Jump to content
POLITISTI.ro

Anexele 1-26 | OMAI 140/2016 - management resurse umane în unităţile de poliţie

   (0 reviews)

2 Screenshots

About This File

Anexele nr. 1-26 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, ce fac parte integrantă din O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.

Anexele conţin prevederi referitoare la: activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, recrutarea poliţiştilor, selecţionarea poliţiştilor, formarea profesională a poliţiştilor, perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor, acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcţii, proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, evaluarea de serviciu a poliţiştilor, sistemul de gestiune a datelor de personal, procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi, competenţele de gestiune a resurselor umane, precum şi modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare a diverse formulare.

Fişierul este în format pdf şi are 130 de file

  • Upvote 6

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.