• 221 downloads

Anexele nr. 1-26 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, ce fac parte integrantă din O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I. Anexele conţin prevederi referitoare la: activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, recrutarea poliţiştilor, selecţionarea poliţiştilor, formarea profesională a poliţiştilor, perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profes