Jump to content
POLITISTI.ro

Româna în alfabet chirilic


VladSoare

Recommended Posts

Alfabetul chirilic se studiaza la seminariile teologice, facultati de teologie, cursuri optionale la istorie-arheologie, arhivistica, filologie ,etc. Fiind o limba ,, moarta,, se considera ca nu mai prezinta importanta pentru publicul larg, ci doar pentru specialisti. Alfabetul chirilic il gasesti cu preponderenta in cartile religioase ortodoxe ( influenta covarsitoare a rusilor in religie este si pe acest segment) , cruci, monumente funerare, situri arheologice, etc. In alta ordine de idei, este laudabila intentia ta. Succes !

P.S. Cunosc aceste aspecte deoarece sunt direct interesat raspund pe linia PCN , iar la noi in Bucovina, majoritatea obiectelor/imobilelor de patrimoniu sunt in chirilica, ebraica si via austro-ungara.

Edited by LORD
 • Upvote 4
Link to comment

A doua pagină descifrată, de la 1643.

 

Alfabetul chirilic se întîlnește, într-adevăr, cu preponderență în cărțile religioase, dar asta mai ales din cauză că învățătura era concentrată în jurul bisericilor și mînăstirilor. Școli laice au apărut mult mai tîrziu. Totuși, și cărțile laice tot în alfabet chirilic erau scrise. Cronicile, documentele oficiale, manualele școlare, toate erau scrise așa. Deși cînd auzim de chirilică ne gîndim imediat la biserică, totuși există o varietate foarte largă de cărți laice scrise cu mult înainte de adoptarea alfabetului latin. Acolo, la muzeul primei școli românești, am văzut expuse cărți românești în chirilică de pînă la mijlocul secolului al nouăsprezecelea, și nu-s toate bisericești: manuale școlare, tratate de muzică, de istorie, etc.

E interesant de observat cum scrisul chirilic devine din ce în ce mai ușor de citit pe măsură ce evoluează tiparul și știința de carte. La prima pagină am avut de muncă și n-aș fi putut-o descifra integral fără un pic de ajutor din partea domnului Oltean. A doua pagină, fiind scrisă cu aproape un secol mai tîrziu, a mers ceva mai ușor. Iar cărțile de la 1850-1860 expuse la muzeu le puteam citi lejer. Literele erau mai clare, cuvintele bine delimitate, etc.

post-9695-0-17810300-1420367118_thumb.jp

post-9695-0-45469700-1420367132_thumb.pn

Edited by VladSoare
 • Upvote 1
Link to comment
 • 1 month later...

Apropos de cărțile laice, acum cîteva zile aveam un pic de timp de pierdut prin centru și am intrat într-un anticariat, unde am găsit o carte de Anton Pann de la 1837, "Noul Erotocrit". Nu știam ce înseamnă erotocrit. Am bănuit că ar putea fi un termen bisericesc, poate un anumit tip de carte religioasă (precum catehismul, mineiul și altele). Răsfoind-o, am observat că nu părea totuși bisericească. Am cumpărat-o și m-am apucat imediat de citit, iar înțelesul termenului mi s-a clarificat.

Erotocrit este un personaj dintr-o poveste grecească de dragoste, care la începutul secolului al nouăsprezecelea era foarte populară la noi. Originalul grecesc era în versuri, iar la noi circula fie în original, fie sub forma unor fragmente românești în proză - traduceri ad-hoc, neoficiale. Anton Pann a tradus și a publicat întreaga poveste în română, în versuri, sub numele de "Noul Erotocrit", adică noua poveste a lui Erotocrit. Nouă, pentru a o deosebi de cea veche în proză.

 

post-9695-0-96235900-1423232094_thumb.jp

Noul Erotocrit

compus în versuri

de Anton Pann

Tomul întîiu

Sibiu, 1837

S-au tipărit la Gheorghe de Clozius

 

post-9695-0-26108900-1423232112_thumb.jp

Întruducere

Aceasta istorie mitică, de s-a și numit Erotocrit, n-a fost însă zmintitoare, au vătămătoare la sufletele tinerilor (cînd cineva-și va lua seama fără patimă), ci mai vîrtos folositoare și morală. Căci tot d'odată arată că puterea amorului a întrat în inima Aretii prin auzire, iar în inima lui Erotocrit au întrat prin deasa privire, și prin acest exemplu povățuește pre părinți, ca să nu se-ntinză la vorbe de amor înnaintea cruzilor și nevinovaților tineri, și să nu laude frumseți trupești, nici să se lenevească de a popri sloboda și deasa privire a frumoaselor fețe, căci...

 

"De s-a și numit" înseamnă "deși s-a numit", iar Erotocrit e un joc de cuvinte - este numele personajului principal, dar pe de altă parte înseamnă și "critica amorului". Aici Anton Pann vrea să spună că deși cartea se numește astfel, totuși ea nu este o poveste de amor deșucheată, care ar putea să-i învețe de rău pe tineri, ci dimpotrivă, este o poveste morală, care te învață pericolele amorului și cum să te ferești de ele.

 

Și iată și o mostră din povestea propriu-zisă, în frumoasele versuri ale lui Anton Pann:

post-9695-0-00083400-1423232121_thumb.jp

Se ruga către prietin c'alt nimic nu va-ncerca,

Decît cîntînd să petreacă, și inima-și va'mpăca.

 

Erotocrit către Polidor

 

Gîndesc, zice, prietine, că-n ăst chip petrecînd eu,

Voi scăpa în scurtă vreme de chinuri sufletul meu.

Căci povestind prin cîntare dorul care-l pătimesc,

Parcă îmi mai piere pofta, și simț că mă răcoresc.

 

Mulțămirea lui Erotocrit către prietinul său

 

Dau cerului mulțămire și soarelui luminos,

Că am avut norocire d'un prietin credincios.

Prin un as'fel de prietin, e mijloc desăvîrșit,

Ca să se'nsănătoșeze și cel mai ticăloșit.

Tu prea scumpul meu prietin, nicidecum nu pizmuești,

Ci încă și tu cu mine dinpreună pătimești.

Rog cerul să-ți dăruiască zile multe să trăești,

Și să-ți dea'n toată viață binele care-l dorești.

 

 

 • Upvote 3
Link to comment
 • Member

EROTOCRITUL, scriere populară în versuri, din a

doua jumătate a sec. 17, atribuită poetului cretan

Vincenzo Cornaros și având la origine romanul

cavaleresc medieval francez „Paris et

Vienne” ( sec. 15). Cartea, celebrând puterea

dragostei, a fost tradusă pentru prima oară în

limba română în sec. 18, cunoscând o largă

circulație.

 • Upvote 2
Link to comment
 • 1 year later...

Mergînd de curînd la Hanul lui Manuc și ajungînd mai devreme, m-am oprit să arunc o privire și la biserica de peste drum, cunoscută sub mai multe nume: Buna Vestire, sau Sfîntul Anton, sau pur și simplu Biserica Curții Vechi. Deasupra ușii trona o inscripție în alfabet chirilc care mi-a atras atenția și am vrut să văd dacă o pot descifra.

IMG_0105_mic.jpg

Zice așa:

Această sfîntă și dumnezeiască besearică unde să cinsteaște hramul Blagoveaștenia* Preaslăvitii Născătoarii de Dumnezeu și pururea fecioarii Mariei, din temelia ei iaste zidită de bătrînul Mircea Vodă și în urmă de fiiu său Pătrașco Vodă. Cu frații săi Radul și Mircea cel Tînăr o au înfrumsețat și o au zugrăvit. Iară cînd a fost acum în zilele blagocestivului și creștinului domn Io Ștefan Cantacuzino Voevod, domniia sa pentru podoaba aceștii sfinte besearici au deșchis ușa, fiind fost foarte strimtă, făcîndu-o de piatră precum să veade. Și o au înfrumusețat atît pe dinlăuntru cu frumoase icoane și podoabe, cît și pe dinnafară precum să veade, întru slava marelui și atotțiitoriului Dumnezeu și întru pomenirea a lui, a părinților și a moșilor lui, săvîrșindu-se de lucrul ei la leat 7223** avgust 20.

* blagoveștenia este ceea ce numim azi Buna Vestire
** de la facerea lumii, adică 1715

 • Upvote 3
Link to comment

Mulțumesc. B-)
Găsesc fascinante lucrurile astea. E istoria noastră, cultura noastră, dar în școli nu este nici măcar pomenită. Cînd mai cresc fetele o să le învăț și pe ele; pînă atunci însă mai am eu însumi mult de exersat. Profesorul Oltean de la Sf. Nicolae poate să citească cursiv. Eu n-am ajuns încă acolo. Pot citi aproape cursiv texte tipărite după 1820-1830, cum e cazul Erotocritului amintit mai sus, pentru că la momentul respectiv tiparul ajunsese la o calitate destul de bună și scrierea se modernizase: cuvintele sînt de-acum separate, există semne de punctuație, majuscule, etc. Dar cu textele mai vechi încă mă mai chinui. Or prof. Oltean le citește cursiv și pe ele. Deci se poate. Dar cine știe după cîți ani de antrenament... :)

Ziceam de cifre că încă nu le stăpînesc. Asta pentru că sistemul nu e ca al nostru, cu semne de sine stătătoare de la 0 la 9. În scrierea chirilică se folosesc tot literele. Există o literă pentru 1, una pentru 2, etc. pînă la 9. Apoi o literă pentru 10, una pentru 20, etc. pînă la 90. Apoi una pentru 100, una pentru 200, etc. pînă la 900. Iar corespondența dintre litere și aceste numere nu urmează ordinea noastră alfabetică, ci pe cea chirilică, ABVGD... etc.

IMG_0105.JPG

Z este 7, S este 200, C este 20, G este 3.
Pentru 2 ar fi B, dacă-mi amintesc bine (n-am acum lista în față). Observați deci că nu scriau în sistemul nostru zecimal, 7-2-2-3 (caz în care ar fi scris ZBBG), ci 7-200-20-3. Singura excepție era cifra miilor, pentru care nu aveau altă variantă (nu existau semne dedicate pentru 1000, 2000, etc.)
 

Edited by VladSoare
 • Upvote 2
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.