• 25 downloads

Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de: PROCES-VERBAL de aducere la cunoştinţă a dreptului de a se contitui parte civilă şi de solicita introducerea în cauză a unei părţii responsabile civilmente precum şi un model pentru: Cerere de constituire ca parte civilă După cum bine ştiţi, la 09.07.2023, articolul 20, Capitolul II, Titlul II, Partea GENERALĂ  din Codul de procedură penală a fost completat de punctul 2., Articolul I din LEGEA nr.