Radierea unui autovehicul din circulaţie de pe numele dvs. în cazul în care cumpărătorul refuză să efectueze transcrierea transmiterii dreptului de proprietate   În cazul în care cumpărătorul refuză să transcrie dreptul de proprietate, este necesar să vă adresaţi instanţei de judecată competente. Dacă prin hotărârea judecătorească se constată transferul de proprietate, se poate solicita şi radierea din evidenţele f