Jump to content
POLITISTI.ro

Redirecţionează până la 3,5% din impozit către politisti.ro


Administrator
Marius
Message added by Marius

Pentru a împiedica eventuale fraude şi pentru respectarea legii privind protecţia datelor personale, ANAF a precizat care sunt metodele prin care se poate sprijini o cauză socială. Prin completarea formularului 230 şi depunerea lui, astfel: 

  • Direct la registratura administraţiei fiscale - numai de către contribuabilul care a completat declaraţia. Pentru a avea dreptul de a depune declaraţia în numele altor contribuabili, persoana care depune documentele are nevoie de împuternicire de la cei în numele cărora depune declaraţiile;
  • Se trimit prin poştă la administraţia fiscală, cu confirmare de primire;
  • Se depun online - numai în cazul în care aveţi certificat calificat de semnătură electronică.

ATENŢIE - Nu puneţi mai multe formulare în acelaşi plic, fiindcă există riscul ca acestea să fie anulate din cauza încălcării prevederilor privind protecţia datelor personale.

Recommended Posts

  • Administrator

Acest website este administrat şi susţinut de o entitate nonprofit - Asociaţia Independentă a Poliţiştilor - organizaţie neguvernamentală, apolitică şi independentă, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000. Cei care au bunăvoinţă şi doresc, pot direcţiona până la 3,5% din impozitul pe care îl dau statului către această asociaţie. În acest mod se impune statului cum să fie cheltuită o parte din impozit, iar asta nu vă costă nimic. Suma respectivă oricum este virată către stat şi în situaţia în care nu se optează pentru direcţionarea acesteia prin simpla completare a unui formular.
Eventualele sumele primite din această direcţionare de până la 3,5% sunt utilizate exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale site-ului www.politisti.ro

Atenţie!

Redirecţionarea de până la 3,5% din impozit este o opţiune şi nu o obligaţie. Nimeni nu vă poate obliga să faceţi acest lucru.
Prin acest mecanism un cetăţean poate decide modul în care sunt cheltuiţi cei 3,5% din impozitul datorat statului pe venit, direcţionând această sumă către o organizaţie nonprofit şi neguvernamentală.
Practic cetăţeanul impune statului modul în care doreşte să fie cheltuită o parte din impozitul său. Aceşti bani provin din impozitul pe venitul anual datorat – iar ei fac parte din bugetul de stat.
Dacă nu direcţionaţi aceşti 3,5% din impozit, suma nu va rămâne la dvs., statul român încasează oricum aceşti bani. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este în esenţă o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental.

Dacă v-aţi hotărât şi doriţi să redirecţionaţi până la 3,5% către Asociaţia Independentă a Poliţiştilor pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale acestui website - www.politisti.ro, trebuie doar să completaţi un formular, pe care să-l trimiteţi ori să-l depuneţi la Administraţia Financiară - Arondarea localităţilor pe unităţile teritoriale ANAF

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:
- venituri din salarii şi asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activităţi independente / activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
- venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Persoanele interesate trebuie să descărce, să completeze formularul 230 şi să-l tipărească în două exemplare:

Formular 230 2021.pdf

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de completare!

Anul la care se face referire în declaraţie este anul trecut 2020, Rubrica corespunzătoare aflată imediat sub titlu este deja completată

În continuare trebuie să completaţi datele voastre de identificare de la rubrica I. "DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI".

În rubrica II. "Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit" trebuie bifată opţiunea ”Susţinerea unei entităţi nonprofit” iar datele de identificare ale asociaţiei sunt deja completate:

Denumire entitate nonprofit Asociaţia Independentă a Poliţiştilor
Cont bancar (IBAN) RO62BTRLRONCRT0P17943901
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit 29872296

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzatoare a 3,5% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale şi puteţi lăsa căsuţa necompletată.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal şi se expediază pe adresa Administratiei Financiare de care apartineţi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Puteţi opta pentru acestă redirecţionare până în data de 25 mai 2021.

Dacă sunt nelămuriri sau aveţi întrebări legate de acest subiect al redirecţionării celor 3,5%, vă rog să postaţi în topicul din secţiunea Observaţii şi sugestii: Direcţionare 3.5% către forum.

Mulţumim anticipat pentru susţinere!

Edited by Marius
Actualizare pentru anul 2021.
Link to comment
  • Marius changed the title to Redirecţionează până la 3,5% din impozit către politisti.ro
  • Marius featured this topic
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.