 % in august 2016 si 50% in august 2017 !!!!!!!. Asta ca sa traduc pentru unii ....insemana cam asa : un salariu de merit la un agent de politie reprezenta in jur de 250-300 lei, ceea ce inseamna ca vei primi in jur de 125-150 lei in august 2016 din care scazi impozitul pe venit si CASS, ramane circa 100 lei, iar la anul cand nu mai este guvernul tehnocrat inca circa 100 , ca doar nu mai sunt ei si nu-i doare gura sa promita.  Asta in conditiile in care in primul proiect de ordonanta se negociase marirea toata incepand cu agust 2016 si nu in 2 transe .

Concluzie : Mascarada este demna de Elena Ceausescu in 1989, cand i-a spus sotului : ,,Nicule, mai da-le o suta ! ,, ( adica sa le cumpere linistea revolutionarilor ) .

Deci unde este contributia sindicatelor ??????????????

Edited by LORD
 • Upvote 5
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
silviu76m

Da colegu', am citit ceea ce scrie, bataia de joc a sindicatelor platite de noi sa ne reprezinte. Au luptat inca o data pentru interesele noastre ..... nu pot sa reproduc in scris ceea ce gandesc acum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
serioussam

Asta se da la toti sau doar la cei ce au avut in acea perioada acel salariu de merit ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
iav

Se dă la toți care nu au avut din 2009 și până în prezent acel salariu de merit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Niko

Din aprilie in iunie ne-am luat-o ca am fost moi cei ce-au clantanit prin guvern au primit ceva noi ramanem incet incet cenusareasa salarizarii

FB_IMG_1458489045683.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clm

In legatura cu ordonanta lui ciolos care opereaza incepand de astazi: in cazul unui agent/ofiter al carui salariu de functie a fost mai mic de 1250, iar acum a crescut prin efectul legii la 1250, marirea aceea de 10% in functie de ce salariu se acorda? 1250 sau vechiul salariu de functie? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
HaiSa

nu iti pot spune cu certitudine dar logic si normal ar trebui sa fiu din 1250. atat timp cat in iulie ai avut 1250, de la 1 august se calculeaza din 1250.

Share this post


Link to post
Share on other sites
DanielBAD

Asa ar fi logic, dar se pare ca aia 10% nu o sa se aplice la salariul de functie "marit artificial" (asa s-au exprimat ei) la 1250 de lei, ci la cel anterior. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clm

Asta inseamna ca marirea de 10% va fi acoperita de marirea artificiala pana cand promovezi in functie astfel incat salariul de functie anterior maririi la 1250, ajunge sa depaseasca pragul de 1250. Intr un fel e bine si asa, e ca o promovare timpurie

Share this post


Link to post
Share on other sites
dcm

In ordonanța este o grila:solda de funcție se calculează in functie de grad si studii.Stie cineva cum se aplica?Daca ai studii superioare trebuie să fii pe funcție ca să benificiezi de ea?

Share this post


Link to post
Share on other sites
DanielBAD

Vad ca nimeni nu a mai postat de ceva vreme aici, desi marea majoritate vom fi afectati de ultima varianta propusa.

Aceasta e ultima varianta trimisa spre consultare sindicatelor, care trebuie sa vina cu propuneri pana pe 12 decembrie:

http://www.bns.ro/files/1-000-0000-00007/Proiect_Legea_salarizarii_unitare.pdf

Anexa nr. VII - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ"

De asemenea, ar trebui urmarit videoclipul din link : http://incont.stirileprotv.ro/social/aplicarea-legii-salarizarii-unitare-necesita-19-5-mld-lei-de-la-buget-pana-in-2022-cum-se-vor-calcula.html

Un agent de politie "va urca" la 1686 de lei in 2022. :/

Edited by DannyBAD
completari
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sache

Am citit şi eu acest proiect şi, la fel ca şi celelalte, îi dezavantajează pe poliţişti, dar mai ales pe agenţii de poliţie.

În primul rând acesta se aplică până în anul 2022, deci aşa-zisele creşteri salariale vor avea loc treptat, anual. Oare guvernul a preconizat ce costuri vor fi în anul 2022, astfel încât nivelul de salarizare să asigurare un trai mai mult decât decent pentru poliţişti? Mă îndoiesc că au făcut această proiecţie, iar mie mi se pare că aceast proiect de lege al salarizării unice în sistemul bugetar este făcut pe genunchi, la presiunea unor partide politice şi nu poate fi pus în aplicare.

În al doilea rând, indicii de salarizare pentru agenţii de poliţie sunt mici, în unele cazuri nefiind vorba de creşteri de salarii. Mai mult decât atât, unele sporuri şi drepturi financiare actuale dispar şi nu vor mai fi acordate. Încadrarea pe funcţii se va face în funcţie de nivelul de studii, şi anume, studii medii şi studii superioare, pentru agenţii de poliţie. Prin studii medii se înţelege 12 clase cu diplomă de BAC. Deci, cei care au studii postliceale, adică cei care au urmat cursurile unei şcoli de agenţi de poliţie, sunt băgaţi în aceeaşi categorie cu cei care au doar BAC-ul şi au sărit gardul în curtea Poliţiei Române. În opinia guvernanţilor, dar şi a liderilor sindicatelor din Poliţia Română, cei care au absolvit cursurile unei şcoli de agenţi de poliţie au făcut acest lucru degeaba şi sunt, ca nivel, de salarizare, ca şi acum dealtfel, egalul celor care au intrat pe uşa din dos în Poliţia Română.

Nu înţeleg de ce poliţiştii sunt în aceeaşi categorie cu militarii, dar cu şi gardienii din penitenciare. Munca de poliţie nu implică asemănări cu ceea ce fac militarii sau gardienii penitenciarelor. Munca de poliţie implică multe riscuri, dar, mai ales obligaţii şi restricţii. Nu mi se pare normal ca un agent de poliţie să fie încadrat în aceeaşi clasă de salarizare cu un subofiţer de armată ori jandarmerie. Care sunt riscurile la care se expune un militar care păzeşte unitatea sau defilează ori cântă în fanfară şi care sunt riscurile la care se expune un poliţişt care intervine, uneori singur, la aplanarea unor conflicte, de exemplu? Diferenţa este de la cer la pământ! Poliţiştii ar trebui încluşi în clase de salarizare separate, fără nicio legătură cu alte structuri. Fiecare să fie remunerat în funcţie de specificul muncii sale, fără nicio raportare la alte categorii profesionale.

Din păcate, unele sindicate şi federaţii sindicale ale poliţiştilor nu se zbat pentru noi, ci se preocupă de sau şi de alte structuri:
"Reamintim faptul că ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru a declarat că dorește să pună toate familiile ocupaționale pe un sistem de echivalență, ceea ce este utopic, întrucât polițistul și militarul au obligații/îngrădiri pe care nici un alt angajat din sistemul bugetar nu le au și din acest motiv funcționează pe statute speciale, cel al polițistului, respectiv cel al cadrelor militare!
Acesta este motivul pentru care ne declarăm total împotriva acestui proiect de lege, prin care polițiștii, militarii dar și alte categorii de bugetari ar pierde drepturi salariale (sporuri) care au existat în legislația anterioară și care acum sunt plătite sub forma unor sume compensatorii...cu caracter tranzitoriu! În concluzie, prin eventuala aplicare a acestui act normativ majoritatea polițiștilor și militarilor ar primi salarii diminuate!" - extras dintr-un comunicat al snppc
Poate că cei care conduc acest sindicat ar trebui să citească sau să recitească denumirea sindicatului pe care îl conduc - sindicatul naţional al POLIŢIŞTILOR şi personalului contractual! Deci, domnilor lideri de sindicat al POLIŢIŞTILOR, de ce nu apăraţi doar drepturile POLIŢIŞTILOR, de ce va doare burta de militari? Reprezentaţi cumva şi militari?  Parcă militarilor le este interzis să facă parte din sindicate! Vă plângeţi că pleacă poliţiştii din sindicat, dar oare de ce o fac? Vă spun eu de ce se retrag: pentru că nu îi mai reprezentaţi, pentru că i-aţi trădat şi îi trădaţi în fiecare zi! Pentru că vă interesează doar interesele proprii, iar ceilalţi sunt doar simplii cotizanţi!

Nu cred că proiectul prezentat de actualul guvern va fi pus în practică. Rămâne să vedem cine va veni la guvernare.

 • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
iav

Am citit și eu proiectul respectiv și am o nelămurire legată de studii și anume: Un polițist care termină  școala de agenți de poliție, la numirea în prima funcție este debutant timp de 6 luni. În proiectul legii unitare , anexa 7, se prevede că  funcţiile corespunzătoare gradului de maistru militar cls. a V a/sergent/agent de poliţie/penitenciare debutant sunt cu studii postliceale ( clasa 7, cu un salariu de 1694 lei) și studii medii ( clasa 6, cu un salariu de 1686 lei), deci o diferență de doar 8 lei. Să înțeleg că unui agent de poliție care a terminat școala de agenți de poliție cu durata de 2 ani (studii postliceale), după ce este definitivat în funcție nu-i vor mai fi luate în considerare studiile postliceale și va fi doar cu studii medii?

La militari pentru funcțiile corespunzătoare gradelor de maiștri militari (de la clasa a- V-a , până la maistru militar principal) și subofițeri (de la sergent major până la plutonier adjutant șef), soldele de funcție sunt diferențiate în raport de studii pe trei nivele: superioare, postliceale și medii. La agenții de poliție și cei de penitenciare, rămân doar studiile superioare și cele medii.

Acest proiect de lege este și mai prost decât legea nr.284/2010, care nu a fost aplicată până în prezent, întrucât în acea lege se dădeau niște coeficienți de salarizare cuprinși ăntre 1,95 și 2,37 ( mă refer la cei fără studii superioare), iar dacă se înmulțesc acești coeficienți cu valoarea salariului minim brut ( 1250 lei la ora actuală, fapt ce nu s-a întâmplat pentru că în fiecare an onorații noștri guvernanți au dat o.u.g-uri care mențineau valoarea sectorială la nivelul din 2009)  rezultă salarii între 2437,5 lei și 2962,5 lei, pe când în proiect se spune clar că salariile vor fi între 1722 și 1756, deci coeficienți între 1,38 și 1,40 (raportat tot la salariul minim brut pe țară), deci nu văd unde este mărirea.

De asemenea salariile de grad pentru agenți, în proiect sunt următoarele: 

                                                  proiect           acum  

- agent-şef principal de poliţie    290 lei ,        287 lei                 ( crește cu 3 lei)

-  agent-şef de poliţie                 240 lei ,         277 lei                 ( scade cu 37 lei)

- agent-şef adjunct de poliţie      200 lei ,        267 lei                 ( scade cu 67 lei)

- agent principal de poliţie          165 lei ,        257 lei                 (scade cu 92 lei)

- agent de poliţie                        120 lei ,         247 lei                 (scade cu 127 lei).

  Ăn schimb la ofițeri se schimbă situația:

                                                        proiect          acum

- comisar-şef de poliţie                    640 lei         356 lei         crește cu 284 lei

- comisar de poliţie                          540 lei         336 lei         crește cu 204 lei

- subcomisar de poliţie                    490 lei         326 lei         crește cu 164 lei

- inspector principal de poliţie         455 lei         316 lei          crește cu 139 lei

- inspector de poliţie                        415 lei         306 lei         crește cu 109 lei

- subinspector de poliţie                  370 lei         297 lei          crește cu 73 lei

Deci pentru agenți acest proiect este un eșec vorba domnului Cioloș, pe când pentru ofițeri este un succes.
 

 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Marius
   By Marius
   Pe site-ul Ministerului de finanţe este publicat proiectul unei Ordonanţe de Urgenţa a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare
   În acest proiect de Ordonanţă avem:
   Art. 8 - (1) În anul 2016, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2015.
   (2) În anul 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009. 
   [ ... ]
   (5) Prevederile art. 13 alin. (5) - (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (6) - (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2016.
   (6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin buget. 
   Art. 9 - În anul 2016, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora, cu excepția situațiilor când prin prezenta ordonanță de urgență se dispune altfel. 
  • Sam
   By Sam
   Azi am primit salariul diminuat cu aproximativ 250 - 300 lei. Din discuţiile purtate şi cu alţi colegi am constatat că absolut toţi au primit mai puţin faţă de lunile anterioare. Din ce ştiu, luna martie are 31 de zile. Asta înseamnă că avem salariile micşorate peste noapte. 
   Ştie cineva care este motivul?
  • Catalin
   By Catalin
   M.A.I. a publicat spre dezbatere publică, un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concreta şi condiţiile de acordare a sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, pentru conditii grele de munca si pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata, pentru personalul din familia ocupationala de functii bugetare „aparare, ordine publica si siguranta nationala” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    
   Puteţi consulta proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului aici:
    
   http://www.scribd.com/doc/189828201/Proiect-HG-Regulamentul-privind-sporurile-salariale-pentru-personalul-M-A-I
    
   Nu am avut răbdarea să studiez amănunţit proiectul celor din minister, dar din ce am văzut la o parcurcere sumară, grija mare a celor din minister este pentru cei ce desfăşoară activităţi neoperative. Poliţiştii nu se prea regăsesc pe acolo.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.