Jump to content
POLITISTI.ro

Cetăţenii moldoveni, titulari de paşapoarte biometrice, pot călători în România


NewsBot

Recommended Posts

Cetăţenii moldoveni, titulari de paşapoarte biometrice, pot călători în România fără viză

Începând cu data de 28.04.2014, cetăţenii Republicii Moldova, titulari de paşapoarte biometrice, pot intra în România şi rămâne pe teritoriul ţării noastre fără a avea obligaţia de a deţine viză, pentru şederi a căror durată totală nu depaşeşte 90 de zile, în cursul oricărei perioade de 180 de zile.

Această măsură intră în vigoare ca urmare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 259/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 03.04.2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listelor ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de aceasta obligaţie, Republica Moldova fiind introdusă în partea 1 din Anexa II a Regulamentului 539/2001.

Astfel, conform Ordonanţei Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, (precum şi a Regulamentului (CE) 562/2006), cetăţenilor R. Moldova, posesori de paşapoarte biometrice, li se permite intrarea în România fără viză, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de art. 6 alin. 1 lit. c-f din actul normativ sus-menţionat:

• prezintă documente care justifică scopul şi condiţiile şederii lor şi care fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru intoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;

• prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul României, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;

• nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili;

• nu au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori nu au încercat să treacă frontiera României cu documente false;

• pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informatic Schengen în scopul refuzării intrării;

• nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

De asemenea, râmân în vigoare prevederile Acordul privind micul trafic de frontieră încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, în sensul că, cetăţenii Republicii Moldova, titulari ai unor permise de mic trafic eliberate de către autorităţile competente, pot călători şi sta pe teritoriul României, având obligaţia de a nu depăşi limita de 50 km de la linia de frontieră şi de a respecta condiţiile şi scopul pentru care a fost eliberat un astfel de document.

În vederea fluidizării traficului de pasageri la frontiera cu R. Moldova, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a dispus măsurile necesare pentru suplimentarea personalului care să realizeze un nivel ridicat al verificărilor pentru intrarea, respectiv ieşirea în/din România dinspre/înspre Republica Moldova, precum şi pentru soluţionarea cu operativitate a oricărui posibil litigiu de trafic.

Reamintim tuturor participanţilor la traficul transfrontalier că, pentru informaţii suplimentare privind formalităţile de trecere a frontierei pot suna la numărul de telefon 021.9590, unde aspectele semnalate vor fi preluate de către poliţiştii de frontieră care vor acţiona în consecinţă, legal, de la caz la caz.

Menţionăm că informaţii privind regimul călătoriilor cetăţenilor Republicii Moldova în ţara noastră sunt disponibile şi pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro.

I.G.P.F. - Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.