Jump to content
POLITISTI.ro

Este funcţionar public în sensul legii penale un profesor sau un medic?


Recommended Posts

Un profesor ori un medic este asimilat funcţionarului public de legea penală? Sunt funcţionari publici doar profesorii şi medicii care lucrează la stat, sau din punct de vedere al legii penale se încadrează în sintagma "funcţionar public" şi cei ce lucrează în privat?

Am citit pe internet câteva dispute referitoare la aceste aspecte şi aş vrea să ştiu părerile voastre, cu motivările necesare.

Mulţumesc.

Link to comment
  • Moderator

Legea penală are propriile sale definiţii, iar art. 175 din Codul Penal lămureşte cine se încadrează în sintagma "funcţionar public" în sensul răspunderii penale.

 

Art. 175

Funcţionar public

(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

 

După părerea mea, atât profesorul cât şi medicul sunt funcţionari publici în sensul legii penale.

Link to comment
  • Moderator

Dacă lucrează la stat, adică e plătit din fonduri publice, atât profesorul cât şi medicul se încadrează la alin (1) din art. 175. Când lucrează în privat şi nu e plătit din fonduri publice, datorită activităţii pe care o desfăşoară se încadrează la alin (2) din acelaşi art. 175.

Astfel este asimilat funcţionarului public în sensul legii penale atât profesorul cât şi medicul indiferent unde îşi desfăşoară activitatea, pentru că exercită un serviciu de interes public.

Link to comment

Cred că ştii de ce am întrebat, pentru că există anumite infracţiuni în Codul Penal (şi aici mă refer la infracţiunile de corupţie prev. art. 289 până la art. 292 şi aşa mai departe) care se comit doar de anumite persoane - subiecţi activi ai infracţiunii.

Am citit că o serie de categorii de persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei profesii liberale, în baza unei legi speciale şi care nu sunt finanţaţi de la bugetul de stat nu sunt asimilaţi din punct de vedere penal funcţionarului public. Care e adevărul?

Link to comment
  • Moderator

Nu înţeleg la ce te referi, am scris mai sus că legea penală are propriile sale definiţii, iar art. 175 din Codul Penal defineşte noţiunea de funcţionar.

Link to comment

Păi spre exemplu, judecătorul şi procurorul sunt magistraţi, primarul, parlamentarul, ambasadorul etc. sunt demnitari şi exemplele pot continua. Pentru toate aceste categorii profesionale (inclusiv profesorul şi medicul) există legi spciale de reglementare (statut) în domeniul respectiv, iar nelămurirea mea e dacă din punct de vedere al legii penale aceştia se încadrează în sintagma funcţionar public.

Sau altfel spus, funcţionarul public la care face referire legislaţia penală este doar persoana căreia i se aplică Statutul funcţionarului public (Legea nr. 188/1999)?

Link to comment
  • Moderator

Exact acest aspect l-am evidenţiat mai sus şi anume că legea penală are propria sa definiţie a funcţionarului public ce este subiect activ al infracţiunilor de corupţie.  În domeniul penal s-a ales o denumire pentru aceşti subiecţi activi, care dintr-o întâmplare/inspiraţie mai mult sau mai puţin fericită, termenul ales a fost "funcţionar public", dar asta nu înseamnă neapărat că este vorba de "funcţionarul" definitiv în legea specială "Statutul funcţionarului public", ci că legea penală are propriile sale definiţii.

Miza e una foarte mare în interpretarea textului, pentru că cine nu are calitatea respectivă, nu răspunde penal pentru acea infracţiune.

Sper să nu mă înşel, dar eu aşa cred că e corect.

Link to comment
  • Moderator

Citeşte şi articolul 308 din Codul Penal şi vei găsi răspunsul căutat, Horia.

 

Art. 308

Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

 

(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.

 

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

 

Art. 175

...

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Link to comment
  • 2 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.