• 24 downloads

Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de: DECLARAŢIE DE MARTOR - ce conţine drepturile şi obligaţiile martorului  După cum bine ştiţi, la 09.07.2023 Codul de procedură penală a fost modificat de LEGEA nr. 201 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023, iar printre modificările efectuate se regăsesc şi noutăţi în privinţa audierii martorilor, în sensul că NU mai trebuie întocmit separat procesul-verbal privind dre